fredag 23 februari

Opinion

Debatt: ”Framtidens jägare förtjänar bättre”

Trots den viktiga roll våra över 300.000 jägare i Sverige har, försvårar snedvriden politik och myndighetsbyråkrati allt för svensk jakt och viltvård. Framtida jägare förtjänar bättre, skriver Nike Örbrink, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Jakten är avgörande för många som bor utanför storstäderna.

Det är kring jakten man samlas varma sensommarmorgnar för att smygstarta säsongen med bockjakten, eller runt brasan en kall vinterdag efter att ha jagat hare.

Eller där man i ett kallt rum spenderar timmar åt att tillsammans ta hand om det som några dagar tidigare påbörjade resan från jord till bord.

Jakten är mer än ett sätt att vårda vår natur. Det är också gemenskap och för många en livsstil.

 

Stävjar i stället för främjar

Det har gått åtta år med en S-ledd regering. Verkligheten för alla som har jakten som livsstil, arbete eller fritidsintresse har knappast blivit bättre.

Långa handläggningstider för vapenlicenser, myndighetsbyråkrati och brysselstyrning, är exempel på politik som stävjar snarare än främjar.

Vi i KDU vill se en jaktpolitik som skapar bättre förutsättningar för jakten att fylla den viktiga roll den har:

Se till att besluten om vargen efterlevs. Vi kristdemokrater har länge efterfrågat en vargstam på 170 individer. Riksdagens beslut om 170 vargindivider och samförvaltning med Norge var viktigt. Nu gäller det dock att beslutet blir verklighet.

 

Tydliggörande av Århuskommissionen: Allt för ofta när myndigheter fattat beslut om jakt på rovdjur överklagas detta av intresseorganisationer som inte nödvändigtvis själva påverkas av beslutet. En tydligare skiljelinje måste dras mellan direkt berörd och berörd allmänhet så att personer som till exempel inte bor i regionen beslutet handlar om, inte tillåts stoppa fattade beslut.

 

Korta handläggningstider för vapenlicens: Vi i KD har länge varit drivande för att ta bort kravet på licens för ljuddämpare, att tidsbegränsningen för vapenlicenser tas bort och att en jägare som har licens för ett typ av vapen inte behöver genomgå ny prövning vid byte till annat vapen av samma typ. En ny regering måste verkställa dessa beslut. Det är orimligt att det ska ta uppåt 20 veckor för en jägare att kunna jaga med egen bössa.

 

Decentralisera viltförvaltningen: Svenska jägare vet mer om svensk viltförvaltning än Brysselpolitiker. De olika förutsättningarna i natur och miljö för viltarter beroende på medlemsstat gör att det krävs en större flexibilitet i viltförvaltningen.

 

Återinför tjänstemannaansvaret: Många beslut som direkt påverkar jägare fattas av tjänstemän och kan få förödande konsekvenser när dessa fattats på felaktiga grunder. Med makten svensk byråkrati har följer ett ansvar. Återinför tjänstemannaansvaret för att minimera risken för myndighetsaktivism, samt kunna hålla tjänstemän ansvariga när de fattat felaktiga beslut.

 

Låt Jägareförbundet återfå det allmänna uppdraget: Ända sedan regeringens beslut 2020 om det allmänna uppdraget, har Kristdemokraterna varit drivande i att Jägareförbundet ska återfå jakt- och viltvårdsuppdraget. Detta har riksdagen nu tillkännagett, men det behövs en ny regering som verkställer beslutet och säkrar en långsiktighet för Jägareförbundet.

 

Nike Örbrink

Ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet

 

 

Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Under sju sommarveckor debatterar riksdagspartiernas ungdomsförbund jaktpolitik på Svenskjakt.se (Ung Vänster har avböjt medverkan).

Debattartiklarna från respektive ungdomsförbund publiceras följande datum:

Onsdag 29 juni: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Onsdag 6 juli: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Onsdag 13 juli: Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Onsdag 20 juli: Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Onsdag 27 juli: Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Onsdag 3 augusti: Ungsvenskarna – Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Onsdag 10 augusti: Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.