torsdag 1 december

”Jägarna får för dåligt betalt för vildsvinen”

Att det råder brist på vildsvinskött kanske främst beror på att jägarna får för dåligt betalt från vilthanteringsanläggningarna.

”Vi behöver ett annat fokus i vargdebatten”

Fler eller färre vargar är egentligen inte det viktigaste. WWF vill fokusera på hur vi skyddar tamdjur och minskar den negativa påverkan en del människor upplever av vargen. Samtidigt vill vi ha en livskraftig vargpopulation. Vi vill hitta nya vägar framåt.

”WWF:s snöboll riskerar bli en lavin för rovdjursförvaltningen”

Vem i den privata stiftelsen WWF Sverige tar ansvar om deras anmälan till EU-domstolen får rakt motsatt effekt? Om förtroendet för svensk rovdjursförvaltning blir ännu lägre och polariseringen ännu värre den dagen EU-domstolens beslut kommer?

”Vi jägare nagelfar hur Viltvårdsfondens pengar används”

Ett beslut gällande utbetalningar av Viltvårdsfondens pengar är nära förestående. Jägarnas inbetalade medel ska absolut inte gå till organisationer som Svenska rovdjursföreningen och Jaktkritikerna som inte bidrar med en enda krona till att bygga fonden.

”Jägareförbundets styrelse måste agera i Skedhultfrågan innan det är för sent”

Tjänstemannabeslutet att flytta Jägareförbundets personal i Jönköpings län från vår jaktliga högborg Skedhult skapar konfrontation och missnöje. Jag uppmanar Svenska Jägareförbundets styrelse att agera innan det är för sent.

Se till att ljuddämpare är helt oreglerade, uppmanar Jägareförbundet regeringen i sitt remissvar på vapenutredningen.

”Det krävdes ett valår”

Äntligen har den socialdemokratiska regeringen bestämt sig för att avskaffa licenskravet på ljuddämpare. Men det behövdes ett valår för att efter åratal av beslutsångest göra slag i saken.

”Skjut undan revir med inavlade vargar”

Genom att ta bort samtliga revir där vargarna är inavlade borde det vara en fördel för vargstammen. Det kan ge en hälsosam stam som vi har kontroll över.

”Naturskyddare vill rasera lyckosam björnförvaltning”

Tack vare omfattande forskning har vi i Sverige vi en unik kunskap om en björnstam som med god marginal lever upp till alla krav om gynnsam bevarandestatus. Detta lyckosamma viltvårdsprojekt vill Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen ersätta med en EU-dom baserad på ett över 40 år gammalt art-och habitatdirektiv, som utformades då Sverige inte ens var medlem i unionen.

”Rådjursstammen blir inte bättre av utökad jakttid”

Om rådjursstammen ska vårdas på ett riktigt sätt, så måste jakten styras med ett stramt regelverk. Det är inte upp till var och en att avgöra när man vill jaga.

”Tillräckligt lång jakttid på råbock”

Tyvärr så finns det jägare som inte ser till viltets bästa, utan bara skjuter så mycket det går. Jag har sett bevis på detta under mina 45 år i skogen.

”Dåliga signaler med namninsamling”

Jag såg att det pågår en namninsamling mot vårjakt på råbock. Har inte Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige förtroende för jägarna?

”Vargen slår sönder spillran av en älgstam”

Det är dags för förvaltningsrätter och Naturvårdsverk att inse att naturen är så förändrad och gles på bytesdjur från norra Dalarna och norrut i detta land att vargen inte har någon funktion, mer än att slå sönder den spillra av älg och annat vilt som finns kvar.

”Vi måste inte skjuta råbockar”

Att vara jägare är att både vilja ha många jakttillfällen och samtidigt avgöra om och när man vill fälla ett speciellt viltslag.

”Drottning Kristinas jaktslott duger inte åt Jägareförbundet”

Pang sa det, så var en 49-årig historia över för Skedhult och Svenska Jägareförbundet, när nu förbundet beslutat att överge gården som varit centrum för länets jägare i så många år. Länsföreningen funderar över hur man nu ska göra, då de står för hyresavtalet med Eksjö kommun.

”Att jaga vårbock är frivilligt”

Att jaga är frivilligt. Ingen behöver jaga om den inte vill. Det gäller också råbocksjakt om våren.

”WWF spottar på svensk demokrati och domstolsväsen”

Varför är det ingen som reagerar när den privata stiftelsen Världsnaturfonden, WWF, verkar för att slå undan benen för svensk viltförvaltning?

”Stötande hantering av flytten från Skedhult”

Att flytta Jägareförbundets fältpersonal från Skedhult till Jönköping utan att remittera frågan till länsförbund, kretsar och andra jaktvårdsorganisationer är att strunta i föreningsdemokratin. Ser inte förbundsstyrelsen problemet med denna flytt?

”Svenska Jägareförbundet överger Skedhult”

Svenska Jägareförbundet ska flytta sin personal från Skedhult till Jönköping. Det skulle vara klädsamt om förbundsstyrelse gav sin syn på lämpligheten att flytta personal från den egna länsorganisationens jakt- och viltvårdscenrum Skedhult till Hulukvarn arena, och därmed liera sig med en av landets vapenhandlare.

”Efter MP:s sorti kan regeringen göra om och göra rätt”

Den politiska superonsdagen den 24 november 2021 förde bland annat med sig att Socialdemokraterna lösgjordes från regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Det innebär nya möjligheter, inte minst för viltförvaltningen.

”Konsekvenser för jägare måste också övervägas”

Mitt ansvar är att se till att ledamöterna får den information som de behöver för att göra sina politiska överväganden. Det handlar om juridiken kring olika handlingsalternativ, men i lika hög grad om alternativens konsekvenser för berörda intressenter, som till exempel jägare, skriver Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson i en debattartikel.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram