Naturskyddsföreningen och stiftelsen De 5 stora står först i kön för att ta del av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden. Foto jägare: Lars-Henrik Andersson

Huggsexan om jägarnas pengar har börjat

Bara dagar efter att de nya reglerna för hur Naturvårdsverket ska fördela jägarnas pengar i Viltvårdsfonden införts, börjar huggsexan. Först i kön står Naturskyddsföreningen och rovdjurscentret De 5 stora som vill ha miljonbelopp för att gynna vitryggig hackspett och informera om varg.

Med en 20 sidor lång ansökan motiverar De 5 stora att Naturvårdsverket ger stiftelsen 6,8 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden, att använda till rovdjursinformation.

För många är kanske rovdjurscentret De 5 stora obekant. Stiftelsen bildades 2005 i Järvsö av Länsstyrelsen i Gävleborg och Ljusdals kommun.

Naturvårdsverket: Alla får söka bidrag ur Viltvårdsfonden – även Rovdjursföreningen

Vad avsikten med verksamheten är råder det inget tvivel om då man redan tidigt i sin bidragsansökan slår fast att ”Syftet med centrets verksamhet är att underlätta för Sverige att hysa livskraftiga stammar av varg, björn, lodjur och järv i enlighet med beslutad rovdjurspolitik.”

 

Jägarna betalar

Enligt uppgifter i ansökan har man tidigare klarat sig på egna intäkter och bidrag och med ett statligt stöd på mellan 200.000 och 1,8 miljoner kronor per år.

Men nu vill alltså De 5 stora ha 6,8 miljoner kronor från Viltvårdsfonden, som finansieras genom det statliga jaktkortet som alla jägare betalar. Till sommaren höjs avgiften för ett jaktkort från 300 till 400 kronor, enligt ett regeringsbeslut.

Naturvårdsverket: Vi prioriterar ansökningar som har en koppling mellan jakt och viltvård

Så här skriver man bland annat till Naturvårdsverket för att motivera mångmiljonbidraget:

”Svenska Jägareförbundet ska tillhandahålla kunskap om rovdjuren björn, järv, lodjur och kungsörn samt förmedla kunskap om myndighetsbeslut och domstolsavgöranden om jakt efter dessa arter.

Arbetet med att synliggöra värdet av hög jaktetik och konstruktiva etiska diskussioner i dessa sammanhang är angeläget. Förbundet ska utveckla metoder för barmarksjakt på stora rovdjur och vid behov kunna bistå myndigheter med samordning av jägare för skyddsjakt. Kommunikation inom ramen för det allmänna uppdraget ska ske objektivt, men vargen – som är den mest konfliktfyIIda arten – finns inte med i uppdraget eftersom förbundet själva sagt sig inte kunna genomföra detta arbete. (…) …därmed saknas idag ett samlat grepp om de stora rovdjursarterna, relationen till människor och de sammanhang där dessa viltarter påverkar och påverkas.”

 

Har ambitioner

Tydligen har De 5 stora ambitionen att bli något slags centrum för all verksamhet som berör stora rovdjur då man skriver:

”Genom medel ur viltvårdsfonden kan Rovdjurscentret De 5 Stora upprätthålla, utöka och utveckla sin befintliga verksamhet och därmed stärka sin roll som oberoende kunskapsnod med funktion att verka som en brygga mellan forskning, förvaltning, intresseorganisationer och andra berörda.”

 

Ska ge samlad bild

I den mångordiga ansökan finns även en del märkligheter, som exempelvis att Svenska Jägareförbundet finansieras av staten, när det i själva verket är jägarna som bygger upp Viltvårdsfonden, varifrån förbundets bidrag hämtas.

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

Så här skriver man gällande verksamhetens syfte:

”Syftet med delprojektet är att kartlägga och ge en samlad bild av hur det nationella arbetet med rovdjurskommunikation och kunskapsförmedling ser ut bland aktörer som i dagsläget är finansierade av staten, det vill säga Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Rovdjurscentret.”

 

Avel för vitrygg

När det gäller Naturskyddsföreningen så är kraven så här långt mer modesta då man söker 800.000 kronor för att gynna vitryggig hackspett.

Pengarna ska gå till två nya avelsstationer i Stockholm och Västmanland.

Regeringen ger jägarpengar till Naturskyddsföreningen

Förra året var kostnaden för hela projektet 2,8 miljoner kronor varav 425.000 kom från Viltvårdsfonden.

Den vitryggiga hackspetten finns från Norge i väster till Kamtjatka i öster men anses akut hotad i Sverige på grund av bristen på lämpliga biotoper. Däremot är det en vanlig häckningsfågel på andra sidan Östersjön.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev