Det ska vara möjligt skyddsjaga hela vargrevir och även genetiskt viktiga vargar. Det anser en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott som idag justerade ett betänkande i frågan. Peter Helander (C) menar att förslagen till viss del kan återställa förtroendet för vargförvaltningen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Hela vargrevir och genetiskt viktiga vargar ska kunna skyddsjagas

Premium

En majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott har enats om flera punkter som ska underlätta och förenkla skyddsjakt på varg.

Miljö- och jordbruksutskottet har berett ett initiativ från Centern om ett tillkännagivande till regeringen om bland annat ändrade regler för skyddsjakt. På torsdagen justerades betänkandet som Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom.

 

Reservation

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverade sig. På torsdag i nästa vecka blir det debatt och beslut i riksdagen.
Peter Helander (C):
– Majoriteten är klar. Skyddsjakten på varg ska bli snabbare och enklare. Vi vill även att man tar fram nya instruktioner så att skyddsjakt kan omfatta hela revir. Man ska också kunna besluta om skyddsjakt på varg, även om den är genetiskt viktig. Man kan inte låta en varg som orsakar stor skada fortsätta med det bara för att den är genetiskt viktig.

 

Genetiskt viktiga vargar

Han menar att det inte går undanta vissa individer om de orsakar skada.
– Det går att plocka bort genetiskt viktiga vargar utan att komma i konflikt med gynnsam bevarandestatus, säger Peter Helander.
Viltskadecenter och Naturvårdsverket ska, enligt betänkandet, få i uppdrag ta fram nya regler som gör det möjligt att ta bort ett helt vargrevir samt att man ska kunna skyddsjaga även genetiskt viktiga vargar som orsakar större skador.

 

På torsdag i nästa vecka väntas en majoritet i riksdagen besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att göra det möjligt att skyddsjaga ett helt vargrevir. Foto: Lars-Henrik Andersson

Snabbare handläggning

Det ska även bli snabbare och enklare att ansöka om skyddsjakt framför allt i områden där det bedrivs djurskötsel, till exempel lantbruk med får.
– Jag tycker att de som har stora mängder får eller andra boskapsdjur ska kunna skyddas på samma sätt som renskötseln, säger Peter Helander.
På en punkt var Kristdemokraterna inte eniga med C, SD och M.
Jordbruksverket har kartor där det framgår var det finns tamdjursboskap.
– Men länsstyrelsen använder inte dessa kartor. Och jag tycker man ska kunna utgå från dessa kartor och peka på de ställen med mycket tamdjur där de ska vara lättare få tillstånd till skyddsjakt på varg.

 

Sekretess

KD varnade dock för att det kan framstå som att man delar upp i ett A- och B-område.
Den punkten fick inte majoritet.
I betänkandet finns också med en punkt om att en person som ansöker om skyddsjakt ska kunna sekretessbelägga sitt namn. Detta för att undvika risken om hot och våld.
Vidare finns också en skrivning om statens ansvar för att ta på sig kostnaderna för skyddsjakt på varg. Nu skiljer det sig åt hur länsstyrelserna ser på kostnadsansvaret.
– Det här en liten del av det som krävs för att återställa tilliten och förtroendet för rovdjurslagstiftningen och vargförvaltningen, slutar Peter Helander.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev