lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Jägarnas Riksförbund vill förstöra jakten för 100.000 jägare”

Jaktlig gemenskap och kamratskap hotas av Jägarnas Riksförbunds förslag att upplösa landets viltvårdsområden, skriver ordförandena i Jägareförbundets tre nordligaste länsföreningar. Foto: Jan Henricson

Om Jägarnas Riksförbunds förslag om att landets viltvårdsområden ska upplösas får gehör innebär det en katastrof för 100.000 jägare.

Jägarnas Riksförbund (JRF) har i skrivelse till länsstyrelser, regering med flera framfört synpunkter på dagens älgförvaltning. Bland annat föreslår man att landets viltvårdsområden ska upplösas.
Detta vore ren och skär katastrof för över 100.000 jägare och små markägare, då deras möjlighet till meningsfull jakt kraftigt skulle försämras.
Detta gäller inte bara älgjakt utan även all annan jakt, som till exempel jakten på björn, hare, skogsfågel och räv.

Gemenskap slås sönder
Dessutom skulle viltvården bli lidande då viltvårdsområdena är stora sammanhängande områden, med ofta små och ägosplittrade marker.
JRF:s förslag skulle också slå sönder långvarig jaktlig gemenskap/kamratskap, då de flesta viltvårdsområdena bildades för flera decennier sedan.
I landet finns idag över 1.500 viltvårdsområden. Mer än 100.000 privata markägare är med i dessa och deras medelareal är cirka 50 hektar.
Svenska Jägareförbundet arbetar alltid för en ansvarsfull jakt- och viltförvaltning. Viltvårdsområdena är en av flera viktiga hörnstenar i detta arbete.

Sven Gunnar Sivertsson
Ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland
Karl Gustav Abrahamsson
Ordförande Jägareförbundet Västerbotten
Mikael Samuelsson
Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.