tisdag 28 maj

Opinion

Debatt: C: ”Beslut om viltförvaltning ska fattas lokalt”

Johan Hedin (C).

Inför valslutspurten bjuder Svensk Jakt in alla partier att skriva en debattartikel som adresserar frågan ”Varför ska man som jägare rösta på ert parti?”
Idag är det Johan Hedin (C) som har ordet.

Jakt är en av de moderna folkrörelserna och en av de största organisationerna som är engagerad i utveckling av svensk natur och landsbygd. För mer än 300.000 människor ger det avkoppling, naturupplevelser och spänning. Trots det har jaktpolitiken varit eftersatt. Centerpartiet vill ändra på den saken.
Jägarnas engagemang finansierar viltvård och forskning och ger stora ekonomiska bidrag till samhället. Genom jakten får vi bra och klimatsmart kött och utvecklar det svenska köket.
Men trots bidraget till naturvård och samhälle har jaktpolitiken varit eftersatt under lång tid. Trots att en stor andel av de svenska jägarna bor i städer, och genom sitt jaktintresse binder samman stad och land, har frågan reducerats till ett perifert intresse och präglats av ett överhetstänkande från ansvariga myndigheter.
Där igenom har det inte heller varit svårt att centralisera jakten vidare och låta den i allt högre grad styras från EU.

Besluten ska tas lokalt
Det är dags att vända på steken! Precis som vid all naturvård krävs ett lokalt engagemang och förvaltarskap för att det ska bli lyckat.
Det är på lokal nivå som jägare och boende vet hur förutsättningarna ser ut och som man följer med viltstammens utveckling. Det är också där man ska leva med konsekvenserna av felaktiga beslut.
För Centerpartiet är det därför självklart att beslut om viltförvaltning ska fattas lokalt och med stor lyhördhet för dem som berörs av besluten.
Det kräver också att vi värnar rätten att nationellt fatta beslut om jakt och viltförvaltning och att vi ser över EU:s regler på området.

Spretig tillsyn
Den nationella tillsynen över jakt är idag spridd över flera myndigheter, vilket leder till inkonsekvens och bristande samordning.
Den bör därför samlas i en Viltmyndighet, som tar över uppgifter från andra myndigheter, främst Naturvårdsverket, med ett tydligt uppdrag att också bidra till att utveckla jakten som rekreation och näring.
Men uppdraget att främja jakt stannar inte där. Reformen måste kompletteras med ett förenklingsarbete för såväl jakt som för omhändertagande av vilt.
Det behövs regler som kortar handläggningstider för jaktkort och licenser och en vapenlagstiftning som utgår från jägarens behov.
Andra åtgärder som är nödvändiga är insatser för att underlätta avsättning av viltkött. Ett inslag i en samlad jaktpolitik är därför att se över reglerna för kötthantering. Det innebär också att fler människor får tillgång till bra och nyttigt viltkött.

Samlad Allians
Trots att jakt och jägare bidrar med stora ekonomiska värden, utöver de icke-materiella värdena, har kunskapen om detta värde varit låg. Det är sannolikt en förklaring till det politiska ointresset.
Enligt SLU uppgår jaktvärdet, både i form av kött och rekreation, till mer än tre miljarder kronor idag. Och potentialen är stor för fortsatt utveckling, både för enskilda jägare och för turism- och besöksnäringen i hela landet.
För Centerpartiet är det en stor framgång att Alliansen nu går till val på en samlad jaktpolitik till nytta för hela landet.
Vår jaktpolitik ska ställas mot en splittrad opposition där starka krafter vill begränsa, försvåra och fördyra jakt. Det valet har Sveriges jägare inte råd att göra!
Johan Hedin (C)
Riksdagsledamot

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.