lördag 20 april

Opinion

”Legala vapen – problem eller tillgång?”

Vi ser en våg av våldsdåd i EU. Illegala vapen finns i överflöd, både i Europa och i Sverige. Vapen utgör alltså ett stort samhällsproblem. Eller?

14 april 2016

”Regeringen måste vara tydlig i vapenfrågan”

Ska vi kunna arbeta effektivt mot terrorism och organiserad brottslighet krävs det att vi som politiker vidtar åtgärder som är verkningsfulla och inte bara till största del lägger käppar i hjulet för vanliga människor.

13 april 2016

”Ett land utan jägare”

Jägare behövs inte, i alla fall inte i ett till ytan stort land som Sverige. Med 3.000 vargar spridda över landet finns det inga älgar och rådjur att jaga. Visserligen går det heller inte att ha lösgående tamdjur på bete, men det går ju alldeles utmärkt att föda upp gödkycklingar i burar inomhus.

11 april 2016

”Vi behöver fler yngre jägare”

Antalet jägare har under de senaste åren sjunkit och genomsnittsåldern stigit. Att vända den här trenden är tyvärr inget som kan lösas genom stödutfodring och minskat predatortryck. Men om vi fick in jägarexamen på schemat i landets skolor skulle mycket vara vunnet.

9 april 2016

”Kommunen diskriminerar kvinnliga jägare”

I veckan rapporterade Sveriges Radio Halland om en kvinnlig jägare som nekades medverkan i ett jaktlag på grund av sitt kön. Markerna ägs av en stiftelse med Kungsbacka kommun som huvudman.

9 april 2016

”Stjäl inte vapen från laglydiga människor”

Jag läser att politikerna fortfarande vill få igenom lagar för att kunna stjäla mina vapen, fast de är fullt lagliga och jag är till hundra procent ostraffad. När ska detta vansinne stoppas?

8 april 2016

”Har regeringen ljugit om halvautomaterna?”

Regeringspartierna försöker nu i det tysta att avväpna delar av jägarkåren och smyga sig till den nya lagstiftningen trots ett kompakt motstånd i riksdagen, folkets främsta företrädare.

7 april 2016

”Dags att införa en kameraamnesti”

Trots att remisstiden för Jaktlagsutredningens andra delbetänkande löpte ut den 1 december 2014 och förslaget om lättnader i kraven på användning av åtelkameror applåderades av tunga remissinstanser såväl på markägare- som jägarsidan är situationen oförändrat oklar eller om möjligt än värre.

5 april 2016

”Ny jaktreform kan hota skånska kronhjortstammen”

Naturvårdsverket har utvärderat förvaltningen av kronhjort i Sverige och kommit till slutsatsen är att helhetssyn och styrning saknas – utom i Skåne, som är ett välfungerande undantag. Därför bör Skåne undantas från förslaget att samordna kronhjorts- och älgförvaltningen, skriver företrädare för fyra naturorganisationer i Skåne.

2 april 2016

”Var vaksam på hundarna i vargland”

Vi har haft två närgående kontakter med varg under hundpromenader (med koppel). En gång av två vargar, en annan gång av en flock. Båda tillfällena har föregåtts av liknande händelser, vilka vi vill dela med oss av. Kanske kan det hjälpa någon att vara observant och vidta försiktighetsåtgärder för att skydda hunden.

1 april 2016

”Stor osäkerhet med rödgrön vapenpolitik”

Bodil Valero (MP) avfärdar i en replik vår oro kring regeringspartiernas otydlighet i frågan om vapendirektivet. Vi kan inte annat än förundras över varför regeringspartiernas representanter väljer att anklaga oss för käbbel, när det är uppenbart att deras egen oförmåga att vara samstämmiga är det som föranleder våra högst befogade frågor.

31 mars 2016

”Ökad information i samband med viltolycka nödvändig”

Vid nyår blev en älg påkörd på riksväg 27 utanför Tranemo i Västra Götaland. Något som uppmärksammades då en förbipasserande jägare från bilen upptäckte älgkvigan liggande på en åker. Kvigan hade legat där nästan ett dygn. Ingen viltolycka hade anmälts till polisen.

29 mars 2016

”Vapensäkerhet ska nå svensk nivå”

Christoffer Fjellner och Sten Bergheden attackerar Miljöpartiet i debattartikeln Miljöpartiet motarbetar regeringens vapenlinje. Fjellner och Bergheden skriver att det är hög tid att sluta upp med käbblet kring vapendirektivet – för att i nästa andetag lägga all sin kraft på just käbbel.

24 mars 2016

”Datorspel i framtidens jägarexamensutbildning?”

I gryningsljuset bryts tystnaden bara av vindens brus i trädkronorna och prasslet från björklöven som vimlar ner genom höstluften framför mig när jag vandrar ut över åkern mot det förklädda skyddet. Jag fixar till några av bulvanerna som stod fel innan jag sätter mig.

24 mars 2016

”Jaktutbildningen guld värd för mig”

Skolverket vill ta bort jakten, det vill säga rätten till att jaga och hantera vapen på gymnasieskolor i utbildningssyfte. Deras argument är att de inte vill att det ska bli skolskjutningar så som i USA, Tyskland och Finland. Men vet de hur mycket vapen- och säkerhetshantering som görs på de svenska skolorna?

Med nuvarande rovdjurspolitik kan inte efterfrågan på lammkött tillgodoses. Regeringen drar undan mattan för fårnäringen och den svenska landsbygden, skriver debattörerna. Foto: Jan Henricson & Olle Olsson

22 mars 2016

”Inga påsklamm med nuvarande vargpolitik”

Sju av tio konsumenter vill köpa svenskt lammkött men den svenska produktionen räcker bara till tre av dem. Vi kan och vill förse marknaden med lammkött, men med nuvarande rovdjurspolitik går inte det.

Miljöpartiets EU-parlamentariker driver en linje i vapenfrågan som går på tvärs med Sveriges regerings inställning, och som till och med är mer långtgående än kommissionens förslag, skriver debattörerna. Foto: Fredrik Hjerling

21 mars 2016

”Miljöpartiet motarbetar regeringens vapenlinje”

Samtidigt som Sveriges regering representerar en linje i vapenfrågan som förankrats i riksdagen, ställer Miljöpartiets Bodil Valero krav i Europaparlamentet som är mer långtgående än kommissionens förslag. Det är anmärkningsvärt.

"Om hela Sverige ska leva krävs det en revidering av paragraf 28 i jaktförordningen så att tamdjurets ägare, vårdare eller annan person tillåts att döda rovdjur som angriper tamdjur, eller om det finns anledning att befara ett sådant angrepp." Det skriver debattörerna.

17 mars 2016

”Jaktförordningen är föråldrad”

Dalarna och Gävleborg har förmodligen landets högsta rovdjurstryck. Det drabbar Dalfolket och Gävleborgsborna på olika sätt. Angrepp mot tamdjur av rovdjur i allmänhet och vargar i synnerhet är ett problem som inte längre får nonchaleras från Stockholm och Bryssel.

Bild från SLU:s reklamfilm.

16 mars 2016

”Be om ursäkt för missvisande reklamfilm, SLU!”

Öppet brev till ledningen för Jägmästarutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet.

Snöförhållanden har varit för dåliga för att kvalitetssäkra tillräckligt många loföryngringar i Mellansverige för att jakt skulle tillåtas. Viltkameror behövs för att dokumentera rovdjursförekomst, anser skribenten. Foto: Privat

8 mars 2016

”Digital övervakning nödvändig”

I min jaktvårdskrets, Heby kommun, har rovdjursövervakning med kamera ifrågasatts och i vissa fall stoppats utan att någon förklaring lämnats, om man bortser från att man inte vill ha länsstyrelsens tjänstemän springande i skogen.