Det är stora skillnader i hur ofta landets olika länsstyrelser beviljar inkomna skyddsjaktsansökningar på varg. Foto: Olle Olsson

Län för län: Så hanteras skyddsjakten på varg

Totalt har 187 skyddsjaktansökningar på varg hanterats av landets länsstyrelser under perioden 1 januari 2015 till den 20 november 2019. Svensk Jakts unika granskning visar hur många av ansökningarna som beviljats och att det är stor skillnad mellan länen hur många ansökningar som beviljats.

Under den nästan fem år långa perioden har 64 vargar fällts vid skyddsjakt. Den absoluta merparten, 51, av vargarna har skjutits inom renskötselområdet.

I Jämtlands län är skyddsjakten klart vanligast. I länet har 36 vargar fällts vid från och med 1 januari 2015 till och med den 20 november 2019.

I de mest vargtäta områdena är det däremot ovanligt att vargar skjuts vid skyddsjakt då bara 13 vargar har fällts i Mellansverige. Nio av dem i Värmland.

 

Störst problem i Gävleborg

Gävleborgs län tycks vara det län där problemen med varg är störst, i alla fall om man baserar detta på hur många skyddsjaktsansökningar som lämnats in till länsstyrelsen. Men av totalt 42 skyddsjaktansökningar har sex beviljats och bara en varg fällts.

I Stockholms län har det ansökts om skyddsjakt sju gånger. Där har fyra ansökningar beviljats och två vargar skjutits.

Notabelt är också att det i vargtäta län som Örebro och Västmanland ansökts få gånger om skyddsjakt. I Örebro län har två ansökningar lämnats in och i Västmanland fyra. Samtliga fyra gäller dock samma varg vid samma tillfälle.

 

Skyddsjaktärenden på varg län för län

Län Ansök-
ningar
Beviljade
jakter
Fällda
vargar
Norr-
botten
14 0 0
Väster-
botten
5 4 4
Jämt-
land
50 48 36
Väster-
norrland
4 4 4
Gävle-
borg
42 6 1
Dalarna
inom
renskomr
8 6 7
Dalarna
utom
renskomr
27 6 1
Uppsala 0 0 0
Stock-
holm
7 4 2
Värm-
land
20 8 * 9
Väst-
manland
4 1 ** 0
Örebro 2 1 0
Västra
Götaland
1 1 0
Söder-
manland
1 0 0
Öster-
götland
2 0 0
Kalmar 0 0 0
Krono-
berg
0 0 0
Jön-
köping
0 0 0
Blekinge 0 0 0
Halland 0 0 0
Skåne 0 0 0

Tabellen avser skyddsjaktärenden på varg under perioden 1 januari 2015 till och med den 20 november 2019. Källa: Landets länsstyrelser

 

* Utöver de beviljade ansökningarna har länsstyrelsen i Värmland på eget initiativ beslutat om skyddsjakt vid två tillfällen.

** Kolsvavargen 2017. Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt på eget initiativ. Vargen fälldes inte. Fortsatta problem med samma individ men på annan plats längre norrut. Fyra ansökningar kom då in (gällande samma varg, samma område). Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt. Vargen fälldes inte.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev