Småviltjakten stör renskötseln. Men älgjakten gör det inte, anser länsstyrelsen i Jämtlands län.

Småviltjakten stör renskötseln. Men älgjakten gör det inte, anser länsstyrelsen i Jämtlands län. Foto: Olle Olsson

Renskötseln försvåras av småviltjakt – men älgjakten utökas av länsstyrelsen

Småviltjakten inom Ruvhten Sijte sameby försvårar för renskötseln. Det anser länsstyrelsen som därför har avlyst stora områden från jakt.
Men just nu pågår älgjakt i de för småviltjakt avlysta områdena. Och förutom att ordinarie jakträttshavare jagar har länsstyrelsen dessutom skrivit ut 40 årsjaktgästbevis på älg.

8 augusti i år som länsstyrelsen fattade beslut om att avlysa mer än hälften av småviltjaktområdena inom Ruvhten Sijte sameby i Härjedalen. Avlysningarna gäller till och med den 30 oktober.

Samebyn begärde att länsstyrelsen skulle avlysa all småviltjakt inom samebyns samtliga åretrunt-marker då man anser att småviltjakten försvårar för renskötseln. Men så långt gick inte myndigheten samebyn till mötes. Istället avlyste länsstyrelsen all småviltjakt inom sju områden, en yta som motsvarande 54.000 hektar.

Ripjaktområden avlysta av länsstyrelsen

Inom de avlysta områdena tillämpas så kallad kvoterad jakt där maximalt fem småviltjägare per dag får jaga inom ett jaktområde som är mellan 6.000 och 11.000 hektar stort. Men det är alltså för mycket för renskötseln, anser länsstyrelsen.

Men till skillnad från småviltjakten utgör älgjakten alltså inte några störningar för renskötseln. För i samma, för småviltjakt avlysta, områden bedrivs just nu älgjakten som vanligt. Dessutom har antalet älgjägare utökats då länsstyrelsen hittills i år har sålt 40 årsjaktgästbevis på älg inom Ruvhten Sijte sameby.

Tusentals kan ha jagat älg illegalt – länsstyrelsen organiserade jakten

Länsstyrelsen Jämtlands chefsjurist Jon Paulsson förklarar hur det kan komma sig att den pågående älgjakten inte innebär en betydande störning för renskötseln.

– Älgjakten upplåts genom en prövning enligt 32 paragrafen rennäringslagen i varje enskilt fall. Det vill säga att samebyn har möjlighet att i detalj styra när/var och hur den jakten bedrivs. Gästjägare har inte någon egen tilldelning utan de jagar på samebyns tilldelning. Upplåter vi småviltsjakt har samebyn inte någon sådan möjlighet – förutom att begära att områden avlyses, menar Jon Paulsson.

 

• Är det inte provocerande av länsstyrelsen att först avlysa småviltjakten av renskötselskäl för att i nästa steg sälja ett obegränsat antal jaktgästkort på älg i samma område?

– Nej, det är en normal förvaltningsuppgift som sker enligt bestämmelserna i 32 paragrafen rennäringslagen.

I en tidigare intervju med Svensk Jakt uppgav en tjänsteman på länsstyrelsen i Jämtland att myndigheten fått in uppgifter som säger att det inte finns några stora mängder ren på fjällen i de avlysta områdena samt att länsstyrelsen skulle göra kontroller av detta.

Men någon kontroll har ännu inte gjorts av myndigheten.

– Länsstyrelsen avser att följa upp avlysningarna efter att avlysningen för älgjakten är genomförd. I normalfallet stämmer vi av med samebyn och reglerar avlysningarna allt eftersom vi får information från samebyn att avlysningen inte längre är nödvändig ur rennäringssynpunkt, säger Jon Paulsson.

Jägareförbundet överklagar avlysning av småviltjakt

Jägareförbundet Mitt Norrland är mycket kritiskt till länsstyrelsens avlysning av småviltjakten och därför har länsföreningen överklagat den stoppade jakten till regeringen och Förvaltningsrätten i Härnösand.

 

• Hur ser myndigheten på Jägareförbundet överklagan?

– Jägareförbundet har givetvis samma möjligheter som alla andra medborgare/organisationer att söka göra sina intressen gällande i de instanser som är satta att överpröva länsstyrelsens beslut, säger Jon Paulsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev