fredag 21 juni

Opinion

”Sluta delta i vargcirkusen”

Det bästa jägarna kan göra är att sluta delta i den här cirkusen. Nu är det så mycket varg i skogarna så det spelar ingen som helst roll om det skjuts några stycken här och där.

15 januari 2015

”Viltförvaltning är en folkrättsfråga”

Alla intresserade av hur det går med jakten på varg har vid det här laget konstaterat att det är andra än jägarna och glesbygdsboende som bestämmer.
 Jag hävdar att vi har både rättighet och skyldighet att förvalta vårt närområde.

14 januari 2015

”Nu har knytnäven lämnat fickan”

Jag hoppas att alla jägare i Värmland, Dalarna och Örebro län tar upp knytnäven ur fickan och agerar. Vi måste visa vårt enorma missnöje kring myndigheternas hantering av viltförvaltningen och vargjakten.

Ulf Berg, (M) ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

13 januari 2015

”Vargjakten har blivit en demokratifråga”

Vargstammen har enligt alla instanser i Sverige uppnått gynnsam bevarandestatus. Att påstå att vargstammen skulle ta skada av den begränsade licensjakten som beslutats om är felaktigt. Det är inte förvaltningsdomstolens sak att fälla avgörandet i en sådan fråga.

13 januari 2015

”Vem i hela världen kan man lita på”

Mikael Wiehe frågade redan 1972 vem i världen man kan lita på. Frågan är i alla högsta grad aktuell även idag. De senaste turerna angående vargjakten är ett tydligt bevis för det.

12 januari 2015

”Dags att avsäga sig varguppdraget”

Eftersom jägarna inte ges tillfälle att uppfylla det allmänna uppdraget vad gäller varg är det enda raka att säga upp det.

12 januari 2015

”Oro för inavel bland vargar tycks obefogad”

Förutom alla byråkratiska EU-turer runt vargjakt, tycks påståendet om vargens inavel vara ett stort hinder för en klok förvaltning. Har några sådana defekter konstaterats på hittills skjutna vargar?

12 januari 2015

”Jägarna har det enda maktmedlet”

Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg skriver i en krönika att det inte längre duger att knyta näven i fickan och gnälla på att andra inte gör något.
Så sant!

11 januari 2015

”Inställd vargjakt symbol för något mycket allvarligt”

Vad händer med människor som känner att ingen lyssnar på dem, människor som känner att myndigheter, medmänniskor och samhället i stort skiter i deras situation? I deras liv? Jag tror inte att det händer något bra.

Den nya regeringens namn är Förvaltningsrätten, menar insändarskribenten. Foto: Martin Källberg

10 januari 2015

”Vi har en ny hemlig regering i Sverige”

Vi har, utan att veta om det, fått en ny regering i Sverige. Det är en hemlig regering. Den är inte folkvald, ingen tycks riktigt veta vilka som ingår eller när den blev till. Den nya regeringens namn? Förvaltningsrätten!

9 januari 2015

”Bromma flygplats viktigare än landsbygden”

Så sent som i början av januari beslutade Naturvårdsverket om licensjakt på varg i Värmland och i Örebro län. För Dalarnas del valde man att avvakta med ett beslut. Igår kom så beslutet att förvaltningsrätten i Karlstad beslutat stoppa licensjakten. Det här är ett stort misslyckande för acceptansen av stora rovdjur.

9 januari 2015

”Nu startar den illegala vargjakten”

Risken för att den illegala jakten på varg ska öka dramatiskt är uppenbar efter Förvaltningsrättens sena beslut om avlysning av vargjakten. Vargstammen ska få fortsätta växa okontrollerad.

8 januari 2015

”Skogsbolagen kan inte tysta mig”

Att skrämmas till tystnad. Det tycks vara skogsbolagens och skogsstyrelsens metod. Men jag låter mig inte tystas!

7 januari 2015

”Naturskyddsföreningen gör som Sverigedemokraterna”

När Naturskyddsföreningen inte får som den vill visar man samma förakt mot riksdagen som Sverigedemokraterna gjort under hösten. Man bryr sig inte om vad majoriteten anser. Man sätter sin politik före Sveriges.

7 januari 2015

”Det kallas för landgrabbing”

Rubriken är hämtad från Naturskyddsföreningens hemsida. En förening som innan dess ledare ”växte ur” Sverige var med och, tillsammans med den svenska landsbygdens befolkning och jägare, lade grunden för att Sverige idag kan uppvisa en natur som alla andra bara kan drömma om.

Foto: Kjell-Erik Moseid

6 januari 2015

”Skogsbruket får allt svårare att skylla på älgen”

Det är bara att hålla med Tommy Sander i hans debattartikel om hur Sveaskog skyller alla skogens problem på älgen. Redan för tolv år sedan, när jag slutade som upplåtelseansvarig för det område som Tommy då tog över, började det märkas att älgstammen tunnades ut i vargtäta områden.

Gråsäl. Foto: Mattias Lilja

1 januari 2015

”Småskaligt fiske kräver omfattande säljakt”

EU-politikern Christofer Fjellner hade en utmärkt debattartikel på svenskjakt.se där han påpekade hur perverst det kommande förbudet mot handel med svenska sälprodukter är ur en jaktetisk synpunkt. Det finns en annan aspekt på förbudet och det är att det blir ett hinder för en nödvändig förvaltning av sälbeståndet.

Foto: Martin Källberg

30 december 2014

”Sveaskog skyller skogens alla problem på älgen”

Jag har tidigare jobbat åt Sveaskog med jakt och viltförvaltningsfrågor i Bergslagen. Jag kan konstatera att synen på vilt och viltförvaltning radikalt har förändrats på några år. Numera beskrivs älgen enbart som ett problem. Dessutom på felaktiga grunder.

18 december 2014

”Vi jägare får rannsaka oss själva”

Jag läste på Svensk Jakts och Jägareförbundets hemsidor att man börjat diskutera etiken inom jakten i Sverige. Detta tycker jag är positivt, för det finns enligt min mening en hel del att göra på området.

Sälskinn är ett fantastiskt material. Bilder visar ett bord och en stol som gjordes av nordiska hantverkare under ett EU-projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Sådant blir omöjligt om inte EU-kommissionen tar strid för tillvaratagande av säl, menar debattören Christofer Fjellner. Foto: Anja Kjellsson

16 december 2014

”Skjut och gräv blir lag i EU”

Återigen har den svenska säljakten kommit upp på agendan. Det kan tyckas vara en liten fråga. Men den är principiellt viktig då EU faktiskt inte har rätt att reglera jakt med hänvisning till vilda djurs välfärd.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev