Läs också Naturvårdsverket: Alla får söka bidrag ur Viltvårdsfonden – även Rovdjursföreningen