lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Hur går det med jakten med en MP-miljöminister?”

"Det parlamentariska läget är nu sådant att det inte utan vidare låter en miljöminister som vill stoppa vargjakten få sin vilja igenom."

När vi nu får en miljöminister som är miljöpartist finns anledning till många frågor. Är det slut med jakten? Kommer vi att kunna släppa våra hundar? Kommer klövviltet att finnas kvar i jaktbara stammar när rovdjuren tagit sitt? Kommer fälljakt och grytjakt att förbjudas? Förbjuds blyammunition? Kommer djurrättsaktivisterna att sätta agendan?

Frågorna är berättigade, många jägare oroar sig över hur jakten kommer att se ut i framtiden. Med all rätt.
Här är ytterligare en: Blir det vargjakt i vinter?
Diverse talespersoner för Miljöpartiet har varit tydliga med att man avser bryta upp riksdagsbeslutet om den nya rovdjurspolitiken när man hamnar i regeringsställning.
Men det parlamentariska läget är nu sådant att det inte utan vidare låter en miljöminister som vill stoppa vargjakten få sin vilja igenom. Det finns en stabil riksdagsmajoritet för den beslutade rovdjurspolitiken.
Vill den nya regeringen stoppa riksdagsbeslutet måste regeringen få något av allianspartierna eller Sverigedemokraterna att byta fot.

Forskningens situation
Vår blivande miljöminister (allt tyder på att det blir Åsa Romson) har uttryckt att forskarna inte är att lita på. De låter sig manipuleras.
Efter uttalandet har hon på konstiga sätt försökt slingra sig ur vad hon sagt, forskarna har gått i taket och man kan inte säga att hon på ett trovärdigt sätt kunnat förklara vad hon egentligen menade.
Vi kan i anslutning till den debatten konstatera att genetikern Linda Laikre valdes in som hedersmedlem i Naturskyddsföreningen i samband med deras årsmöte. Det har också framkommit att underlagen till Naturvårdsverkets sårbarhetsanalyser har levererats av forskaren Torbjörn Nilsson som är deltidspolitiker för Miljöpartiet i Värmland.
Åsa Romson borde tänka sig för innan hon öppnar munnen om forskning nästa gång.
Nu har jag betydligt större förtroende för forskarkollektivet än vad Romson har, så jag tror inte att dessa personer på något sätt har låtit personliga åsikter påverka forskningsresultaten.
På senare tid har även en diskussion om att forskning som inte stödjer miljörörelsens dogmer, marginaliseras av miljörörelsen, blossat upp.
Ett intressant exempel är Skandulvs uppfattningar om vargstammens storlek. Ett annat är debatten kring naturgödsel kontra konstgödsel och utsläpp av närsalter.
Det ska bli intressant att följa debatten och framför allt hur den blivande miljöministern kommer att hantera forskningsresultat som inte stämmer överens med den egna ideologin.

Svagt engagemang
Vad gör Naturvårdsverket åt riksdagsbeslutet om vargjakt i den nya situationen?
Problemet med vargjakten är att få Naturvårdsverket att genomföra riksdagsbeslutet. Det är synd att säga att verket visat någon större entusiasm inför uppgiften.
Den avgående miljöministern Lena Ek verkade heller inte så engagerad. Hon struntade fullständigt i att verket adderade 30 vargar i renskötselområdet och 30 vargar i södra Sverige utöver de 270 som beslutet angett, i strid med riksdagsbeslutet.
Att man också vill säkerställa att den regionala förvaltningen inte blir av genom att endast tillåta att fem procent av stammen ska få skjutas och att makten stannar på Valhallavägen, har Lena Ek heller inte haft synpunkter på. Det blir 18 vargar att skjuta i hela landet.
Riksdagsbeslutet om att minska belastningen i de mest utsatt områdena genomförs därigenom inte heller, om nu Naturvårdsverket får sin vilja igenom. Man satsar dessutom fem miljoner kronor på att utreda referensvärden som riksdagen redan beslutat om. Inte heller detta har Lena EK reagerat på. Hon berömmer i stället verkets ”gedigna arbete”.

Sunt i delegationer
Ett antal viltförvaltningsdelegationer har sagt nej till föryngringar i de egna länen med hänvisning till att förvaltning i kärnområden inte kommit igång och att det inte finns någon socioekonomisk analys som visar vad en vargetablering kommer att innebära.
Mycket sunt tänkt, inget blir bättre i vargbältet av att man upprepar misstaget på andra platser. Det är ett utmärkt sätt att sätta press på politiker och Naturvårdsverket.

Upp till oppositionen
Nu är det upp till oppositionen att se till riksdagsbeslutet genomförs. Åsa Romson kommer knappast att jaga Naturvårdsverket i frågan.
Det är även upp till brukarorganisationerna att driva på. Vargen har denna sommar gjort sitt bästa för att få folk att förstå hur viktigt det är för landsbygden att riksdagens beslut verkställs utan att förvanskas av Naturvårdsverket, vilket påpekats av ett antal politiker.
Men vi måste ställa krav på alla våra politiker. Vi har redan sett hur väljarna i protest mot utebliven handlingskraft gått obehagligt långt åt höger.
Om inte riksdagsbeslutet verkställs kommer de etablerade partierna att drabbas av ytterligare politikerförakt, det är inget som gynnar demokratin.
”All makt utgår ifrån folket och Riksdagen är folkets främsta företrädare.” Så står det på Riksdagens hemsida, det kan vara på sin plats att påminna både politiker och Naturvårdsverkets ledning om den saken.
Det verkar inte alltid så självklart.

Björn Isaksson
Bottnaryd

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.