Läs också Avvaktande inställning bland länsföreningarna – fick ingen förhandsinformation