torsdag 13 juni

Opinion

Vid exempelvis grytjakt riskerar kamrater ska skadas av rikoschetterande stålhagel, skriver debattören. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Med blyförbud ökar riskerna dramatiskt”

Förbudet mot att använda blyhagel innebär risker för jägaren, för kamraterna och för hundarna. Regeringen måste uppmärksammas på att detta EU-beslut är en ren skrivbordsprodukt av klåfingriga, fullständigt inkompetenta byråkrater.

Jag vill göra er uppmärksamma på konsekvenserna vad det kommande blyförbudet innebär.
Det har påpekats att en mängd hagelgevär som saknar den franska liljan och därmed inte är godkända för stålhagel, samt att jägarmässiga skjutavstånd minskar. Dessa synpunkter är helt korrekta.
Däremot saknar jag de viktigaste negativa konsekvenserna i detta för mig obegripliga EU-beslut.

Ett vansinne

För det första är det ur ett säkerhetsperspektiv vansinne att använda stålhagel med tanke på rikoschetterna som uppstår i berg, stenar, frusen mark eller en träff i ett fruset träd.
Ett exempel där man måste beakta risken med rikoschetter, är skjutbanorna som har rigorösa säkerhetskrav som måste följas.

Risker för jaktkamrater

Tänk också vad som kan hända under grytjakt på räv där det ofta är stenigt, hunden har kommit ur grytet och man postar relativt nära varandra i väntan på räven. Risken är mycket stor att rikoschetterande hagel träffar en jaktkamrat, eller hunden.

Inkompetenta byråkrater

Jakten med hagelgevär i skog kommer att försvinna. Vilken skogsägare arrenderar ut jakträtten när det kan sitta en svärm stålhagel i värdefulla träd? Först kommer skördaren att slöa sina kedjor och om timret skickas till ett mindre sågverk som saknar metalldetektor kommer sågklingan att skadas. Ännu värre är att en ramsåg får skador, och om timret går till ett större sågverk vrakas stocken.
Regeringen måste uppmärksammas på att detta EU-beslut inte är genomtänkt utan en ren skrivbordsprodukt av klåfingriga, fullständigt inkompetenta byråkrater.

 

Martin Lenander
Ödsmål

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.