söndag 26 maj

Opinion

Företrädarna för Jägareförbundet uppmanar i debattartikeln Jordbruksverket att genomföra de ändringar av föreskrifterna som krävs för att jägare bosatta i Sverige ska ha företräde till fjälljakten. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jordbruksverkets äventyrar regeringsbeslut”

Jakten på statens marker i fjällen är en resurs och en möjlighet som alla svenska jägare värnar om. Därför har jägarna varit missnöjda med invasionen av utländska jägare under jaktens första veckor. Istället för öppna fjäll blev det stängda områden med hänvisning till ett alltför högt jakttryck. De svenska jägarna har ofta blivit utestängda, till förmån för utländska jägare.

Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för få till en ändring av reglerna. I Finland, och Norge har boende i landet förtur till jakt på statlig mark.

Samma regler vill Jägareförbundet ha i det svenska fjällområdet. Därför var det med glädje som vi mottog regeringsbeslutet den 29 september om att svenska jägare ska ha förtur till fjälljakten.

Intentionen i regeringsbeslutet var glasklar, även om det fanns en del utmaningar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var tydlig med att jägare som bor i Sverige – eller har annan närmare koppling till landet – ska ha förtur. Och förändringen i Rennäringsförordningen ska träda i kraft den 1 april 2017.

 

Jordbruksverkets obstruktion

Allt borde ha varit frid och fröjd. Det krävs dock att regeringsbeslutet omsätts i en praktisk tillämpning genom nya föreskrifter från Jordbruksverket för att skapa ett ensat regelverk för länsstyrelserna. Men då sker något märkligt.

Jordbruksverket anser inte att föreskrifterna behöver ändras. Verkets agerande tolkas av många jägare som ren obstruktion, man verkar helt enkelt inte vilja följa regeringens beslut.

Jordbruksverkets hållning sätter länsstyrelserna i en mycket svår situation eftersom förordningsändringen är svår att tillämpa utan närmare föreskrifter.

Nu finns en uppenbar risk att en förordningsändring inte får genomslag i praktiken, eftersom en myndighet inte vill agera och skapa förutsättningar för genomförandet av det politiska beslutet.

 

Tilltron skadas

I såväl Europa som många andra delar av världen sprider sig en trötthet inför den etablerade politiska makten. Stora delar av befolkningen känner sig bortglömda. Denna trötthet leder till olika missnöjesuttryck.

Orsaken ligger inte enbart hos de politiska partierna. Den hittas i lika hög grad hos myndigheter som ska omsätta politiska beslut i praktisk handling.

 

Demokratiskt fattade beslut ska genomföras, annars växer misstron mot systemet.

Svenska Jägareförbundet ser med oro på den låsta situation som har uppstått och uppmanar Jordbruksverket göra de föreskriftsändringar som krävs för att fullfölja regeringens intentioner för fjälljakten.

Jordbruksverket bör annars förklara varför man inte anser det viktigt att skapa ett entydigt regelverk för den svenska fjälljakten.

Vi anser att en föreskriftsändring är avgörande för att få ordning på fjälljakten men även för att stärka tilltron till det demokratiska systemet.

Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland

Mikael Samuelsson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten

K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Anders Iacobæus, styrelseledamot Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.