torsdag 13 juni

Opinion

22 får som dödades av varg bakom femtrådigt rovdjursstängsel.

”Märkliga argument av Naturskyddsföreningen”

Jag har vid tidigare tillfällen försökt få ordföranden Johanna Sandahl att förklara vilken rovdjurspolitik Naturskyddsföreningen driver efter ordförandeskiftet. Efter att ha läst hennes inlägg i en av rikstidningarna förstår jag varför jag inte fått något svar.

Regeringen måste ta krafttag för att komma tillrätta med problemen på statens jaktmarker i fjällänen, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

10 december 2014

”Flera problem med jakten på statens marker”

Nuvarande system för småviltjakt på statens marker i fjällänen ställer till stora problem för jägare som är bosatta i Sverige. Men de är inte de enda som drabbas. Länsstyrelsens hantering är också anledningen till tjuvjakt på marker som ägs av privatpersoner.

9 december 2014

”När politiker och myndigheter sviker”

Jag kan bara konstatera, det kommer inte bli någon lättnad i rovdjurstrycket, inte heller detta år. Jag undrar vad som ska till, egentligen. Jag undrar om våra myndigheter vet vilken draksådd de skapar, vilka långtgående konsekvenser detta kommer föra med sig för främst vargen.

8 december 2014

”Den förljugna rovdjursdebatten”

Sverige ska ha 270 vargar för att uppehålla en gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverkets rovdjursexperter säger att vi nu har omkring 350 vargar, jag bedömer att vi har minst 500.

8 december 2014

”Svensk landsbygd och jägarkåren har problem”

Riksdagen slog i Rovdjurspropositionen fast att Sverige ska ha en stor och livskraftig vargstam. Detta utan en konsekvensanalys hur det drabbar människor, övriga viltstammar, tamdjursuppfödning och jakt. Beslutet är taget enbart utifrån vargens perspektiv och för att ligga inom ramarna för EU:s Art- och habitatdirektiv.

Ansvaret för jakten bör ligga på en renodlad myndighet för jaktfrågor anser debattörerna. Foto: Olle Olsson

28 november 2014

”Nu måste jaktfrågorna lösas”

Sverigedemokraterna har nått slutsatsen att en lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna. Bland annat mot bakgrund av att det i länen med hög koncentration av rovdjur finns en enorm frustration över det man upplever som oförståelse, arrogans och maktfullkomlighet från Naturvårdsverkets sida.

Attacker av rovdjur mot får, kor, hästar, hundar eller andra hus- och tamdjur i södra Sverige så gott som aldrig till åtgärder, enligt debattartikeln. Foto: Privat

24 november 2014

”Vi måste få försvara näringar och egendom”

I ett öppet brev till Västra Götalands riksdagsledamöter skriver företrädare för en lång rad jakthundklubbar och tamdjursföreningar att de är djupt oroliga för landsbygdens utveckling på grund av vargförekomsten.

Debattören vill syna värnarnas myter om varg. Foto: Kjell-Erik Moseid

18 november 2014

”Varglobbyns myter om vargjakt, inavel och forskning”

Nu bubblar det lite här och där när det gäller vargjakten. Varglobbyn med vice statsministern i spetsen sprider information av tveksam kvalitet i syfte att stoppa riksdagsbeslutet om en hållbar rovdjurspolitik.

Jägaren vet var djuret kommer ifrån och att det haft ett bra liv, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

17 november 2014

”Jägaren är med från början till slut”

I samband med att vi har premiär för våra tv-program i serien Jaktlust brukar det alltid dyka upp inlägg och mejl med budskapen: Tycker inte om jakt där man dödar djur, ni frossar i död, varför handlar ni inte köttet i affären, och så vidare. I regel är de anonyma och undertecknade av signaturer av typen ”Djurvän”.

14 november 2014

”Vi behöver en lokalt förankrad jaktpolitik”

Riksdagen fattade i december 2013 det beslut som syftade till att utveckla regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Delegering nedåt och beslutsfattande närmare människorna som bor och lever i verkligheten är nödvändigt för att nå acceptans för besluten. Men Naturvårdsverkets regionala delegering har kommit på skam.

Att debattera varg och vargjakt i tv är mer eller mindre meningslöst, anser debattören Thomas Ekberg. Foto: Olle Olsson

11 november 2014

”Dags att tacka nej till debatt i tv?”

Jag vet inte i vilken gång i ordningen det nu varit vargdebatt i tv (SvT Debatt).
Resultatet av förra veckans sändning blev lika meningslös som vanligt. Jag fick själv förfrågan att medverka och jag hade säkert dykt upp om jag inte haft annat för mig.

Foto: Kjell Erik Moseid

7 november 2014

”Varför är vi jägare?”

Människan är ett rovdjur, och som sådant har hon jagat och livnärt sig på sina byten, allt sedan hon lärde sig att slå ihjäl andra levande varelser. Genom årtusenden har vi tillägnat oss en mera ”human” syn på jakten. Idag måste vi anpassa våra rovdjursinstinkter till de lagar och regler som gäller för var, när och hur vi får döda och tillvarata ett jaktbyte.

5 november 2014

”Vad har Naturvårdsverket emot Örebro län?”

Regering och riksdag har beslutat att förvaltningen av varg ska regionaliseras. Länsstyrelserna har tagit fram planer på hur många revir och föryngringar som ska finnas i länen. Men Naturvårdsverket vet som vanligt bäst och tar beslut utan hänsyn till de som närmast berörs.

5 november 2014

”Vad menar Gahrton med gröna jägare?”

I ett svar på Magnus Erikssons insändare i Svensk Jakt och på svenskjakt.se skriver miljöpartisten Per Gahrton att hans parti älskar gröna jägare. I en replik ställer sig Magnus Eriksson tvivlande till den saken.

5 november 2014

”Med MP-politik är det slut på duvjakten, Gahrton”

I sitt svar på en debattartikel i Svensk Jakt nr 11 och på svenskjakt.se skriven av Magnus Eriksson ger Per Gahrton ett svar som ligger mycket långt ifrån hur Miljöpartiet i verkligheten hanterar jaktliga frågor.

Per Gahrton. Foto: Ting Cheng/Miljöpartiet

4 november 2014

”Miljöpartiet älskar gröna jägare”

I en insändare (på svenskjakt.se och i Svensk Jakt nr 11/2014) undrar Magnus Eriksson: ”Varför hatar MP mig?”. Han anger inte ett enda konkret bevis varför Miljöpartiet skulle hata jägare.

Riksdagshuset. Foto: Camilla Svensk

3 november 2014

”Miljörörelsens särskilda form av demokrati”

På riksdagens hemsida läser jag ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”. Men är det verkligen så. Stora miljöorganisationer förespråkar en annan ordning.

En flaska sälolja, en lampa för sälolja och skosmorning av sälolja. Produkterna som riskerar att inte längre få saluföras står på ett skinn av gråsäl. Foto: Anja Kjellsson

3 november 2014

”Dags för regeringen att agera i sälfrågan”

Bland svenska och framför allt bland norrländska jägare är det djupt rotat att på bästa sätt tillvara det byte man får från jakten – kött och päls. Att inte göra det eller att inte få göra det skulle för de flesta jägare te sig som orimligt och oetiskt. På grund av EU är detta inte längre självklart.

Jägare som tror att priserna på viltskinn ska komma upp i nivåer som de var på 1970-talet hoppas förgäves. Foto: Jan Henricson

29 oktober 2014

Skinnpriserna inte som förr

Jag har de senaste 15–20 åren köpt viltskinn från svenska jägare till mycket varierande priser. Dagens priser går inte att jämföra med de höga nivåer som fanns under sent 1970-tal. Tyvärr lever ovanstående prisnivåer kvar i sinnet hos många jägare, som har svårt att förstå prisutvecklingen på viltskinn.

23 oktober 2014

”Vargen som hobby”

Att ha vargen som hobby är en märklig företeelse. Det är nog det enda svenska fritidsintresset som kan utövas på bekostnad enbart av andra, helt utan att man tar minsta notis om de konsekvenser det medför.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev