Läs också Naturvårdsverket: Vi prioriterar ansökningar som har en koppling mellan jakt och viltvård