Debatt: ”Vargjakten har blivit en demokratifråga”

Ulf Berg, (M) ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Vargstammen har enligt alla instanser i Sverige uppnått gynnsam bevarandestatus. Att påstå att vargstammen skulle ta skada av den begränsade licensjakten som beslutats om är felaktigt. Det är inte förvaltningsdomstolens sak att fälla avgörandet i en sådan fråga.

Vi som bor i varglänen lever i en miljö som är väldigt annorlunda jämfört med län utan varg. I varglänen är livet sida vid sida med ett stort rovdjur verklighet.
Vi som ordagrant har vargen inpå knuten testas dagligen. Riven tamboskap och dödade och skadade hundar blir alltmer vanligt förekommande i samband med att vargstammen växer.
Över en natt kan ett livsverk, med både stort engagemang och stora ekonomiska åtaganden bakom förstöras, när vargen kommer på besök.

Länsstyrelse saknar kompetens
Länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro och Värmlands län har beslutat om att tillåta licensjakt på varg. Den planerade vargjakten har under uppmärksammade former stoppats på olika sätt.
Länsstyrelsernas beslut överklagades till Naturvårdsverket. Där vann överklagandet gehör när det gäller licensjakten i Dalarna.
Anledningen var att statens förlängda arm inte hade kompetens att skriva ett beslut som uppfyller de krav Naturvårdsverket ställer för att tillåta jakt.
Det är helt oacceptabelt att ett statligt organ inte har den kompetens som krävs.

Stöd från EU-domstolen
Dessutom stoppade förvaltningsrätten i Karlstad den planerade jakten i Örebro och Värmlands län. Förvaltningsrätten ansåg att det var tveksamt om reglerna för överklagande av Naturvårdsverkets beslut enligt jaktförordningen uppfyllde EU:s lagstiftning.
Jag anser att det inte ska vara en förvaltningsdomstols sak att fälla avgöranden i en sådan fråga. Om ett medlemsland inte uppfyller reglerna ska detta vara föremål för ett förfarande som leds av EU-kommissionen.
Noteras kan att ett par domar från EU-domstolen nu ger stöd får vårt synsätt. EU-domstolen fastslår att de regler som gäller i jaktförordningen är förenliga med gällande EU-lagstiftning.
Förvaltningsrätten har alltså tagit sig vatten över huvudet.

Felaktiga påståenden
Vargstammen i Sverige har enligt alla instanser i Sverige uppnått gynnsam bevarandestatus. Att påstå att vargstammen skulle ta skada av den begränsade licensjakten som beslutats är felaktigt.
Vargstammen ökar med ca 20 procent årligen. Det innebär således att den planerade licensjakten inte medför någon som helst risk för att vargstammen ska utrotas.
Jag vill även framhålla vikten av att Svenska Jägareförbundet ansvarar för att inventeringar görs när det gäller rovdjuren. Ett mycket viktigt skäl till att tilldela pengar i det så kallade allmänna uppdraget är att jägarna är de som är bäst lämpade att genomföra detta med den stora lokalkännedom som finns inom jägarkåren.
Att protestera och inte genomföra inventeringar är fel väg att gå.
Jag hoppas nu att vargen kan förvaltas utan onödiga juridiska krumbukter. Vargjakten har blivit en demokratifråga. Det är bedömningar som görs nära människor som ska avgöra storleken på licensjakten och att riksdagens beslut efterlevs. Det kan väl inte vara så svårt!
Ulf Berg (M)
ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol eller #detärnognu på Twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.