Länsstyrelsen i Jämtlands län avlyste småviltjakten inom en hel sameby. Någon information om avlysningarna gick inte ut, ens till de som redan löst jaktkort i samebyn, enligt en JO-anmälan som skickats in. Foto: Kjell-Erik Moseid

Ripjägare anmäler länsstyrelsen till JO

Premium

Länsstyrelsen i Jämtlands län avlyste på kort varsel småviltjakten inom bland annat Njaarke sameby. Men någon information om avlysningarna har myndigheten inte gett till vare sig de de småviltjägare som redan löst jaktkort i områdena eller någon annan jägare, enligt en drabbad jägare. Nu JO-anmäler jägaren länsstyrelsen för bristande kommunikation.

Jägaren bor i södra Sverige och han skriver i sin anmälan att han löst jaktkort på statens mark i två områden i Njaarke sameby den 25–29 augusti.

Den 24 augusti, alltså dagen innan fågelpremiären, läste han plötsligt en artikel i Östersunds-Posten som publicerats samma dag med där det framgår att länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat att på samebyns begäran avlysa småviltjakten inom hela Njaarke sameby.

Jägarna missnöjda med länsstyrelsen – kallar själva till möte med samebyar

”Ingen som helst information om detta förbud mot jakt på de områden jag köpt har inkommit på mina kontaktuppgifter. Inte heller finns information på LJ´s hemsida under ”Jakt i fjällen” där man hänvisar till natureit.se.

Det finns ingen information alls om avlysning på natureit.se om aktuella avlysta områden. Jakten verkar pågå i området, men jag kan inte boka jakt i området och ingen förklaring finns. Utöver en kort information om att avlysning pga älgjakt och renskötsel kan ske, finns inget meddelande om när beslut har fattats eller kommer att fattas eller vilka ansökningar om avlysning som kan ske”, står det i JO-anmälan.

 

Ingen information

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar om småviltsjakten på statens mark i fjällen. Myndigheten har även ett informationsansvar om förutsättningar och bestämmelser som jägarna måste följa, men har överlåtit administrationen och mycket av informationen åt den externa aktören natureit.se.

Locket på om avlysningarna av småviltjakten i jämtlandsfjällen

”Det är dock länsstyrelsen i Jämtlands län som har det övergripande ansvaret för att korrekt och fullständig information är tillgänglig för köparen av jaktkorten. Genom att inte publicera beslutet tydligt på deras egen eller natureits hemsida har man gravt brustit i sin skyldighet att göra besluten tillgängliga”, skriver anmälaren.

Och han fortsätter: ”Enligt tidningsartikeln är jakten i hela Njaarke avlyst och myndigheten har inga besked. Natureit har inte utnyttjat sin möjlighet att skicka information om läget till de småviltsjägare som är på väg att resa upp till ett fjäll som kan stängas framför dem. Uppgifterna finns ju när man anmäler sig.

Kritiken mot den undermåliga informationen har framförts i många år av oss småviltsjägare.”

 

Kritik mot obefintlig framförhållning

Anmälaren menar även att det är dåligt av länsstyrelsen i Jämtlands län att myndigheten inte i tid innan jakten kan ge information om eventuella avlysningar av småviltjakten till en stor grupp människor som under kanske ett halvårs tid planerat, tagit ledigt från arbeten och hyrt stugor för att åka upp till fjällvärden och jaga på statens marker.

 

Spär på konflikt

Enligt anmälaren riskerar länsstyrelsens agerande dessutom att spä på den fientlighet som han menar finns mellan samer och andra delar av befolkningen.

”God framförhållning, dialog och snabb, korrekt information hade främjat goda relationer. Det är därför JO-anmälan är viktig”, anser anmälaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev