söndag 10 december

Det är hög tid att politikerna ändrar i vapenlagstiftningen och utökar vapengarderoben så att jägare kan ha fler än sex vapen, skriver debattören.

”Hög tid att ändra vapenlagen”

Jag har en längre tid försökt att få licens på ett sjunde jaktvapen med nedslående resultat. Vapengarderoben är begränsad till sex vapen, undantag för en .22:a eller grytpistol för avlivning och/eller pipset som inte räknas till de sex. Det är hög tid att vi som är jägare och skyttar tillåts ha fler vapen.

14 augusti 2023

”Myndigheter obstruerar aktivt förvaltningen av varg”

Vi respekterar att man kan ha olika uppfattning i politiska frågor, det gäller självklart även förvaltning av varg. Vissa vill inte ha dessa rovdjur alls i Sverige, andra verkar inte se någon övre gräns för hur stor stammen ska vara. Det vi har svårare att förstå är när myndigheter använder till buds stående medel för att obstruera demokratiskt fattade beslut.

9 augusti 2023

”Pengar håller rovdjursgrytan kokande!”

Att hålla i gång en lagom infekterad rovdjurskonflikt genererar miljarder från EU och medlemsländers skattemedel. Det är dags att strypa bidrag till organisationer som endast producerar glättiga broschyrer och interaktiva hemsidor från kontor i skatteparadis.

Ibland måste man som jägare kontrollera vapnets precision, utan att behöva åka till en skjutbana, enligt insändaren.

8 augusti 2023

”Låt oss seriösa jägare sköta vårt”

Vad finns det för lagar som förbjuder en jägare att skjuta på sin egen jaktmark? Svar: Inga!

Fåren som överlever en vargattack utsätts för en stress som påverkar dem under lång tid, skriver debattören.

7 augusti 2023

”Får som överlever vargattack utsatta för stress och lidande”

Debatten om vargens vara i landet handlar till största delen om var och hur många får den river, samt från vilket revir vargen kommer. Det talas aldrig om vilket lidande fåren utsätts för, vilken påverkan på längre sikt det har att utsättas för denna stress.

5 augusti 2023

”Sunt förnuft saknas i dagens Sverige”

Att försöka hitta sunt förnuft och vett och sans är som att leta efter en nål i en höstack i dagens Sverige. Bidragen från det offentliga till alla ”goda” föreningar måste upphöra snarast, om vi ska ta ner okynnesanmälningar av bland annat skyddsjakt på varg. 

2 augusti 2023

”Vi måste utnyttja att vargen är ett smart djur”

Att hitta sina djur döda och skadade är inget man vill vara med om när man på morgonen tar en sväng i hagen för att se till sina kretter. Men att vi har varg i vårt land är nog något vi får leva med. Att tro att vi skulle få ett vargfritt Sverige är nog en utopi. 

1 augusti 2023

”En älgstam i djupt förfall kräver åtgärder”

Älgstammen är i djup kris. Älgkalvarna väger allt mindre. De senaste tio åren ser vi i Aneby älgförvaltningsområde en allt brantare nedåtlutande kurva, som avslutas 2022 med att 95 procent av alla kalvar är viktmässigt undermåliga. Då det ser ungefär likadant ut i hela Jönköpings län är sannolikt problemen generella.

31 juli 2023

”Engagerade jaktskyttar, poliser och tillstånd för skjutbanor”

Trots semestertider pågår en intensiv debatt om jaktskyttebanor, övningsskytte, inskjutning samt Polisens agerande. Nedan följer tre insändare i ämnet.

29 juli 2023

”Lång resa till jaktskyttebana”

Många jaktskyttebanor har fått lägga ner sin verksamhet, vilket innebär långa resor för jägare som vill övningsskjuta på en bana.

28 juli 2023

”Vargstammen kommer att rusa i Sydsverige”

Hur länge ska det utredas om vi ska ha varg i landet? Ett rovdjur som bevisligen attackerar tamboskap trots stora viltstammar och förstör möjligheten till bra och sund produktion av mat och öppna betade marker. 

27 juli 2023

”Sätt ner foten och stå upp för de unga jägarna”

Jägarexamen ska inte vara ett hinder utan en hjälp att ta det samhällsnyttiga steget till att bli jägare. Det innebär inte låga krav. Det innebär endast att de praktiska och teoretiska utbildningarna och proven ska lära ut och mäta det som är viktigt i sammanhanget.

26 juli 2023

”Öppna jaktskyttebanorna för jägarna”

Om bara jaktskyttebanorna har öppet kommer jägarna att ta sitt ansvar och träna på godkända anläggningar.

25 juli 2023

”Nu har det gått helt överstyr med Polisen”

En jägare som behöver provskjuta sitt vapen måste kunna göra det utan att vara rädd för att Polisen kommer farande med alla resurser de har.

22 juli 2023

Veckans nyheter: Vargangrepp, skyddsjakt och så används viltkameran rätt

Har du missat någon av veckans nyheter? Klicka på respektive rubrik för att gå vidare till hela texten.

20 juli 2023

”Kvigkalvarna måste få leva”

För att få en ålders- och antalsmässig älgstam av hög kvalitet måste länsstyrelsen helt ändra tilldelningen. 

19 juli 2023

”Jägarna måste utnyttja jaktskyttebanorna”

I ljuset av händelsen vid Marvikens kraftverk, där två jägare provsköt sina vapen och senare friades från anklagelserna om grovt vapenbrott, står vi som jägare inför en viktig diskussion. Att inneha en licens och få förtroendet att bruka vapen för jakt och skytte medför ett stort ansvar som inte får underskattas.

18 juli 2023

”Allt beror på klimatet – till och med älgens tillbakagång”

I Sveriges televisions nyhetsprogram Rapport fick vi för några kvällar sedan veta att älgstammens minskar dramatiskt i hela Sverige på grund av – kan ni tänka er – varmt väder och torka. Inte ett ord om en alldeles för hög avskjutning eller att vargen i vissa områden tar så mycket älg att stammen inte längre är jaktbar.

14 juli 2023

”Länsstyrelserna avgörande för att rädda älgstammen”

Vi behöver förändringar i älgförvaltningen för att säkerställa en hållbar älgstam. Länsstyrelsernas måste bli mer konkreta i sitt arbete med att styra förvaltningen.

Jägarna behöver visa att de är villiga att samarbeta med andra organisationer och myndigheter, skriver debattören.

26 juni 2023

”Jägarkåren måste vara ödmjuk för att bygga tillit i samhället”

Bristen på förtroende för myndigheter är ett vanligt problem i samhället, och jägarkåren är inte undantagen från detta problem. Tyvärr har det uppstått en viss misstro gentemot jägarkåren från allmänhetens sida, som i sin tur har lett till en brist på förståelse för vår verksamhet.  

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev