Allmänna uppdraget ska i vissa delar upphandlas, enligt ett regeringsbeslut. Tidigare landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) delar inte partikollegan och nuvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) syn på behovet av en förändring. Foto: Lars-Henrik Andersson

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

Regeringen tog i dag ett smått historiskt beslut som rör Jägareförbundet.
Det så kallade jakt- och vildvårdsuppdraget kommer att förändras. Delar av det ska upphandlas. Något som får förre landsbygdsministern att höja på ögonbrynen.

Svenska Jägareförbundet får ett årligt anslag ur Viltvårdsfonden för sitt arbete med det allmänna uppdraget, eller det som numera heter: jakt- och viltvårdsuppdraget. Viltvårdsfondens pengar kommer i sin tur från de jaktkort som svenska jägare betalar för.

I dag kostar det statliga jaktkortet 300 kronor men regeringen föreslår nu en höjning till 400 kronor.

Enligt regeringen har fonden under att antal år varit underfinansierad. Höjningen gäller från och med nästa jaktår, som inleds den 1 juli 2021.

 

Omfattas inte

För några år sedan ifrågasatte EU-kommissionen Jägareförbundets allmänna uppdrag och om det bör vara föremål för offentlig upphandling. Jurister, som Jägareförbundet anlitade, drog dock slutsatsen att Jakt- och viltvårdsuppdraget inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling eftersom bidrag inte är upphandlingspliktiga.

Ledande experter: Allmänna uppdraget omfattas inte av upphandling

Juristerna, experter inom offentlig upphandling, menade att jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar bidraget och uppdraget. Ett uppdrag som, menade de, under lång tid varit avgörande för en god och fungerande viltvård i Sverige.

 

Miljöpartiet driver frågan

Dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) från Norrbotten lät göra en översyn av allmänna uppdraget med anledning av frågorna från EU.

– Det är inte EU som är bekymret. Det är Miljöpartiet som hela tiden drivit på i frågan, i alla fall under den tid jag var minister. Allmänna uppdraget har i stora delar fungerat bra. Det är jägarnas pengar som nu andra organisationer vill ha del av, säger Sven-Erik Bucht till Svensk Jakt.

Men nuvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), gör dock en annan tolkning av EU:s kritik:

”Regeringen har därför beslutat om förändringar angående utdelning av medel för att göra förfarandet mer förenligt med gällande lagstiftning”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Den svenska viltvården och den folkrörelse som kännetecknar jakten i Sverige har i många avseenden varit mycket framgångsrik sedan Viltvårdsfonden instiftades 1938. Det finns emellertid ett behov av modernisering när det gäller utdelning av medel ur fonden, säger Jennie Nilsson.

 

Upphandling väntar

Enligt regeringen kommer Jägareförbundet även fortsättningsvis att ”utföra ett helt avgörande arbete när det gäller det rikstäckande ansvaret för landets viltvård.”

Från och med 2022 kommer Jägareförbundet att behålla sin unika roll och få ett mer renodlat organisationsbidrag, meddelar regeringen.

Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att främja landets viltvård. Naturvårdsverket ska från och med den 1 januari 2022 se till att åtgärder som bland annat rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs. För detta får medel ur Viltvårdsfonden användas och upphandlingsreglerna ska beaktas.

 

Jägarnas pengar

Vidare beslutas om en ny förordning om vissa bidrag ur Viltvårdsfonden, genom vilka ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner.

Med andra ord kommer organisationer utan någon jaktlig koppling få del av jägarnas pengar.

Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och kommer att besluta om bidrag enligt förordningen.

 

Läs även

Förbundsordförande: ”Försiktigt positiv”

Allmänna uppdraget

Så här ser regeringens preliminära intäktsberäkning ut, baserat på en höjning av jaktkortet:

400 kr á 293.000 jaktkortslösare                                   117,2 miljoner kronor

Preliminär medelsfördelning:

Svenska Jägareförbundet                                              43,9 mnkr

Jaktkortsregistret                                                           6 mnkr

Viltforskning                                                                   23 mnkr

SVA                                                                                5 mnkr

Bildande av viltvårdsområden                                       ca 1 mnkr

Naturvårdsverket                                                           högst 38 mnkr*

*varav högst 2,4 mnkr till personalkostnader, högst 16,8 mnkr till bidragsgivning, och högst 18,8 mnkr till säkerställa att vissa viltvårdsåtgärder utförs.

Summa ca                                                                       116,9 mnkr

 

OBS: Detta är ett räkneexempel på hur fördelningen av medel ur Viltvårdsfonden kan komma att se ut under förutsättning att antalet jaktkortslösare ligger kvar på samma nivå som i dagsläget.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev