söndag 10 december

Opinion

ICA, IKEA och Postkodlotteriet, Volvo, SKF samt Sveaskog är några företag som sponsrar organisationer som konsekvent överklagar jaktbeslut, skriver debattören.

”Du kan själv göra skillnad”

Regeringen, riksdagen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Många instanser är inblandade även i årets vargjakt. Tror vi på att det kommer att bli enklare i framtiden och mitt svar är trots utlovade förändringar? Nej, det blir inte enklare.

Foto i hägn: Olle Olsson

4 januari 2016

”Jag vill bestämma allt!”

Strax före jul gav Högsta förvaltningsdomstolen de ideella naturskyddsorganisationerna rätt att, som företrädare för allmänheten, överklaga jaktbeslut till domstol.

Bilden är hämtas från lördagens demonstration mot den stoppade vargjakten som hölls i Torsby. Foto: Boo Westlund

2 januari 2016

”Tio Värmlandspolitiker: Beslut om licensjakt på varg måste verkställas”

Det måste bli möjligt att verkställa tagna beslut innan det är för sent då jakttiden på varg är mycket begränsad, skriver tio värmländska politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i en debattartikel.

Debattören Sofie Rockmyr. Foto: Linn Malmén

30 december 2015

”Rimmar illa i ett demokratiskt samhälle”

Idag kom dråpslaget från kammarrätten i Göteborg. Vargjakten stoppas, och jag tror de flesta jägare gått från att vara förbannade till att bara vara förtvivlade. Det är åtminstone där jag är, skriver Sofie Rockmyr i en debattartikel.

Foto: Kjell-Erik Moseid

30 december 2015

”Miljörörelsen ska åläggas ekonomiskt ansvar”

Så drar då vargcirkusen igång igen då miljöorganisationer fått rätt av överklaga skydds- och licensjakter till domstol. Det vore rimligt att de fick stå för de merkostnader deras överklaganden innebär, i de fall domsluten går dem emot.

29 december 2015

”Låt svenska jägare bestämma”

Jag är jägare sedan ca 15 år tillbaka och har sedan 2006 ägt en Browning .30-06 halvautomat. Detta gevär använder jag till jakt och skytte och jag trivs mycket bra med det. Ska nu byråkrater i Bryssel ta mitt vapen ifrån mig? 

Myndighetsutövning medför ansvar. Det gäller även när länsstyrelsen tar beslut om älgtilldelning, menar debattören. Foto: Jan Henricson

29 december 2015

”Älgförvaltning ska vara rättvis”

Två licensområden inom Älgförvaltningsområde 5 i Norrbotten, ingår i samma skifteslag som omfattar cirka 6.000 hektar jaktmark. Område A med 3.914 hektar och område B med 1.454 ha. Både A och B jagar från samma älgstam med samma älgtäthet. Ändå är tilldelningen inte lika.

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen, anser Mats S Johansson. Foto: Carl-Axel Fall

23 december 2015

”Med makt följer ansvar”

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen. Det är tveksamt om man har de egna medlemmarnas stöd för ett agerande som gynnar en art, vargen, på bekostnad av en lång rad rödlistade andra djur och växter.

Miljöorganisationerna kommer återfå makten över vargförvaltningen och kommer fortsätta med sina överklagningar, menar debattören i det här inlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 december 2015

”Djupt stötande för många landsbygdsbor”

Med Högsta förvaltningsdomstolens helt nyligen fattade beslut kommer miljöorganisationerna att återfå makten över vargförvaltningen i Sverige. En makt som de hade, och utövade, under några år av alliansregeringens styre.

Naturvårdsverkets socioekonomiska utredning av varg saknar verklighetsförankring, anser insändarskribenten. Foto: Naturvårdsverket

18 december 2015

”Verklighetsfrånvända slutsatser i vargutredning”

Efter att ha läst Naturvårdsverkets så kallade socioekonomiska utredning om hur vargen påverkar samhället, där det konstateras att vargen inte är något problem, vare sig för rennäringen eller jakten, undrar man (ursäkta ordvalet): Vem f-en har skrivit detta?

I Alberta, Kanada, skyddsjagas hela vargflockar för att få bukt med problembeteenden. Foto i hägn: Olle Olsson

15 december 2015

”Meningslös skyddsjakt på enskilda vargar”

En vida spridd missuppfattning är att vargar inte är speciellt intresserad av nötboskap som byte. Erfarenheterna från Nordamerika är helt annorlunda. För att få rätsida på problemet skyddsjagas hela vargflockar, inte enstaka individer.

Om EU nu förbjuder vissa vapen står andra på tur nästa gång man vill skärpa vapenlagarna. Därför måste vi agera tillsammans, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

14 december 2015

”EU:s vapenlagar påverkar oss alla”

Många har uppmärksammat förslaget från EU gällande vapen som officiellt kom ut den 18 november. Många frågor började ställas från både jägare och sportskyttar. Vad ska hända? Är jag påverkad?

12 december 2015

”EU ska inte styra över svenska jägare”

I efterdyningarna av de hänsynslösa terrordåden i Paris som kopplats till våldsbejakande islamism, väljer nu EU-kommissionen att agera gällande vapendirektivet. Men som vanligt skjuter kommissionen bredvid målet. 

Regeringen föreslår ändringar i reglerna för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Förslaget ska nu ut på remiss. Foto: Kjell-Erik Moseid

10 december 2015

”Vi socialdemokrater håller vad vi lovar”

År av att vara i opposition med väldigt små möjligheter till att genomföra förändring har bytts mot en S-ledd regering med möjlighet att förändra. Vi är mycket glada att år av arbete nu har resulterat i att regeringen nu skickar ut ett förslag kring småviltjakten på remiss. 

En amerikansk jägare med det omdebatterade vapnet AR-15. Foto: Matthew J O´brien

9 december 2015

”Politikers gränsdragning ytterst bekymmersam”

Sedan EU-kommissionen lagt förslag om förändringar i EU:s vapendirektiv har många engagerat sig i frågan, vilket fått de svenska politiker som tidigare varit försiktigt positiva till förslaget att ta avstånd från de värsta avarterna. Hit räknar jag mentaltester och femårslicenser för jaktvapen. Det är bra, och vi vår hoppas att det håller hela vägen.

Jasenko Selimovic Europaparlamentariker (L).

6 december 2015

”Terrorister tar knappast jägarexamen”

I kölvattnet av den senaste tidens fruktansvärda terrordåd har EU-kommissionen påskyndat sitt arbete med att föreslå förändringar i EU:s vapendirektiv. Dessa skulle slå hårt mot vanliga jägare men inte ha någon effekt på terrorismen. Terrorister tar knappast jägarexamen.

Den så kallade Junselevargen vid en av flyttarna. Foto: Naturvårdsverket

4 december 2015

”Naturvårdsverkets ryska roulette med folkhälsan”

En finsk-rysk varg har siktats i landet. Det ska bli intressant att se om Naturvårdsverket ännu en gång tänker frångå sina egna smittskyddsregler.

Foto: Lars-Henrik Andersson

3 december 2015

”Lita inte på Polismyndigheten i vapenfrågor”

Peter Thorsell, sakkunnig i vapenfrågor inom Polismyndigheten, säger i SVT att jägare inte alls ska oroa sig över EU:s föreslagna ändringar i vapendirektivet. Skälet är att skärpningarna enligt honom inte alls berör jaktvapen, eller i varje fall inte i speciellt hög utsträckning. Den som tillmäter Thorsell goda intentioner i frågor som rör vapen misstar sig emellertid grovt.

Foto i hägn: Olle Olsson

3 december 2015

”Gör en egen utredning istället”

Naturvårdverkets beräkningar i den socioekonomiska utredningen kritiseras vad jag förstår med rätta, men inget sker.

Foto i hägn: Olle Olsson

1 december 2015

”Vad gör Jägareförbundet i vargfrågan?”

Vad gör egentligen Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, LRF, fäbodbrukarnas intresseorganisation, med flera, åt den nationella vargplågan?

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget