Svenska rovdjursföreningen begär miljonbelopp ur Viltvårdsfonden för att bland annat undersöka om en större lodjurspopulation och mindre drevjakt på rådjur kan bidra till att minska viltolyckorna. Foto: Jan Henricson

Rovdjursföreningen vill ha över 12 miljoner av jägarnas pengar

Föreningen Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen har valt att inte söka några bidrag ur Viltvårdsfonden till nästa år. Svenska rovdjursföreningen gör däremot ett nytt försök att lägga beslag på jägarnas pengar, och ansöker om ett organisationsbidrag på 4,2 miljoner kronor årligen under tre år.

Eftersom Jägareförbundet får ska vi också få. Så kan man sammanfatta Svenska rovdjursföreningens motivering till att det organisationsbidrag om 4,2 miljoner kronor som de söker ska vara treårigt:

”Då Svenska Jägareförbundet för att behålla en kontinuitet i sin verksamhet beviljats organisationsbidrag över 3 år anser vi att SRF också bör få beloppet beviljat under samma premisser i 3 år.”

 

Rovdjursföreningen anser sig ha nyckelkompetens inom förvaltning och jakt på rovdjur. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Jakt på rovdjur

Att föreningen inte har särskilt många medlemmar ska inte spela någon roll för Naturvårdsverket när ansökan behandlas, menar Rovdjursföreningen. Detta eftersom man har en ”mycket större aktivitetsnivå än andra föreningar” och eftersom man har ”en unik nyckelkompetens inom förvaltning och jakt på rovdjur och dess bytesdjur”.

Om föreningen får bidrag ska man bidra till en bättre förvaltning inte bara för rovdjuren, utan också för dess bytesdjur. Det ska ske genom bland annat dialog med markägare och jakträttshavare, för att sörja för att viltet får skydd och stöd och att jakten anpassas efter tillgången på vilt.

 

Mindre rådjursjakt

I en bilaga utvecklar Rovdjursföreningen hur bidraget ska användas i en lång rad punkter. Nästan hälften av bidraget, två miljoner kronor, ska användas till att finansiera två heltidstjänster.

I övrigt handlar det om information och utbildning, att besvara remisser och delta i debatter och att arrangera lokala aktiviteter, samt att hjälpa djurägare med rovvisavvisande stängsel, bland annat.

Mot bakgrund av vad föreningen skriver om den jaktliga kompetensen som medlemmarna besitter kan det finnas någon som har invändningar då man beskriver hur föreningen ska främja viltvården:

”Ny kunskap som tas fram kan ändra viltförvaltningen och jakten till det bättre. Till exempel om en större lodjurspopulation och mindre drevjakt på rådjur skulle kunna leda till färre trafikolyckor.”

Till nästa år begär alltså Rovdjursföreningen 4,2 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden. Under tre år dessutom, vilket ger 12,6 miljoner kronor.

Det är en ökning jämfört med föregående års ansökan då man begärde tre miljoner kronor i verksamhetsbidrag, och då Naturvårdsverket beslutade att inte dela ut några jägarpengar till föreningen.

 

Pengar till jägare

Utöver Rovdjursföreningen söker åtta andra organisationer och föreningar medel ur Viltvårdsfonden. Bland dem Jägarnas riksförbund som önskar 8,9 miljoner kronor i organisationsbidrag.

Man motiverar sin ansökan på ungefär samma sätt som förra året, då den beviljades. Det handlar om löner, resekostnader, utbildning, lokalkostnader och så förstås en mängd aktiviteter ute i landet, bland föreningens medlemmar.

Föreningen Svenska allmogejägareförbundet ansöker om ett organisationsbidrag på 4,5 miljoner kronor. Pengarna ska i huvudsak användas till att ta fram nya utbildningar för att bidra till en bättre viltförvaltning i Sverige, motiverar föreningen.

Utbildningar som nämns är av jaktledare, säljägare, ripjägare, viltundersökare och ungdomar.

 

Älghundsklubben ansöker om 1,1 miljoner kronor för att utbilda sina jaktprovsdomare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Hundar och hundar

Andra föreningar med jaktlig anknytning som söker bidrag ur Viltvårdsfonden är Svenska älghundklubben, Svenskt viltkött och Specialklubben för kontinentala fågelhundar, SKF.

Älghundklubben önskar ett bidrag på 1,1 miljoner kronor för att utbilda sina jaktprovsdomare i reviderade provregler, medan SKF begär 300.000 kronor. Också det för utbildningsinsatser.

Svensk Viltkötts ansöker både om ett organisationsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Båda ansökningarna är på 1,6 miljoner kronor och motiveringarna till varför man ska få pengarna är likalydande.

De handlar till största del om att kunna administrera och utveckla kurser för jägare i omhändertagande av vilt på ett korret sätt vad gäller hygien, teknik, transporter och förvaring.

 

För bättre jägarskola

Rovdjurscentret De 5 stora återkommer med en ansökan ur Viltvårdsfonden även till nästa år. Föreningen vill ha 6,8 miljoner kronor. Med medel ur fonden kan man utveckla sin verksamhet med att bidra till att uppfylla de rovdjurspolitiska målsättningarna, sägs det i motiveringen.

Bland sökande organisationer återfinns också Studiefrämjandet som önskar få 400.000 kronor för att tillsammans med Jägareförbundet utveckla en nationell kursplan för utbildning och fortbildning av ledare för jägarskolan.

På Naturvårdsverket uppger ansvarig handläggare Jenny Landin att målsättningen är att ta beslut om bidragen från Viltvårdsfonden under december månad.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev