Länsstyrelsen i Jämtlands län fortsätter som enda län att sälja jaktgästkort på älg på renbetesfjällen samtidigt som myndigheten avlyser småviltjakt på grund av älgjakt. Foto: Kjell-Erik Moseid, Kenneth Johansson samt Mostphotos

Myndighet fortsätter sälja älgjaktkort – hänvisar till utredning som inte finns dokumenterad

Jämtlands länsstyrelse kommer att fortsätta sälja gästjaktkort på älg på statens marker. Myndigheten hävdar att de själva gjort en utredning i att pröva lagligheten i försäljningen, men någon utredning finns varken dokumenterad eller diarieförd.

Det var i april förra året som Svensk Jakt avslöjade att länsstyrelsen i Jämtlands län sedan 1987 kan ha arrangerat olaglig jakt på älg för tusentals jägare på statens marker på renbetesfjällen.

Tusentals kan ha jagat älg illegalt – länsstyrelsen organiserade jakten

Jakträtt på statens marker får inte överlåtas till någon annan. Jakträttsinnehavare får heller inte på eget bevåg ta med sig egna jaktgäster på älgjakt.

 

”Länsstyrelsen upplåter sin del av jakträtten till gästjägarna.”
Jon Paulsson

 

Ändå sålde länsstyrelsen i Jämtland, via samebyar och fjällägenhetsinnehavare, 358 årsjaktgästbevis på älg hösten 2018.

– Länsstyrelsen upplåter sin del av jakträtten till gästjägarna, förklarade Jon Paulsson, chefsjurist på länsstyrelsen Jämtland, i en intervju med Svensk Jakt.

Småviltjägarna utestängda av länsstyrelsens avlysningar

Det här systemet har, enligt länsstyrelsen, funnits sedan 1987 och det tillämpas bara i Jämtlands län. Men det finns ingen så kallad dubbelregistrering i Jämtland och när registrerad älgjaktmark saknas för staten borde det heller inte finnas någon jakträtt på älg för länsstyrelsen att upplåta.

– Därför startar vi nu en utredning för att ta reda på om vi gjort något fel under de här åren, sa Jon Paulsson i intervjun.

 

Utreda sig själva

Länsstyrelsen i Jämtlands län skulle alltså utreda sig själva. Men myndigheten fortsatte dock med sin försäljning av jaktgästkort på älg.

 

”Det var inte någon formaliserad utredning”
Jon Paulsson

 

Länsstyrelsen hävdar nu att det genomförts en utredning. Men trots upprepade förfrågningar har länsstyrelsen i Jämtlands län inte kunnat uppvisa någon dokumentation från utredningen. Någon sådan utredning finns heller inte diarieförd.

– Utredningen utfördes av mig och Björn Wangerud i samverkan med dåvarande vilthandläggare. Det var inte någon formaliserad utredning utan företogs med slutresultatet att vi ansåg att befintliga registreringar utgör laglig grund för vår hantering av älgjakten på renbetesfjällen, säger Jon Paulsson.

 

• Är det vanlig att länsstyrelsen gör utredningar som inte finns dokumenterade och diarieförda?

– Det är en vanlig rättsutredning som görs löpande inom alla våra verksamhetsområden i de fall det uppstår frågetecken om lagligheten i verksamheten. Det diarieförs i normalfallet aldrig utan ses som en löpande intern kvalitetsgranskning. Däremot diarieför vi frågor som ställs av revisorerna, säger Jon Paulsson.

 

Inget dokumenterat

Länsstyrelsen i Jämtlands län har heller inte kunnat skicka några dokument som styrker att myndigheten har någon registrerad älgmark på renbetesfjällen i Jämtlands län. Däremot har länsstyrelsen skickats samebyarnas registreringar. Samebyarnas jakträtter får inte underupplåtas, men Jon Paulsson hävdar att samebyarnas registreringar även är länsstyrelsens.

– Länsstyrelsen registrering är registrering av sameby genom länsstyrelsen. Det finns inte någon annan registrering. Vi utgår från dessa och anser att det ger laglig grund för både samebyns rätt till jakt och statens rätt till jakt, menar Jon Paulsson.

 

Avlyser annan jakt

Länsstyrelsen Jämtland avlyser varje år stora ytor för småviltjakt. Detta med hänvisning till samebyarnas älgjakt. Det är en tolkning av lagstiftningen som länsstyrelsen i Jämtlands län är ensam om.

Renskötseln försvåras av småviltjakt – men älgjakten utökas av länsstyrelsen

I Norr- och Västerbotten anser länsstyrelserna att småviltjakt inte får avlysas på grund av samebyarnas husbehovsjakt på älg. Mer om de olika länsstyrelsernas tolkningar kan du läsa i faktarutan här nedanför.

 

• Kommer länsstyrelsen i Jämtlands län att fortsätta sälja gästkort för älg på renbetesfjällen även i höst?

– Ja, vi kommer att fortsatt utfärda jakträttsbevis även denna säsongen, säger Jon Paulsson.

 

1,1 miljoner hektar

Totalt handlar det om cirka 1,5 miljoner hektar och tar man bort sjöar och högalpin miljö handlar det om cirka 1,1 miljoner hektar jaktmark på älg.

Förbundet kritiskt mot länsstyrelsens avlysningar

Gästårsjaktkort på älg kostar 500 kronor och det finns ingen begränsning på hur många jaktgäster man får ta med.

Regelverken för älgjakt på statens marker i norr

Norrbotten
De privata markerna ovan odlingsgränsen är dels registrerad på markägaren och dels på berörd sameby. Statens mark ovan odlingsgränsen är registrerad på berörd sameby.
Staten/länsstyrelsen har på sig registrerat all statlig mark mark. Delar av den sistnämnda marken upplåts till ortsbojaktlag.
Älgjakt upplåts av länsstyrelsen i huvudsak till boende i fjällkommun.

Västerbotten
De privata markerna ovan odlingsgränsen är dels registrerad på markägaren och dels på berörd sameby. Statens mark ovan odlingsgränsen är registrerad på berörd sameby.
Staten/länsstyrelsen har på sig registrerat den mark där älgjakten upplåts till ortsbojaktlagen.

Jämtland
Länsstyrelsen registrering är registrering av sameby genom länsstyrelsen. Länsstyrelsen upplåter på samma grund som till fjälleägenhetsarrendatorer och andra arrendatorer med tilldelning.

 

Tre län – tre olika regelsystem

• Bara länsstyrelsen i Jämtlands län avlyser småviltjakt på statens marker med hänvisning till samebyarnas husbehovsjakt på älg.
• Bara länsstyrelsen i Jämtlands län säljer jaktgästkort på älg.
• I Västerbotten finns ett så kallat medhjälparsystem. Läs mer om systemet här (pdf)
• Något liknande gästjägarsystem på älg finns inte i Norrbotten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev