I vargtäta områden föreslår Naturvårdsverket att man kan överväga att utforma lite mer ”liberala” riktlinjer för skyddsjakt efter varg. Foto i hägn: Olle Olsson

Så vill Naturvårdsverket utveckla skyddsjakten på varg

År 2015 släppte Naturvårdsverket en rapport med en rad förslag på hur skyddsjakten på varg kan utvecklas. Bland annat vill verket se liberalare skyddsjaktregler i de mest vargtäta områdena.

Sven-Erik Bucht (S). Foto: Kristian Pohl

Den 25 juni 2015 fick Naturvårdsverket Ett regeringsuppdrag att undersöka hur skyddsjakten på varg kunde utvecklas för att möta de behov som finns givet den ökande vargtätheten i vissa områden.

Uppdraget undertecknades av dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Den 6 oktober samma år kom Naturvårdsverkets 126-sidiga rapport ”Skyddsjakt varg – Översyn av regler och tillämpning” där verket ville se en rad förändringar av skyddsjakten i de mest vargtäta områdena.

 

Förebyggas tidigt

Naturvårdsverket skriver i sin rapport att om en varg under en längre tid får röra sig nära människor med fortsatt tillgång till partners eller föda och utan några negativa konsekvenser, kan man förvänta sig en gradvis tillvänjning som skulle kunna göra den mindre benägen att vika undan för människor.

42 ansökningar om skyddsjakt – bara en varg fälld

Detta skulle på sikt kunna leda till att vargen i en trängd situation till och med kan uppvisa ett aggressivt beteende. För att undvika sådana framtida situationer bör tillvänjning av varg undvikas och förebyggas tidigt.

 

Riktlinjer

Men vad är då en närgången varg? Svårt att definiera, menar Naturvårdsverket. Men verket har gett följande riktlinjer:

”Skälet bör kunna åberopas om rovdjur regelbundet uppehåller sig vid bebyggelse, och inte viker undan i närvaro av människor, eller snart återvänder. Det kan till exempel handla om att samma individ uppehåller sig runt bebyggelse flera gånger under en kort tidsperiod. Förutsättningen bör också vara att det finns en stor sannolikhet att närvaron resulterar i allvarlig skada på tamdjur.

Om rovdjuret bedöms som farligt för människor bör det hanteras av polisen.”

 

”Liberala” riktlinjer för skyddsjakt

En utveckling av skyddsjakten bör utgå från de vargpolitiska målen, menar Naturvårdsverket. En möjlig väg är att differentiera bedömningen av risken för allvarlig skada så att detta bedöms olika beroende på om skadan sker inom ett område med hög vargtäthet, inom särskilt sårbara områden eller renskötselområdet.

I vargtäta områden föreslås att man kan överväga att utforma lite mer ”liberala” riktlinjer för skyddsjakt efter varg. Naturvårdsverket föreslår till exempel att skyddsjakt skulle kunna beviljas redan efter två angrepp på hundar under perioden 21 augusti–28 februari inom samma vargrevir.

 

Tamdjursattacker

Statiska kriterier för skyddsjakt är heller inte optimalt när de tillämpas vid attacker mot boskap. Verket menar att resultatet av dagens tillämpning av statiska kriterier i stället blir en zonerad skyddsjakt med fler skyddsjakter i Götaland i proportion till antalet vargar som faktiskt finns i dessa delar av landet, och färre skyddsjakter i västra Svealand i proportion till antalet vargar i detta område.

”Skyddsjakten på varg fungerar inte”

Om man i stället sänker ribban för skyddsjakt i vargtäta områden skulle det, enligt Naturvårdsverket, behövas en höjd ribba för skyddsjakt i områden som saknar vargetableringar.

 

Ingen författningsändring

Naturvårdsverket anser att en eventuell framtida tillämpning av differentierade kriterier för bedömning av allvarlig skada inte kräver någon författningsändring.
Det handlar snarare om vägledning av tillämpningen av gällande regelverk, vilket är Naturvårdsverkets ansvar.

 

Närgångna vargar

I rapporten ser också Naturvårdsverket goda möjligheter att utveckla arbetssättet vid hantering av närgångna vargar. Myndigheten bedömer att en ökad förutsägbarhet, samsynen och effektiviteten i hanteringen av närgångna vargar kan minska människors oro och öka förtroendet för förvaltningen.

”Forskning visar också att det finns ett samband mellan människors rädsla för varg och graden av förtroende för förvaltande myndigheter”, skriver Naturvårdsverket.

 

Bör revideras

I rapporten tar verket också upp att Viltskadecenters rekommendationer kring hantering av närgångna rovdjur används i stor utsträckning av länsstyrelserna när de ska fatta beslut gällande skyddsjakt på varg. Myndigheten menar att rekommendationerna kan behöva revideras.

”Utvärdering och revidering kan ges i uppdrag till Viltskadecenter av Naturvårdsverket och göras i samverkan med Naturvårdsverket”, uppger verket i sin rapport som publicerades den 6 oktober 2015.

Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”

Fyra år har gått sedan dess. Ännu har ingenting hänt.

 

Läs mer

Samtliga artiklar i Svensk Jakts granskning av skyddsjakt på varg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev