torsdag 29 februari

Opinion

Replik: ”Läser M protokoll som Fan läser bibeln?”

Jag frågar mig om riksdagsledamot Sten Bergheden (M) läser sina protokoll som Fan läser bibeln. Man kan tro det efter att ha läst Berghedens inlägg i vapenfrågan på svenskjakt.se. Jag är jägare och sportskytt och är inte det minsta orolig för mina vapen.

28 april 2016

Replik: ”Falska anklagelser om vapendirektivet”

Sten Bergheden (M) hävdar i en debattartikel på svenskjakt.se att regeringen inte har följt det mandat som getts av riksdagen. Han påstår grundlöst att jägare och sportskyttars intressen inte har bevakats. Fakta talar dock mot honom eftersom förslaget nu har reviderats på samtliga punkter där Sverige framförde kritik och de problematiska förslag som från början fanns med har ändrats. 

26 april 2016

”Regeringen sviker jägare och sportskyttar”

Följer inte regeringens representant regeringens instruktioner i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv, eller har han fått direktiv som inte stämmer med riksdagens linje i frågan? Att läsa protokollen från de möten som genomförts gör mig mycket illa till mods.

26 april 2016

”Ska vi importera fisk för att mätta skarvarna?”

Är tanken att vi ska importera fisk från Asien för att kunna mätta skarvarna i Kalmarsund? Den frågan ställer vi oss efter att Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige, nedan kallade Ornitologerna, på rent felaktiga grunder överklagat det skyddsjaktbeslut på skarv som länsstyrelsen i Kalmar län fattade tidigare i år.

25 april 2016

Replik: ”Jägarexamen räcker inte, jägare blir man i skogen”

Joakim Koskis förslag i debattartikeln ”Vi behöver fler yngre jägare”, om att införa jägarexamen som ett individuellt val i landets gymnasieskolor, är utmärkt som verktyg för att öka antalet yngre jägare, men det löser inte hela problemet. 

25 april 2016

Skillnad på jägare och jägare

En varg är väl egentligen för liten för att riva älg, utan att det kan kallas för djurplågeri. 

21 april 2016

”Fungerande vargjakt kräver ändring i EU-direktivet”

Den svenska vargpopulationens storlek har vuxit kraftigt på senare år. Från att ha varit utrotningshotad finns det idag ett behov av jakt för att hålla nere populationen och att ta en bort skadegörande individer. Emellertid har vargjakten ställts in i flera län på grund av utdragna överklagandeprocesser i domstolarna.

20 april 2016

”Miljöpartiets politik hotar fåraveln”

70 procent av allt lammkött som konsumeras i Sverige i dag är importerat. Det råder brist på svenskt kött. För att vi ska kunna köpa närproducerat och inte kött som fraktats från Nya Zeeland krävs att vi bedriver fårskötsel i Sverige.

19 april 2016

”Rovdjursproblemen angår oss alla”

Rovdjursproblemen är ingen regional fråga utan är en angelägenhet för alla landsdelar. Jägare i norra delen av landet kan inte luta sig tillbaka och förlita sig på att samernas renskötsel löser problemen. Vi måste också engagera oss för att visa solidaritet med jägare som finns där rovdjursbekymren är som störst.

18 april 2016

”Nya jägare behöver exercis”

Jag är jaktledare för ett lag med cirka 50 jägare och har noterat att frånvaron av värnplikt medfört att vapenhanteringen brister hos många unga jägare.

18 april 2016

”Jakten behöver välutbildade jägare”

Jägarförbundet gör en lovvärd insats för att kvalitetssäkra jägarexamen. Naturvårdsverket anser tydligen att det räcker med att ha ett bra teoretiskt prov.

15 april 2016

Replik: ”Sveaskog står upp för jakten”

Sveaskog har inget samröre med organisationer som vill försämra jakten, utan står upp för jakten och jakten med löshund som en del av vårt kulturarv, skriver Ronny Löfstrand och Ola Söderdahl i en replik till Svensk Jakts artikel ”Jaktmotståndarnas företagsvänner”.

15 april 2016

”Legala vapen – problem eller tillgång?”

Vi ser en våg av våldsdåd i EU. Illegala vapen finns i överflöd, både i Europa och i Sverige. Vapen utgör alltså ett stort samhällsproblem. Eller?

14 april 2016

”Regeringen måste vara tydlig i vapenfrågan”

Ska vi kunna arbeta effektivt mot terrorism och organiserad brottslighet krävs det att vi som politiker vidtar åtgärder som är verkningsfulla och inte bara till största del lägger käppar i hjulet för vanliga människor.

13 april 2016

”Ett land utan jägare”

Jägare behövs inte, i alla fall inte i ett till ytan stort land som Sverige. Med 3.000 vargar spridda över landet finns det inga älgar och rådjur att jaga. Visserligen går det heller inte att ha lösgående tamdjur på bete, men det går ju alldeles utmärkt att föda upp gödkycklingar i burar inomhus.

11 april 2016

”Vi behöver fler yngre jägare”

Antalet jägare har under de senaste åren sjunkit och genomsnittsåldern stigit. Att vända den här trenden är tyvärr inget som kan lösas genom stödutfodring och minskat predatortryck. Men om vi fick in jägarexamen på schemat i landets skolor skulle mycket vara vunnet.

9 april 2016

”Kommunen diskriminerar kvinnliga jägare”

I veckan rapporterade Sveriges Radio Halland om en kvinnlig jägare som nekades medverkan i ett jaktlag på grund av sitt kön. Markerna ägs av en stiftelse med Kungsbacka kommun som huvudman.

9 april 2016

”Stjäl inte vapen från laglydiga människor”

Jag läser att politikerna fortfarande vill få igenom lagar för att kunna stjäla mina vapen, fast de är fullt lagliga och jag är till hundra procent ostraffad. När ska detta vansinne stoppas?

8 april 2016

”Har regeringen ljugit om halvautomaterna?”

Regeringspartierna försöker nu i det tysta att avväpna delar av jägarkåren och smyga sig till den nya lagstiftningen trots ett kompakt motstånd i riksdagen, folkets främsta företrädare.

7 april 2016

”Dags att införa en kameraamnesti”

Trots att remisstiden för Jaktlagsutredningens andra delbetänkande löpte ut den 1 december 2014 och förslaget om lättnader i kraven på användning av åtelkameror applåderades av tunga remissinstanser såväl på markägare- som jägarsidan är situationen oförändrat oklar eller om möjligt än värre.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget