torsdag 29 februari

Opinion

Debatt: FP: ”Jägarnas roll behöver stärkas”

Nina Larsson (FP).

Inför valslutspurten bjuder Svensk Jakt in alla partier att skriva en debattartikel som adresserar frågan ”Varför ska man som jägare rösta på ert parti?”
Idag är det Nina Larsson (FP) som har ordet.

Att värna vår natur är grundläggande för oss liberaler. Bäst värnar vi vår natur och våra djur genom att väl förvalta den rikedom vi ärvt. Jakt är en naturlig förvaltningsform för det.
Samhället förändras i rasande takt och så gör även människors förhållande till jakt. Urbaniseringen gör att allt färre har en regelbunden kontakt med jakt och viltkött.
Att jag haft turen att växa upp på landsbygden har gett mig naturliga och starka band till jakt och viltvård, och det är jag mycket glad för. Men så ser inte situationen ut för alla och just detta är en av jakt- och viltvårdens stora utmaningar.
Samtidigt finns många nya lösningar som gör att förståelsen kan öka om vi vill. Webb-baserade verktyg kan även göra jakten mer tillgänglig.

Arbeta mot nidbilder
Vi behöver stärka och legitimera jägarnas roll. Att fler unga i storstadsregionerna och fler kvinnor kan rekryteras till jakten är avgörande för viltvårdens framtid. Det är ett ansvar för samhället i stort, inte minst för oss politiker.
Ibland blir debatten om jaktfrågor polariserad. Den typiske jägaren utmålas som en tjuvskjutande ligist vars enda mål här i livet är att skjuta vargar.
Att vi aktivt arbetar mot denna nidbild är avgörande för att fler ska vilja bli jägare.
Folkpartiet värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga rovdjursstammar. Att värna viltstammarnas långsiktiga överlevnad är grundläggande för en liberal.
Vi står även fast vid att det är viktigt med gemensamma Art och Habitat-direktiv, även om även dylikt kan förändras i takt med att viltstammar utvecklas.

Egen myndighet för jakt
Jakten är viktig för att vi i framtiden ska ha starka viltstammar. Ska vi långsiktigt värna den biologiska mångfalden krävs också en bred förankring, inte minst bland människor som lever i rovdjurstäta områden.
Jakt är en bra grund för ökad förankring. Alliansregeringen har enats om att samla viltförvaltning och jaktfrågor i en och samma myndighet och att den ska förläggas i min hemstad Karlstad.
Där finns gedigen kompetens om jaktfrågor, närhet till Grimsö forskningsstation och man har i Värmland bred erfarenhet av att minska antalet konflikter i samband med förekomst av rovdjur, främst varg.

Stora utmaningar
Jakt och viltfrågorna står inför rejäla utmaningar. Många frågor ses också över i den pågående jaktutredningen. Framöver är det viktigt att komma vidare inte minst med följande frågor:
• Rekrytering av nya jägare.
• Tillgängligheten för personer med rörelsehinder som vill bedriva jakt bör öka.
• Förbättrade möjligheter för att sälja viltkött. Inte minst kött från vildsvin.
• Minska antalet rovdjur i områden där det finns för stor mängd, exempelvis genom skyddsjakt i förebyggande syfte.
Jag har här redogjort något för Folkpartiets linje. Inom alliansen är vi inte alltid helt överens, men vi har lyckats hitta konstruktiva lösningar under åtta år i regering och det vill vi fortsätta med.
Vad som är slående är dock att det andra regeringsalternativet inte har någon gemensam syn på viltvård och jaktfrågor över huvud taget.
Därför gör den person som tycker dessa frågor är viktiga rätt i att rösta på Alliansen.
Nina Larsson (FP)
Partisekreterare och riksdagsledamot

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.