lördag 20 april

Opinion

”Otydligt om vildsvinsfällor”

Diskussionen om vildsvinsfällor går vidare, när fälltillverkaren Evald Hellgren här replikerar på riksjaktvårdskonsulent Daniel Lignés debattsvar. Hellgren anser att argumenten skulle platsa hos en jaktfientlig organisation.

22 augusti 2016

”Rakryggat om vildsvinsfällor”

Det är bra att Svenska Jägareförbundet är skeptiska till vildsvinsfällor som en allmänt förekommande metod för vildsvinsförvaltning.

17 augusti 2016

”Vad händer med vildsvinsfällorna?”

Rubriken är föranledd av att Jägareförbundet utformat en policy som går ut på att avråda medlemmar och andra jägare att använda vildsvinsfällor. Man påstår sig vara helt säkra på att djuren stressas mer av fällfångst än av annan jakt. Att köttet blir dåligt. Argumenten följer den barnsliga begreppskoden ”så här är det ju därför att vi vet att så här är det ju”.

17 augusti 2016

”Dra tillbaka förslaget om utfodringsförbud”

Det är positivt att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nu klargör att det är regeringens avsikt att komma åt avarter av viltutfodring. Tyvärr kvarstår dock många av de frågetecken som väckts av regeringens proposition. Det mest grundläggande är dess överensstämmelse med regeringsformens egendomsskydd.

11 augusti 2016

Jägareförbundet svarar: ”Regeringens förslag känns som ett hastverk”

I en replik på landsbygdsminister Sven-Erik Buchts debattartikel om utfodring skriver Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare att det är välkommet att ministern förtydligar vad som föreslagits. De tolkningar som landsbygdsministern gör står emellertid inte i propositionen.

11 augusti 2016

Landsbygdsministern: ”Korrekt utfodring ska tillåtas”

Majoriteten av alla de som utfodrar vilt sköter det på ett utmärkt sätt. Men det finns de som inte gör det och syftet med ändringen i jaktlagen är att kunna hantera utfodringens negativa effekter.

1 augusti 2016

”Vargen äter kött och inget annat”

Det finns de som hävdar att det skjuts lika mycket vilt i Sverige idag, som det gjordes före att de stora rovdjuren började återta terräng i slutet på 1970-talet. Det skulle endast vara möjligt om rovdjurens huvudsakliga kost bestod av annat än kött, vilket inte är fallet.

1 augusti 2016

”Hur ska vi hjälpa svältande djur?”

Jag läste i Svensk Jakt att regeringen föreslår ett förbud mot utfodring av vilt. Hur menar man då att vi ska hjälpa djuren, om de på grund av vädret behöver hjälp? Är man så ansvarslös mot det vilda?

20 juli 2016

”Utfodringsregler för vilt är vanvett”

Lantbruket binder ris för egen rygg. Att stoppa utfodring kommer få oerhört negativa konsekvenser med kraftigt ökade skador för lantbruket.

19 juli 2016

”Inför kontrollprogram för överklagande föreningar”

Då har cirkus varg dragit igång igen med överklaganden av skyddsjakter. Att föreningar överklagar är ju förståeligt men jag ifrågasätter deras rätt att överklaga skyddsjaktsbeslut enligt Århuskonventionen.

5 juli 2016

”Vill regeringen ha konflikter mellan människor?”

Den rödgröna regeringen utformade nyligen ett förslag och söker nu lagligt stöd för ett förbud mot utfodring av vilt. Återigen visar man att man inte förstår vad viltförvaltning innebär.

13 juni 2016

”Ygeman sprider dimridåer”

Den senaste tiden har media uppmärksammat arbetet med EU:s nya vapendirektiv och vilka konsekvenserna kan bli för jägare och sportskyttar. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har med sitt sedvanliga förtroendeingivande tonfall försökt mana till lugn, medan andra – däribland jag själv – haft svårt att känna tillit till klåfingriga politikers välvilja i frågan.

7 juni 2016

”Vi jägare måste vara pålästa och sakliga”

Den svenska jakten är mycket. För alla oss jagande är den alla upplevelser och minnen, den är en del av landets kulturarv och därmed förvaltning av historia såväl som en förvaltning av nuet genom viltvården och den aktiva planeringen av olika arters framtid. Jakten är också en politisk fråga, där inte endast vi jägare har åsikter.

6 juni 2016

”Art-och habitatdirektivet oförenligt med Århuskonventionen”

Art- och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen, ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i direktivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte vad Sverige skrev under vid EU-inträdet 1995. 

2 juni 2016

”Jägareförbundet måste ta klimathotet på allvar”

Jag läste häromdagen att svenskt viltkött är bland det mest klimatsmarta man kan äta. Det är jättebra att Jägareförbundet viftar med den klimatsmarta svansen när vi talar om viltkött. Men det är inte bra att det i övrigt är så tyst från en av landets största gröna organisationer när det gäller hotet mot vårt klimat.

31 maj 2016

”Jägarna behöver ingen förmyndare”

Enligt Svensk Jakts juninummer är Monika Stridsman föreslagen till Svenska Jägareförbundets styrelse. Jag bryr mig inte om hennes tidigare befattningar inom WWF och Naturvårdsverket. Men intervjun är ganska tydlig. Enligt Stridsman behöver jägarna sättas under förmynderi.

30 maj 2016

”Sveriges ryggrad har bestulits på sin livskvalitet”

Sedan EU-inträdet har befolkningens självbestämmande urholkats i en allt snabbare takt. Det gäller inte minst vad gäller jakt och fiske. Naturvårdsverket och stora organisationer som WWF och Svenska Naturskyddsföreningen har stor skuld till att tillståndet i den svenska naturen har rubbats.

27 maj 2016

”Två år utan att S uppfyllt sitt löfte om fjälljakten”

Regeringen har vid ett flertal tillfällen både innan och efter att den kom till makten utlovat att en ändring av regelverket för fjälljakten. Nu har den S-ledda regeringen suttit i snart två år, det vill säga vi är framme vid halvtid, och förutom en något svag promemoria har inget skett!

19 maj 2016

”Björnar ska fällas av jägare”

Nu har snön smält bort mer eller mindre runt om i länet. Det innebär att länets björnar har vaknat ur sin vintervila och börjar vandra runt i våra skogar. Björnen är ett vilt som nästan alla har någon åsikt om, oavsett om man är jägare, renskötare, bärplockare eller någon annan som nyttjar skogen. Även de som aldrig är ute i skogen har ofta synpunkter på just björnen.

16 maj 2016

”Älgjakten bör granskas”

Tidigare jaktvårdskonsulenten Erik Wilson skrev för tio år sedan två artiklar i Svensk Jakt. Den ena med rubriken Älgstam i kris, den andra med rubriken Akut brist på vuxna tjurar. Märkligt nog har två väldokumenterade artiklar bemötts med total tystnad i jaktpressen, varken forskare eller tjänstemän har kommenterat dem.