Debatt: ”Småskaligt fiske kräver omfattande säljakt”

Gråsäl. Foto: Mattias Lilja

EU-politikern Christofer Fjellner hade en utmärkt debattartikel på svenskjakt.se där han påpekade hur perverst det kommande förbudet mot handel med svenska sälprodukter är ur en jaktetisk synpunkt. Det finns en annan aspekt på förbudet och det är att det blir ett hinder för en nödvändig förvaltning av sälbeståndet.

(Christofer Fjellners debattartikel finns att läsa här.)

Miljöpartiet och gröna NGO:s (non-governmental organizations, reds. anm.) är, med all rätt, allvarligt bekymrade för hur tillståndet är i havet med överfiskning och andra miljöproblem.
En av lösningarna som ofta föreslås är att man ska satsa på det småskaliga kustfisket i stället för det storskaliga fisket. Ett fiske som bedrivs nära konsumenter, med selektiva fiskemetoder och energisnålt.
Att Sverige sedan har Europas längsta kust minskar inte möjligheterna för att utveckla detta yrkesfiske till att bli en viktig proteinkälla för svenska konsumenter.
Att sälarna är ett allvarligt problem är känt och lösningen som föreslås är utveckling av sälsäkra redskap men även skyddsjakt för att ta bort de så kallade specialisterna som härjar bland redskapen.

Metoder som inte räcker
Undertecknad som har jobbat med konflikten säl-fiske i tjugo år vet att bägge dessa metoder är nödvändiga för att hantera situationen.
Under denna tid har till exempel gråsälstammen ökat fem gånger och det blir bara värre och värre.
Samtidigt, om man ser vilka lösningar som har kommit är det uppenbart att dessa inte räcker. Det är svårt att få fram effektiva sälsäkra redskap till alla drabbade fiskare och det kommer att ta lång tid med de resurser som ges.
Det kanske inte ens går att hitta kommersiellt gångbara alternativ till alla sälskadade nätfisken, som är det värst drabbade redskapen.

Omfattande jakt krävs
Det har funnits skyddsjakt på gråsäl sedan 2001, men kvoterna fylls inte ens till hälften. Detta beror dels på att man generellt inte får jaga där sälarna går upp på land, dels på att den riktade skyddsjakten vid redskap är svårt och oerhört tidskrävande.
Trots att alla fiskare väl är medvetna om behovet av en riktad skyddsjakt för att få bort specialisterna, är det få sälar som skjuts.
Det kommer inte att räcka med redskapsutveckling och skyddsjakt. För att konflikten ska hanteras måste sälstammen reglereras med en omfattande jakt precis som man reglerar alla andra djur som är i allvarlig konflikt med människan.

Odlad lax till Schlyter
Säljakt är en speciell och svår jakt vilket visas av att det är få, ens bland dem som har gått säljägarutbildning, som jagar aktivt. Det personliga intresset av sälkött, späck och skinn är ganska begränsad så något större jaktansträngning lär det inte bli även om säljakten förenklas.
Dessutom, vilka jägare jagar bara för att döda och sedan slänga djuren i havet?
Miljöpartisten Carl Schlyter drev förbudet av handel med sälprodukter i EU-parlamentet. Om han ska kunna köpa någon annan fisk i framtiden än trålad fisk, vietnamesisk hajmal eller norsk odlad lax bör han nog kämpa för att vi i Sverige ska ha kvar möjligheten att ge en liten kompensationsmöjlighet till de som jagar säl.

Sven Gunnar Lunneryd
Sälforskare vid SLU och säljägare

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.