tisdag 6 december

”Rikta ilskan mot mig, inte mot samerna”

De slutsatser som Renmarkskommittén presenterat angående rätten till älgjakt i Lappland har föranlett reaktioner som riktas mot samer och samebyar. Om någon blir arg på den bild som jag och sekretariatet har funnit så ska ilskan riktas mot mig, inte mot andra som medverkar i kommitténs arbete eller som berörs, skriver Eric M Runesson, ordförande i Renmarkskommittén.

”Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen”

I stället för att ge förbättrade förutsättningar för de som ägnar sig åt jakt och skytte blir vi jägare och sportskyttar motarbetade av aktivister på myndigheter, men framför allt av regeringen själv – även efter att Miljöpartiet lämnat regeringen.

”Kortsiktigt att låta vargen äta upp älgköttet”

Det är korttänkt och dumt att låta varg, som dessutom är inavlad, äta upp älgstammen och därmed ta bort möjligheten till mat från naturen.

”Regionalisera inflytandet inom Svenska Jägareförbundet”

Från och med innevarande jaktår blir det tillåtet att jaga råbock i hela Sverige under perioden 1 maj–15 juni. Ett antal av Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige är starkt kritiska till regeringens beslut om nationell vårjakt på råbock. Det här är ett utmärkt tillfälle att ge berörda länsföreningar i uppgift att tillsammans med sina medlemmar informera, diskutera och besluta om regionala rekommendationer gällande vårjakt på råbock.

”Oseriöst pris på Skogssällskapets jaktmark”

Anbudsnivån blev oseriös när Skogssällskapet bjöd in till budgivning för sina marker i Roslagen. Viltfattiga marker gör att det är billigare att köpa hängmörat i Östermalmshallen.

”Vissa medborgare göms undan i storsvenskens land”

Jag vill berätta om hur svenska staten år 2022 formar eller omformar sina medborgares identitet, från att acceptera alla medborgare till att gömma undan vissa. Det har inget med skyddad identitet att göra, tvärtom. En identitet kan var så oskyddad och så oönskad att den till slut har trollats bort. Jag vill berätta min släkts historia.

”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska folket kan inte utraderas genom att det får exklusiva rättigheter, när det samtidigt innebär att andras rättigheter starkt begränsas eller går förlorade, skriver jaktvårdskretsarna i Jägareförbundet Norrbotten i ett gemensamt debattinlägg.

”Låt inte tjänstemän styra över Jägareförbundet”

Jägareförbundet måste se över sin tjänstemannaorganisation. Förbundsstyrelsen måste våga styra över tjänstemännen. Låt det inte vara tvärt om.

”En teori om för dyra jaktarrenden”

Man får förutsätta att Skogssällskapet gjort en noggrann kontroll av den arrendator som är villig att betala ett överpris för viltfattiga marker i Roslagen.

”Oansvarigt i SVT-program”

Vi inom jägarkåren är ständigt övervakade och det sparas inte på resurserna för att hitta skäl att beslagta våra vapen. Då tycker jag det är oansvarigt att låta oerfarna personer avlossa skott mot levande vilt i Sveriges television.

”Problem för Jägareförbundet om mörker styr viktiga beslut”

Jag har från att ha varit en sovande medlem blivit en klarvaken medlem med uppspärrade ögon. Vad är det som händer? Ska Skedhult som stationeringsort för Svenska Jägareförbundets personal, avvecklas efter snart 50 års fungerande verksamhet på grund av mörker och möss?

”Dags att dra i handbromsen för älgens skull”

Storskogsägarnas (och därmed också styrgruppernas) målsättning att minska älgstammen i Härjedalen har varit av högsta prioritet under en följd av år. Nu börjar det bli dags att dra i handbromsen!

”Centerpartiet svek i frågan om femårslicenser”

När riksdagen hade möjlighet att avskaffa femårslicenserna för vissa vapen utgick vi ifrån att Centerpartiet och Liberalerna skulle stå bakom sin egen politik. Det gjorde de inte. Nu försöker i stället Centerpartiet begrava vapenfrågorna i en utredning över valrörelsen.

”Rovdjursföreningen har inte rätt till miljonbidrag”

Vilket av Sveriges 16 miljökvalitetsmål hoppas Naturvårdverket uppnå genom att sponsra Svenska rovdjursföreningen med miljontals kronor per år? Bidrag som motsvarar mer än fyra gånger så mycket som föreningen drar in i medlemsavgifter per år.

”Ingen vinnare i fortsatt strid om jakten i fjällen”

Samer och fjälljägare har levt sida vid sida i hundratals år. Varför kan vi inte göra det nu?

”Efterbliven forskning om varg”

När Naturvårdsverket delar ut miljonbelopp av jägarnas pengar ur Viltvårdsfonden för forskning på något som alla redan vet, är det en vinst för alla. Utom för jägarna och landsbygdens folk.

”Fegt och okunnigt om rovdjur”

Feghet och okunskap dominerar rovdjursförvaltningen i detta land.

”Vargjakt i rättssystemet – igen”

Så blev det likadant i år igen i våra två länder, Norge och Sverige. Vargjakten försiggår till stor del i domstol, resultatet av en stark internationell värnarideologi.

”Det Nordiska guldet hotas av tjänstemannastyre”

I de nordiska länderna finns ett fenomen som kallas för det Nordiska guldet. Det handlar om vår tilltro till myndigheter, vår tilltro till demokratin som helhet. Tilltro bygger på ömsesidig respekt. Bygger på att vi verkar tillsammans för samhällets bästa. Blir den tilltron blind och inte ifrågasättande är den livsfarlig för demokratin.

”WWF fabulerar om EU och vargar”

Tanken går till fablernas värld när man läser WWF:s debattinlägg på Svenskjakt.se. Rödluvan och vargen ligger nära till hands.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram