”Fanatism av gränslöst mått”

De två representanterna för ”naturvården” har med den i Svensk Jakt presenterade skrivelsen som de också skickat till regeringen, öppet visat omgivningen på fanatism av gränslöst mått. De visar på en ovilja att anpassa sig efter demokratiskt fattade beslut och

Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

29 juni 2014

”Naturvårdsverket vill utveckla jakten”

I en debattartikel listar Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren tio punkter på hur verket vill utveckla jakten och viltvården.

Michael Eriksson.

27 juni 2014

”Låt ny myndighet ta över licenshanteringen”

Att landets polismyndigheter inte länge är kapabla till att sköta hanteringen av vapenlicenser är nu mer än uppenbart. Justitieombudsmannen har i ett beslut riktat mycket skarp kritik mot landets polismyndigheter. Det är hög tid att en ny myndighet tar över licenshanteringen.

26 juni 2014

”Naturvården söker inte konfrontation”

Med anledning av Svensk Jakts artiklar om naturvården i Gävleborg Viltförvaltningsdelegations reservation om en skrivelse till regeringen, vill naturvården här redogöra för skälet till vår reservation, som skickats dels till delegationen och också till regeringen.

25 juni 2014

”Struntar politikerna i den nya rovdjurspolitiken?”

Efter beslutet om en ny rovdjurspolitik har ingenting hänt, utom att Naturvårdsverket påbörjat nedmonteringen av densamma. På sedvanligt manér har verket börjat mala ner syftet med beslutet, att få en regionalt anpassad rovdjursförvaltning som skulle möjliggöra att trycket lättar i de hårdast ansatta områdena. Skyddsjakt skulle också bli lättare att genomföra.

24 juni 2014

”Vem styr över vår vargpolitik – egentligen?”

Vem är det egentligen som styr vargpolitiken? Det försöker Mikael Jägare reda ut i en debattartikel.

23 juni 2014

”Den diskriminerande fjälljakten”

Jag blir mycket irriterad över att vi svenska medborgare, som bor utanför Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, blir diskriminerade och behandlade som norska medborgare när det gäller möjligheten att jaga på statens marker i fjällen.

19 juni 2014

”Det krävs mod för att påtala brister hos en jaktkamrat”

Jag läste just inlägget av bloggaren Leif Häggström och blev väldigt ledsen av det han skrev. Är det så illa att jägare lägger ut bilder från sina jakter på ett oetiskt sätt är det en skam för jägarna. Vilka är

Foto: Olle Olsson

11 juni 2014

”Hög tid att jägarintresset får råda”

Efter 30 år med ökande rovdjursstammar är det hög tid att jägarintresset får råda vid förvaltningen av rovdjuren. Jägarintresset har under alla år knappt blivit tillfrågat, än mindre fått råda. Däremot går andra intressen konsekvent in för att stoppa jägarintresset.

10 juni 2014

”Skjut så mycket klövvilt som möjligt”

Meningarna om det rätta i att ställa in älgjakten på grund av att vargen tömt älgskogen går isär. Calle Seleborg menar i sitt inlägg att man lurar betalande jaktgäster om jakten genomförs som vanligt. Det är ett faktum om man

10 juni 2014

”Respektera jägare som ställer in älgjakten”

Med inblick i hur förödande ett vargrevir påverkar älgstammen känner jag med de jaktlag som tagit detta svåra beslut att ställa in älgjakten till hösten.

9 juni 2014

”Att inte ställa in älgjakten är att lura våra gästjägare”

Diverse synpunkter om inställd älgjakt tyder på att alla inte förstår vad som händer. Bland annat i insändaren ”Jaga älg trots vargen” som publicerats här på svenskjakt.se. Mitt lag ställer med all säkerhet in årets älgjakt. Och det är inte

5 juni 2014

”Jaga älg trots vargen”

Jag kan bara beklaga att det är flera jaktlag som aviserar att de ska ställa in älgjakten i höst på grund av en svag älgstam. Orsaken är enligt dessa jaktlag stor vargförekomst.

Jakten i Handölstrakten i Jämtland har under de senare 25 åren legat debattören Kurt Ericson varmt om hjärtat. Haren är skjuten för hans schillertik Slåtteråsens Tea (Stella). Foto: Privat

28 maj 2014

”Jag räknar fortfarande med Jägareförbundet”

Jag har i dagarna betalat min medlemsavgift i Svenska Jägareförbundet. För femtionde gången! Det fick mig att fundera på de 50 åren, och för all del även lite över åren dessförinnan.

22 maj 2014

Replik: ”Hur vill vi ha det med vargen”

Så länge som vargen är rödlistad sker i praktiken all jakt på dispens och med EU:s goda minne. Vill vi återta rätten att själva bestämma över vår vargjakt måste vi tvinga fram en ändring av vargens skyddsstatus i Bernkonventionen.

21 maj 2014

”Hur vill vi ha det med vargen?”

Vill EU verkligen ha en ändring av vargens skyddsstatus för sina medlemsländer måste det gå via en framställan till Bernkonventionens ständiga kommitté om en ändring av vargens skyddsstatus. Men vad gör Jägareförbundet? skriver Gunnar Jakobsson. Torbjörn Lövbom, Svenska Jägareförbundet svarar.

20 maj 2014

”Rovdjurspolitiken ska hållas borta från EU”

I en tid präglad av tilltagande global konkurrens och den finansiella krisen är det angeläget att EU-samarbetet fokuserar på rätt saker. EU bör inte ägna tid och kraft åt att ha synpunkter på den svenska rovdjurspolitiken.

14 maj 2014

Marit Paulsen (FP): ”Vi ska bestämma över rovdjuren själva”

Beslut som fattas måste alltid vara väl förankrade. Det gäller inte minst beslut som berör den svenska jakten på varg och andra stora rovdjur. EU får inte dra alla länder över en kam.

11 maj 2014

”Sju argument mot vargförekomsten”

När man studerar betraktares respektive brukares argument för och emot varg är det lätt att se att mycket okunskap råder, främst från betraktarsidan. 
Mycket kan sägas om detta rovdjur, nedan sju punkter som är mina funderingar kring vargen.

10 maj 2014

”Jaktens betydelse på ett enklare sätt”

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer till någon dödlighet begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen. Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många skäl att härbärgera i området.