Jägareförbundet överklagar länsstyrelsens beslut att avlysa småviltjakt på statens marker på grund av renskötselskäl.

Jägareförbundet överklagar länsstyrelsens beslut att avlysa småviltjakt på statens marker på grund av renskötselskäl. Foto: Olle Olsson

Jägareförbundet överklagar avlysning av småviltjakt

Småviltjakt medför ingen betydande störning av renskötseln. Det anser Jägareförbundet Mitt Norrland. Därför överklagar förbundet länsstyrelsens Jämtlands beslut att avlysa all jakt på småvilt inom delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker.

Det var den 8 augusti som länsstyrelsen Jämtland avlyste småviltjakten på 54.000 hektar inom Ruvhten Sijte sameby i södra Härjedalen. Avlysningarna gäller till och med den 30 oktober i år och jaktstoppet har kommit till efter begäran från samebyn.

 

Stör renskötseln

Bakgrunden till samebyns begäran är att Ruvhten Sijte från och med nästa höst bara har betesrätt för renarna på sina åretruntmarker och att man befarar att småviltjakten omöjliggör att renarna håller sig på samebyns årentruntmarker. Och om renarna lämnar åretruntmarkerna kan samebyn riskera vitesförelägganden.

– Ruvhten Sijte har valt att inte längre betala privata markägare för betesrätten och dessa markägare har därför sagt upp avtalen med samebyn, sa Tommy Dadell, handläggare vid länsstyrelsen i Jämtlands län.

 

Riktar kritik

Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

Jägareförbundet Mitt Norrland är mycket kritiskt till länsstyrelsens avlysning och därför har länsföreningen överklagat den stoppade jakten till regeringen och Förvaltningsrätten i Härnösand.

– Vi anser inte att det finns grund för avlysning och vill därför ha detta prövat, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundets länsförening.

Jägareförbundet vill att beslutet hävs och att samtliga jaktområden som avlysts enligt beslutet öppnas och förblir öppna så länge småviltsjakten inte medför olägenhet av betydelse. Förbundet vill även att länsstyrelsens beslut inte ska träda i kraft förrän överklagandet har prövats.

 

Kvoterade områden

De jaktområden som avlysts är så kallade kvoterade områden med maximalt fem småviltjägare per dag och område. Varje jaktområde är mellan fem- och tiotusen hektar. Och den här begränsningen finns för att småviltsjakten inte ska medföra olägenhet av betydelse för renskötseln, anser förbundet.

”Dessutom så är det sedan länge, enligt rennäringslagen § 94, förbjudet att störa eller ofreda renar. Trots detta, samt att det varje år bedrivs jakt av småviltsjägare i områden där det finns ren, har vi aldrig hört talas om att någon dömts till böter eller anmälts för att ha gjort så. Vi anser med andra ord att småviltjakten inte kan anses störa renar i så stor utsträckning att avlysning av ett så här stort område under så lång tid är motiverad”, skriver förbundet i sin överklagan, som vidare påpekar att det är märkligt att avlysningarna av jakt inte gäller älgjakt eftersom dessa jaktformer torde innebära lika stora störningar för renarna som den kvoterade småviltjakten.

 

Straffar småviltjägarna

Förbundet är också mycket kritiskt till att länsstyrelsen straffar småviltjägarna istället för att lösa den uppkomna situationen.

”Vi tycker det är märkligt att just småviltsjägarna ska bli drabbade och begränsade i sin möjlighet till jakt på grund av utebliven betalning till markägarna. Om det är statens ansvar att betala borde staten göra så för att lösa problemet. Om det däremot är samebyns ansvar borde inte staten bevilja avlysningen då samebyn i så fall orsakat problemet själv”, skriver Jägareförbundet Mitt Norrland i sin överklagan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev