Rovdjursföreningen söker pengar ur Viltvårdsfonden för att bland annat informera om varg. Foto: Roger Arnefalk

Rovdjursföreningen vill ha 3 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden

Premium

Det är många som vill ta del av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden. Förutom föreningen Jaktkritikerna, rovdjurscentret De 5 stora och Naturskyddsföreningen vill Rovdjursföreningen också ha en del av kakan och ansöker om 3 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

Naturskyddsföreningen, rovdjurscentret De 5 stora och Jaktkritikerna vill ha miljonbelopp för att gynna vitryggig hackspett, informera om varg och förbjuda löshundsjakt. Nu sällar sig Rovdjursföreningen till den skaran och vill ha 3 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden:

”I begreppet viltvård ingår att främja både klövvilt och rovdjur, och att tillåta en biologisk mångfald. Rovdjuren har en positiv betydelse för bytesdjuren genom att hålla efter de svagaste individerna, och hindra smittspridning genom att ta sjuka djur vilket visats genom ett flertal studier, och på detta sätt bidra till att hålla populationerna av klövvilt friskare och långsiktigt bli genetisk friskare. Friskare klövviltstammar gynnar också markägare och jaktintresset, och vi tror att klövviltet räcker till med god marginal för både rovdjur och jägare.”

Svenska Rovdjursföreningen påpekar att de inte förnekar eller förringar problem ”men framhåller och försöker verka för möjligheter att hantera och lösa dem. ”

 

Huggsexan om jägarnas pengar har börjat

Jägarnas pengar

Viltvårdsavgiften är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. Viltvårdsavgiften ska användas för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Naturvårdsverket är från och med den 15 februari 2021 ansvarig myndighet för att pröva frågor om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden. Ideella rikstäckande organisationer som uppfyller de krav som framgår av förordningen kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag.

Syftet med bidragen ska enligt Naturvårdsverket vara att främja viltvården eller ”andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte.”

 

Naturvårdsverket: Alla får söka bidrag ur Viltvårdsfonden – även Rovdjursföreningen

Regelverk

Det finns två olika bidragsformer, organisationsbidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå samt verksamhetsbidrag som är ett stöd för en specifik verksamhet och som är förenat med resultatkrav.

Om en förening har fått ett annat statligt organisationsbidrag kan bidrag ur Viltvårdsfonden inte beviljas under samma period. En förening kan enbart tilldelas ett enda bidrag ur fonden, dvs antingen ett organisationsbidrag eller ett verksamhetsbidrag, under en period, uppger Naturvårdsverket.

Den totala summan per år uppgår till 16,8 miljoner kronor.

 

Jaktkritiker vill använda jägarpengar för att förbjuda löshundsjakt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev