Läs också Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”