måndag 26 juli

Opinion

”Hur kan man lita på värmländska socialdemokrater?”

"Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden på varg." Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

"Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden på varg." Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

Det måste vara möjligt att jaga varg, skriver tio värmländska politiker i en debattartikel på svenskjakt.se. De sex socialdemokraterna bland dessa borde ifrågasätta sitt partis samarbete med Miljöpartiet i frågor som rör jakt och vilt. Vilken tilltro kan vi annars ha till ert ord i denna fråga, skriver fyra värmländska sverigedemokrater i en replik.

Licensjakt bör inte ske i tätortsnära skogar, eller i andra områden som frekventeras ofta av friluftslivet, exempelvis kan jakt behöva undvikas på helger, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Lämna jaktfientliga Naturskyddsföreningen”

Efter att ha läst Naturskyddsföreningens jaktpolicy kan jag bara dra slutsatsen att föreningen med alla medel och med vilka metoder som helst hindra all jakt.

Skogen levererar både det ena och det andra, som synes. Foto: Åke Sandström

”Dags att gräva ner stridsyxorna”

Som ett litet inslag i debatten angående älg och skog kommer här en talande bild. Denna annorlunda fondvägg finns på Ulvö hotell utanför Örnsköldsvik.

”Länge leve naturen! Ut med Naturskyddsföreningen”, skriver debattören.

”Jag sponsrar tydligen varg i Sverige”

Jag blev idag varse att jag sponsrar varg i Sverige genom att handla av flera företag som med ekonomiskt stöd till somliga föreningar står bakom vargcirkusen.

”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

”Demokrati har blivit dumokrati”

Nu är det väl ändå dags att kalla Sveriges styre för sitt rätta namn. Demokratin är ju överspelad till förmån för den nu rådande dumokratin.

ICA, IKEA och Postkodlotteriet, Volvo, SKF samt Sveaskog är några företag som sponsrar organisationer som konsekvent överklagar jaktbeslut, skriver debattören.

”Du kan själv göra skillnad”

Regeringen, riksdagen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Många instanser är inblandade även i årets vargjakt. Tror vi på att det kommer att bli enklare i framtiden och mitt svar är trots utlovade förändringar? Nej, det blir inte enklare.

Foto i hägn: Olle Olsson

”Jag vill bestämma allt!”

Strax före jul gav Högsta förvaltningsdomstolen de ideella naturskyddsorganisationerna rätt att, som företrädare för allmänheten, överklaga jaktbeslut till domstol.

Bilden är hämtas från lördagens demonstration mot den stoppade vargjakten som hölls i Torsby. Foto: Boo Westlund

”Tio Värmlandspolitiker: Beslut om licensjakt på varg måste verkställas”

Det måste bli möjligt att verkställa tagna beslut innan det är för sent då jakttiden på varg är mycket begränsad, skriver tio värmländska politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i en debattartikel.

Debattören Sofie Rockmyr. Foto: Linn Malmén

”Rimmar illa i ett demokratiskt samhälle”

Idag kom dråpslaget från kammarrätten i Göteborg. Vargjakten stoppas, och jag tror de flesta jägare gått från att vara förbannade till att bara vara förtvivlade. Det är åtminstone där jag är, skriver Sofie Rockmyr i en debattartikel.

Foto: Kjell-Erik Moseid

”Miljörörelsen ska åläggas ekonomiskt ansvar”

Så drar då vargcirkusen igång igen då miljöorganisationer fått rätt av överklaga skydds- och licensjakter till domstol. Det vore rimligt att de fick stå för de merkostnader deras överklaganden innebär, i de fall domsluten går dem emot.

”Låt svenska jägare bestämma”

Jag är jägare sedan ca 15 år tillbaka och har sedan 2006 ägt en Browning .30-06 halvautomat. Detta gevär använder jag till jakt och skytte och jag trivs mycket bra med det. Ska nu byråkrater i Bryssel ta mitt vapen ifrån mig? 

Myndighetsutövning medför ansvar. Det gäller även när länsstyrelsen tar beslut om älgtilldelning, menar debattören. Foto: Jan Henricson

”Älgförvaltning ska vara rättvis”

Två licensområden inom Älgförvaltningsområde 5 i Norrbotten, ingår i samma skifteslag som omfattar cirka 6.000 hektar jaktmark. Område A med 3.914 hektar och område B med 1.454 ha. Både A och B jagar från samma älgstam med samma älgtäthet. Ändå är tilldelningen inte lika.

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen, anser Mats S Johansson. Foto: Carl-Axel Fall

”Med makt följer ansvar”

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen. Det är tveksamt om man har de egna medlemmarnas stöd för ett agerande som gynnar en art, vargen, på bekostnad av en lång rad rödlistade andra djur och växter.

Miljöorganisationerna kommer återfå makten över vargförvaltningen och kommer fortsätta med sina överklagningar, menar debattören i det här inlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Djupt stötande för många landsbygdsbor”

Med Högsta förvaltningsdomstolens helt nyligen fattade beslut kommer miljöorganisationerna att återfå makten över vargförvaltningen i Sverige.
En makt som de hade, och utövade, under några år av alliansregeringens styre.

Naturvårdsverkets socioekonomiska utredning av varg saknar verklighetsförankring, anser insändarskribenten. Foto: Naturvårdsverket

”Verklighetsfrånvända slutsatser i vargutredning”

Efter att ha läst Naturvårdsverkets så kallade socioekonomiska utredning om hur vargen påverkar samhället, där det konstateras att vargen inte är något problem, vare sig för rennäringen eller jakten, undrar man (ursäkta ordvalet): Vem f-en har skrivit detta?

I Alberta, Kanada, skyddsjagas hela vargflockar för att få bukt med problembeteenden. Foto i hägn: Olle Olsson

”Meningslös skyddsjakt på enskilda vargar”

En vida spridd missuppfattning är att vargar inte är speciellt intresserad av nötboskap som byte. Erfarenheterna från Nordamerika är helt annorlunda. För att få rätsida på problemet skyddsjagas hela vargflockar, inte enstaka individer.

Om EU nu förbjuder vissa vapen står andra på tur nästa gång man vill skärpa vapenlagarna. Därför måste vi agera tillsammans, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”EU:s vapenlagar påverkar oss alla”

Många har uppmärksammat förslaget från EU gällande vapen som officiellt kom ut den 18 november. Många frågor började ställas från både jägare och sportskyttar. Vad ska hända? Är jag påverkad?

”EU ska inte styra över svenska jägare”

I efterdyningarna av de hänsynslösa terrordåden i Paris som kopplats till våldsbejakande islamism, väljer nu EU-kommissionen att agera gällande vapendirektivet. Men som vanligt skjuter kommissionen bredvid målet. 

Regeringen föreslår ändringar i reglerna för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Förslaget ska nu ut på remiss. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Vi socialdemokrater håller vad vi lovar”

År av att vara i opposition med väldigt små möjligheter till att genomföra förändring har bytts mot en S-ledd regering med möjlighet att förändra. Vi är mycket glada att år av arbete nu har resulterat i att regeringen nu skickar ut ett förslag kring småviltjakten på remiss. 

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget