fredag 12 april

Opinion

Debatt: ”EU ska inte bestämma om vargen”

Eskil Erlandsson (C). Foto: Jan Lipka

Att vi ska kunna leva och verka i alla delar av vårt land, det är en grundstomme för vår politik. Därför måste vi komma till rätta med den växande vargstammen.

Att hela Sverige ska leva betyder inte bara att vi ska satsa på infrastruktur, jobb och bra service i hela landet. Det innebär också att alla ska känna trygghet och ha förutsättningar att bo och verka i hela Sverige. 
För Centerpartiet har det därför varit viktigt att komma till rätta med problemen med den växande vargstammen. Vi har därför sett till att reformera rovdjurspolitiken så att man ska kunna skydda sina djur mot vargangrepp. 
Det har vi gjort det genom ändrad lagstiftning och regelverk med skyddsjakt och licensjakt på varg. Trots dessa förändringar har överklaganden satt stopp för en effektiv förvaltning av rovdjuren. Det är inte en hållbar lösning på problemen och vi kommer inte ge oss förrän vi har en rovdjursförvaltning som fungerar.

Balans måste finnas
Den otrygghet som vargen skapar för många människor är något som vi alla måste ta på allvar. 
Vi ska ha en rovdjursförvaltning som ser till att vi inte bara har gott om djur i skogen, utan också ser till att vi har en balans så att människor kan hålla djur och känna trygghet där man bor. 
Hittills har dessvärre nästan alla beslut om jakt resulterat i ett antal överklaganden som satt stopp för jakten. Därför har regeringen nu förändrat reglerna för hur överklaganden får gå till för att undvika att jaktbeslut fastnar i långa juridiska processer. 
EU har kritiserat Sverige för denna förändring, men vi vill vara tydliga med att vi kommer ta strid mot EU för att den rovdjurspolitik riksdagen beslutade om ska bli verklighet i Sverige.

Regional förvaltning
Vi menar att förvaltningen av de rovdjur vi har i vårt land, däribland vargen, ska ske så nära människor som möjligt för att vi ska kunna uppnå en balans mellan rovdjur och människor. 
Vi har därför sett till så att förvaltningen blir mer regional. Just nu pågår ett arbete med att regionalisera de flesta beslut kring licensjakt på rovdjuren. På samma sätt som skyddsjakten ska den också kunna beslutas av länsstyrelsen med Naturvårdsverket som sista instans som kan överpröva beslutet. 
Detta gör vi för att minska risken att jaktbesluten fastnar i domstolar långt borta från de som berörs.
Dessutom kommer det, om Centerpartiet och Alliansen får fortsatt förtroende, att inrättas en ny jaktmyndighet. Denna myndighet kommer att ta över jaktfrågor från länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt Jordbruksverket. 
En samlad hantering av jakt- o viltvårdsfrågor är något som många efterfrågar.
Vi i Centerpartiet kommer inte ge oss förrän vi har en rovdjursförvaltning på plats som ser till att vi på allvar kan förvalta de vilda djur vi har i stället för att fastna i långa överklagandeprocesser. Det är ett vallöfte!
Eskil Erlandsson (C)
Landsbygdsminister
Helena Vilhelmsson (C) 
Riksdagskandidat

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.