S och MP påpekar att några av de saker som finns med i betänkandet om skyddsjakt på varg redan i dag är möjliga att besluta om, och att det därför inte behövs något tillkännagivande till regeringen. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

S och MP: Det finns redan i dag möjlighet besluta om skyddsjakt på hela vargrevir

Premium

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot skyddsjaktsbetänkandet som i dag justerades av miljö- och jordbruksutskottet. De båda samarbetspartierna har i stora drag samma åsikt som oppositionen men menar att förslagen kostar pengar och ska istället drivas inom ordinarie budgetarbete.

När miljö- och jordbruksutskottet i dag justerade betänkandet om skyddsjakt på varg så lämnade S och MP in en gemensam reservation:

”När det gäller frågan om skyddsjakt på ett helt revir kan vi konstatera att det redan i dag finns en rättslig möjlighet att fatta beslut om skyddsjakt på en grupp vargar. Detta skulle kunna gälla hela revir. ”

Hela vargrevir och genetiskt viktiga vargar ska kunna skyddsjagas

Flytta vargar

De båda samarbetspartierna menar också, i likhet med oppositionen, att det krävs nya arbetssätt som tydligare medger skyddsjakt på ett effektivt, rättssäkert och snabbt sätt. ”Samtidigt anser vi att ansvariga myndigheter bör överväga att underlätta processerna när det gäller till exempel att flytta en varg, om vargen anses genetiskt viktig.”

Vidare konstaterar S och MP att Viltskadecenters rekommendationer när det gäller skyddsjakt är 15 år gamla och inte uppdaterade.

 

Påverkar budgeten

”Därför anser vi att Naturvårdsverket bör utreda och ta fram nya, uppdaterade rekommendationer för skyddsjakt av varg. Vi kan dock tydligt se att punkten är budgetpåverkande och avser att driva den ekonomiska aspekten av frågan inom ordinarie budgetprocess.”

S och MP påpekar också att det redan i dag är möjligt sekretessbelägga uppgifter i samband med skyddsjakt, med anledning av förslaget att den som ansöker om skyddsjakt ska kunna få sitt namn sekretessbelagt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev