Debatt: ”Viltförvaltning är en folkrättsfråga”

Alla intresserade av hur det går med jakten på varg har vid det här laget konstaterat att det är andra än jägarna och glesbygdsboende som bestämmer.
 Jag hävdar att vi har både rättighet och skyldighet att förvalta vårt närområde.

En del skäller på xx, andra på yy och en del skriver på olika forum som om maktlösheten är cementerad. 
Det är den inte! Förvaltarskapet av varg, björn älg eller möjligheten att bedriva djurhållning eller vistas i skog och mark är en folkrättsfråga.

Har vi rätt att förvalta i vårt närområde? Ja! Har vi skyldighet att förvalta i vårt närområde? Ja! Har vi möjlighet att förvalta i vårt närområde? Nej!
Med närområde menas det geografiska område där vi lever och bor. Enligt EU:s närhetsprincip styrs detta upp till att ”det som rör vardag, liv och utvecklingsmöjligheter skall beslutas så geografiskt nära dem det berör som möjligt”.

Andra måste följa
Det är detta som inte sker i Sverige. Om vi kräver att närhetsprincipen ska gälla i Sverige måste alla instanser – intresseföreningar och makthavare – rätta sig efter Närhetsprincipen som är en grundlag i EU. Den är lika med lokal förvaltning. Med lokal beslutsrätt!!
Jag uppmanar Svenska Jägareförbundet att använda sina lokala och regionala organisationer tillsammans med Jägarnas Riksförbund, Kennelklubben, LRF, med flera, och pröva i EU-domstolen om denna närhetsprincip ska gälla förvaltning av vår natur.
Först då vet vi om till exempel Naturvårdsverket har med frågan att göra över huvud taget.
Jag tror att det som nu sker är i strid mot denna grundlag i EU.
Kjell Svedman

Ånge

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: debatt@svenskjakt.se Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol eller #detärnognu på Twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.