Föreningen Jaktkritikerna söker bidrag ur Viltvårdsfonden för att förbjuda löshundsjakt och arbeta mot jakt med hagelgevär. Foto: Kjell-Erik Moseid & Martin Källberg

Jaktkritiker vill använda jägarpengar för att förbjuda löshundsjakt

Nu sällar sig föreningen Jaktkritikerna till de organisationer mot jakt som begär bidrag ur Viltvårdsfonden. Om Naturvårdsverket beviljar stödet ska föreningen använda jägarnas pengar till att arbeta mot jakt med löshund samt för ett förbud mot jakt med hagel.

Svensk Jakt har tidigare berättat om hur jaktfientliga organisationer nu ser möjligheter att ta del av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden. Bland annat vill Naturskyddsföreningen ha del av kakan för att arbeta med vitryggig hackspett.

I dagarna har föreningen Jaktkritikerna kommit in med en ansökan där man begär 4,7 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden, varav 3,5 miljoner utgörs av organisationsbidrag och 1,2 miljoner av verksamhetsbidrag.

Om Naturskyddsföreningens och De 5 storas ansökan stack i ögonen på jägarkåren, kan man utan överdrift säga att Jaktkritikernas motivering är direkt provocerande.

 

Mot snaror och fällor

Det är ingen ände på vad den lilla föreningen med 626 registrerade medlemmar ska åstadkomma om de lyckas lägga vantarna på miljonerna ur Viltvårdsfonden.

I formuläret som Naturvårdsverket tillhandahåller för föreningar som önskar bidrag ur fonden har Jaktkritikerna i 33 punkter, under den förtryckta rubriken ”Sammanfattning av hur bidraget skulle bidra till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”, listat vad man tänker sig åstadkomma.

Nedan följer några av dem som är direkt jaktfientliga:

• Argumentera mot jakt med lösa hundar.

• Arbeta för att få bort hagelgevär som jaktvapen och därmed minska spridning av tungmetaller.

• Arbeta för att få bort snaror och fällor.

• Ställa krav på läkarundersökning av jaktvapeninnehavare.

 

Det blir patron ur för jakt med hagelvapen om Jaktkritikerna får som de vill. Foto: Martin Källberg

Kontroll av jakttorn

Jaktkritikerna vill med jägarpengarnas också åta sig någon slags kontrollfunktion över jakten och jägarna. I ansökan till Naturvårdsverket säger föreningen att man ska:

• Arbeta tillsammans med eftersökspersonal för att vara med vid bedömning av det skadade djuret.

• Arbeta för säker vapenhantering i naturen.

• Besiktigande och godkännande av lämpliga skottplatser/jakttorn.

• Arbeta för nolltolerans mot skadskjutning mot djur, människor och egendom.

 

Möjlighet finns

Vilka möjligheter har då en uttalat jaktfientlig organisation som Jaktkritikerna att få del av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden? Små eller obefintliga skulle man kunna tro, men det behöver inte vara fallet.

Efter att regeringen avlövat Jägareförbundet på dess allmänna uppdrag, och beslutat att mer pengar ska utgå som bidrag, intervjuade Svensk Jakt biträdande avdelningschef Gunilla Skotnicka Ewing om Naturvårdsverkets inställning till den nya ordningen.

I artikeln utesluter inte Gunilla Skotnicka Ewing att även organisationer som är emot jakt kan få ta del av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden:

Gunilla Skotnicka Ewing.

– Det blir en bedömning av inkomna ansökningar utifrån de kriterier som finns; som handlar mycket om viltvård och det är det som kommer bedömas. En prioritering ska även göras över de som uppfyller syftena med viltvård och jaktlagstiftningen bäst. Men man säger aldrig på förhand vilka som kommer få bidrag eller inte, då föregår man den bedömning som ska göras, sa Gunilla Skotnicka Ewing till Svensk Jakt.

 

Rädda klimatet

Avslutningsvis vill vi inte undanhålla jägarna något om vad Jaktkritikerna i övrigt ska använda de 3,5 miljoner kronorna till, om Naturvårdsverket beviljar bidraget.

Man kan säga att det går från lågt till högt, och vad som i flera av punkterna främjar viltvården är oklart:

• Ställa krav på utveckling av jägarexamen.

• Utveckla Jaktkritikernas lokalkretsar i alla Sveriges län.

• Arbeta för Parisavtalets globala klimatavtal.

• Företräda rätten för människor att bruka allemansrätten.

• Motverka illegal och kriminell jakt.

• Granska departement, verk, länsstyrelser, med mera.

• Eftersträva fördjupad kontakt med riksdagens partier.

• Samarbeta med övriga nordiska länders samt EU-ländernas natur- och djurorganisationer.

• Information till allmänheten.

 

Föra sälarnas talan

Utöver det ska jägarpengar användas för att Jaktkritikerna ska kunna ge ut sin medlemstidning, bokutgivning, hålla igång webbsidan och för att ”föra vikarens, gråsälens och knubbsälens talan”.

Verksamhetsbidraget på 1,2 miljoner kronor ska Jaktkritikerna använda för att ge en bild av vad ”vilda djur utsätts för när de jagas”. Det ska ske genom att en konferens, med inbjudna forskare och experter, arrangeras till hösten på temat ”Onödigt lidande i jakten”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev