söndag 26 maj

Opinion

Debatt: ”Dags för trovärdig jakt- och rovdjurspolitik”

Vargstammen måste mer än halveras från nuvarande antal. Det för att öka tryggheten bland landets djurägare, landsbygdens invånare och lantbrukare. För att det ska vara möjligt krävs ett skifte till en regering som värnar om svensk rovdjurs- och jaktpolitik och som respekterar demokratiskt fattade beslut, skriver Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF).

Nyligen blev det känt att en majoritet av riksdagens partier – Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna – är för att minska vargstammen till 170 individer. Ett tacksamt besked då vargstammen behöver minska drastiskt.

Att regeringen skulle gå riksdagen till mötes och genomföra det som står i tillkännagivandet är dock föga troligt.

Redan år 2013 beslutade riksdagen att referensintervallet för varg skulle vara mellan 170 och 270 individer. Det intervallet har inte följts, tvärtom. I stället för att följa riksdagens beslut valde Naturvårdsverket att höja referensvärdet till 300 vargar.

I praktiken är situationen än mer alarmerande då vargstammen har tillåtits växa och förra året steg till ungefär 400 individer.

 

Passiv regering

Vi kan inte fortsätta ha en regering som är passiv inför problemen och inte styr myndigheterna så att de följer det som riksdagen beslutat om. Framför allt inte när vargangreppen fortsätter att öka och bidrar både till rädsla och ökade kostnader för landets lantbrukare och jägare till följd av skadade och dödade djur.

Under 2020 skadade vargen över 400 tamdjur, främst får och kor men också hundar, enligt Viltskadecenter. Konsekvensen av detta blir att jägare till slut inte kommer våga släppa sina hundar på de marker där de vet att det kan finnas varg, eftersom de då riskerar sina hundars liv.

 

Trovärdig politik

Förutom att tamdjur brutalt dödas av vargar, har dessa även kommit att bli mer närgångna och nyfikna. I maj befann sig en varg precis utanför en förskola i Södermanland och allt oftare kan vi läsa i medierna om hur en varg är på vift i inne i stan.

Det är inte hållbart. Vargen är ett rovdjur som hör hemma i skogen, inte i stadsmiljö.

Det är dags för en trovärdig rovdjurs- och jaktpolitik. Som ser och tar problemen med varg på allvar.

För att lyckas med det föreslår MUF att:

• Minska vargstammen: Vargstammen behöver mer än halveras, men för att det ska vara möjligt måste regeringen styra myndigheterna så att de uppnår det mål om antal vargar som riksdagen beslutat om. Därtill behöver vi utöka licensjakten, det skulle skapa mer trygghet bland djurbönder och jägare.

 

• Gör det enklare att få skyddsjakt: Har man problem med att en varg angriper ens tamdjur måste det bli enklare att få ett snabbt beslut om skyddsjakt. Detta för att kunna skydda sina djur samt minska kostnaderna.

 

• Rovdjurspolitiken ska inte styras av EU: Bryssel ska inte avgöra vad som är en gynnsam bevarandestatus för svensk vargstam. Den kompetensen besitter vi bäst själva. Sverige måste våga utmana EU i frågan om rovdjurspolitiken. Detta för att återupprätta trovärdigheten i vargförvaltningen.

 

Matilda Ekeblad

Ordförande Moderata ungdomsförbundet

 

 

Ungdomsförbunden om jaktpolitik

Under sju sommarveckor debatterar riksdagspartiernas ungdomsförbund jaktpolitik på Svenskjakt.se (Ung Vänster har avböjt medverkan).

Debattartiklarna från respektive ungdomsförbund publiceras följande datum:

Onsdag 29 juni: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Onsdag 6 juli: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Onsdag 13 juli: Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Onsdag 20 juli: Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Onsdag 27 juli: Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Onsdag 3 augusti: Ungsvenskarna – Sverigedemokraternas ungdomsförbund

Onsdag 10 augusti: Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.