”Vi kommer aldrig acceptera att det blir sämre för Jägareförbundet och jägarna”, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Lars Nilsson

Jägareförbundets ordförande: ”Vi har haft en dialog med regeringen”

Han är fortfarande försiktigt positiv, men oroad över uttalanden från Naturvårdsverket.
Förbundsordförande Torbjörn Larsson anser även att enskilda riksdagsledamöter från Miljöpartiet bedriver kampanjer på jägarnas bekostnad.

Lars-Henrik Andersson Publicerad 27 januari 2021 - 06:54

Den 7 januari beslutade regeringen att det jakt- och viltvårdsuppdraget i dess nuvarande form ska avvecklas. Svenska Jägareförbundet ska i stället tilldelas ett organisationsbidrag, vars storlek kopplas till antalet lösta statliga jaktkort. Delar av det som i dag ingår i Jägareförbundets uppdrag – viltövervakning, klövviltförvaltning och trafikeftersök – ska från och med nästa år i stället bli föremål för upphandling.

Samma dag som beslutet meddelades sade sig Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson initialt vara ”försiktigt positiv” till beskedet.

Nu, dryga två veckor senare, intervjuar Svensk Jakt på nytt förbundsordförande Torbjörn Larsson med anledning av regeringsbeslutet.

– Eftersom beslutet inte är fullt fattat så får vi se vad det leder till. Vi kommer aldrig acceptera att det blir sämre för Jägareförbundet och jägarna. Det har vi varit jättetydliga med, säger Torbjörn Larsson.

 

I den dialog ni haft med Regeringskansliet i frågan, när fick ni indikationer på att en förändring av Viltvårdsfonden var på gång?

– Vi har haft dialogen sedan 2014 och beslutet kom den 7 januari. Vi fick reda på det lite innan och då bad vi regeringen att komma med det senare eftersom vi inte tyckte det var lämpligt att lägga ut det under jul och nyår, när personal och förtroendevalda har ledigt.

 

Det konkreta beslutet som kom ut 7 januari, utformningen av det, har ni haft en dialog om det?

– Jo, vi har haft en dialog under resans gång. Det konkreta beslutet, eller egentligen var det ett pressmeddelande, såg vi när det kom ut. Sedan har vi givetvis diskuterat delar av det här förslaget, det är ingen hemlighet. Det har pågått med olika regeringar. Det är inte den första regeringen som vill lämna det allmänna uppdraget.

 

Fanns det någon tanke att informera länsföreningarna innan beslutet? 

– Vi kan inte samla länsföreningarna innan vi har sett beslutet. Alla måste få se beslutet och ha någonting att diskutera och titta på.

Avvaktande inställning bland länsföreningarna – fick ingen förhandsinformation

Samtidigt visste ni vad det skulle landa i för beslut?

– Ja, det visste vi. Men vi visste inte hela förslaget. Att man vill förändra allmänna uppdraget har vi informerat efter hand under resans gång sedan 2014.

 

Du sade inledningsvis efter regeringens beslut att du var försiktigt positiv. Är du det fortfarande? 

– Jag är fortfarande försiktigt positivt. Den tydlighet vi har fått av skrivelsen från statssekreteraren tycker jag visar att regeringens intentioner är att Jägareförbundet fortsatt ska ha en viktig roll i den svenska jakt- och viltförvaltningen, säger Torbjörn Larsson.

Regeringen har meddelat att Svenska Jägareförbundet från och med nästa år ska kunna få ett mer renodlat organisationsbidrag ur viltvårdsfonden:

”Detta för att förbundet ska kunna bibehålla den unika roll som man har haft sen 1938 och fortsatt kunna utföra sitt rikstäckande arbete för landets viltvård.”

 

Förtydliganden

Statssekreterare Per Callenberg vid näringsdepartementet har i ett brev till Svenska Jägareförbundet gjort en del förtydliganden vad gäller övergångsprocessen:

”För att ge Naturvårdsverket tid att se till att åtgärder som bland annat rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs, har Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag förlängts i sin helhet avseende 2021.”

I skrivelsen står även följande att läsa:

”Anledningen till att något regeringsbeslut inte meddelats kring det fleråriga bidraget är att regeringen i första hand vill säkerställa funktionaliteten i den del av det nuvarande allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet i dag ansvarar för, och som Naturvårdsverket fått i uppdrag att ansvara för att utföra från 2022. Det är också mot den bakgrunden att det allmänna uppdraget fortlöper som vanligt 2021, och skulle Naturvårdsverket mot förmodan signalera till regeringen att övergången inte är genomförbar från 2022 så kan delar av det allmänna uppdraget komma att behöva förlängas.”

Regeringen skriver också att ambitionen är att ha ett nytt system på plats från 1 januari 2022 och ser därför positivt på att Svenska Jägareförbundet redan nu inkommer med en ansökan om ett flerårigt bidrag för 2022 och framåt.

 

Vad lägger du i begreppet försiktigt positiv?

– Ministern har varit tydlig med att vår särställning i den svenska jakten och viltvården ska bestå. Det måste vi vara positiva till. Det går inte att säga något annat. Dessutom har man sagt att om Naturvårdsverket inte kan hantera detta är man beredd att förlänga det allmänna uppdraget, säger Torbjörn Larsson.

Vad beslutet i praktiken kommer att innebära är oklart och Jägareförbundet hade, enligt Torbjörn Larsson, gärna sett att jakt- och viltvårdsuppdraget inte upphandlas.

– Vi är väldigt tydliga från organisation och ledningen på den punkten.

 

Blir du orolig när miljöpartister ser det här beslutet som en delseger?

– Nej, jag blir inte det. Jag blir inte ett dugg orolig när de sitter på den nivån. Men det hade varit mycket mer intressant att få veta vad deras miljöminister sagt i frågan. Vad enskilda riksdagsledamöter som inte är med i diskussionerna säger är för mig ett kampanjande. Jag tycker det är olyckligt att de bedriver kampanjer på jägarnas bekostnad för sin egen vinnings skull.

Jägarnas pengar upphandlas – Miljöpartiet: ”En seger”

Tror du miljöministern hade svarat annorlunda?

– Nej, det hade varit intressant att veta om de står bakom det här regeringsbeslutet, eller har de en splittring? Jag vet bara vad en minister som företrätt beslutet sagt. Hon vill att vår särställning ska bestå och om Naturvårdsverket inte kan lösa detta så är de beredda att förlänga det allmänna uppdraget, säger Torbjörn Larsson.

Han säger vidare att Jägareförbundet inte håller med regeringen i tolkningen av EU-piloten och att jakt- och viltvårdsuppdraget skulle strida mot lagen om offentlig upphandling.

– Där är vi inte ense med regeringen. Det är solklart. Att regeringen gjort den tolkningen får stå för dem, men nu har de gjort det och fattat ett beslut. Innan vi då sänker det beslutet måste vi lyssna på vad de säger. Intentionerna som regeringen givit oss är att vi fortfarande ska ha en särställning och då får vi titta på och analysera det. Vi kan inte göra så mycket mer och jag måste vara försiktigt positiv till att man säger så, sedan får vi syna korten när besluten kommit.

 

Vilka beslut syftar du på då?

– Det är inte exakt klart hur mycket pengar vi ska få. Hur det beräknas. Vi ställer krav på att det inte får vara några organisationer som är emot jakt som ska få pengar ur Viltvårdsfonden. Det har vi varit tydliga med.

 

Hur tolkar du de uttalanden som Gunilla Skotnicka Ewing vid Naturvårdsverket gjorde? Känner du någon oro för Naturvårdsverkets ganska stora roll i det här?

– Jag tycker hon var otydlig när det gäller det här att man ska vara positiv till jakt. Och det oroar mig mycket. Vi måste nog ha ett antal möten och att alla har samma bild framför sig av vad det är som ska uppnås.

Naturvårdsverket: Alla får söka bidrag ur Viltvårdsfonden – även Rovdjursföreningen

Du säger att bilden inte är helt klar. Det kanske gör att en del har frågetecken, inklusive du själv?

– Det är rätt naturligt att det finns frågetecken eftersom de slutliga besluten för Jägareförbundet inte är fattade. Vi vet inte hur upphandlingsprocessen kommer att se ut, vilka kriterier det finns. Vi förstår nog att det är fler organisationer som kommer att söka, men det blir intressant att se det verkliga utslaget, om det som ministern sagt respekteras. Om det sedan blir bra eller dåligt det får man se, och då kan jag återkomma till hur vi kommer att hantera det.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram