Trots att regeringen vill ge boende i Sverige förtur till småviltjakten i fjällen i inledningen av jakten är det fortsatt många jägare som tvingas ha sina hundar i koppel på grund av avlysta områden.

Trots att regeringen vill ge boende i Sverige förtur till småviltjakten i fjällen i inledningen av jakten är det fortsatt många jägare som tvingas ha sina hundar i koppel på grund av avlysta områden. Foto: Kjell-Erik Moseid

Småviltjägarna utestängda av länsstyrelsens avlysningar

Länsstyrelsen Jämtland avlyser varje år stora ytor för småviltjakt. Detta med hänvisning till samebyarnas älgjakt.
– Länsstyrelsen måste enligt rennäringsförordningen avlysa småviltjakt i samband med älgjakt om samebyn begär detta, säger Jon Paulsson som är chefsjurist för länsstyrelsen Jämtland.
Bland fjällänens länsstyrelser är dock Paulsson ensam om den tolkningen.

Svensk Jakt har avslöjat att länsstyrelsen Jämtland kan ha organiserat illegal jakt på älg på statens marker på renbetesfjällen. Detta genom att sälja gästårsjaktkort till de som vill följa med samebyar eller fjällängenhetsinnehavare på älgjakt. Förra året såldes 358 gästjaktkort på älg och det innebär att antalet älgjägare på statens marker i Jämtland fördubblades jämfört med om bara de som har laglig jakträtt skulle tillåtas jaga.

Samtidigt avlyser länsstyrelsen stora delar av småviltjakten på statens marker med hänvisning till den pågående älgjakten.

Jon Paulsson förnekar för Svensk Jakt att den ökade mängden älgjägare skulle leda till större avlysningar av småviltjakten.

– Om fler jagar älg fylls också tilldelningarna fortare, säger han.

– Och länsstyrelsen måste enligt rennäringslagen avlysa småviltjakt i samband med älgjakt om samebyn begär detta, fortsätter Jon Paulsson.

 

Bilden visar hur småviltjakten varit avstängd på grund av älgjakt hösten 2018. Koden FN visar hur många småviltjaktområden som finns inom samebyn. Källa: Länsstyrelsen

Bilden visar hur småviltjakten varit avstängd på grund av älgjakt under hösten 2018. Koden FN visar hur många småviltjaktområden som finns inom samebyn. Källa: Länsstyrelsen

Inom Njaarke sameby såldes det flest gästjaktkort på älg, 85 stycken, i Jämtlands län förra året. Samtidigt avlystes all småviltjakt inom Njaarke samebys samtliga 19 jaktområden. Avlysningarna gjordes på grund av älgjakt och de gällde under älgjaktens två första veckor i september.

 

Förtur i ripjakten

Det här betyder att nästan två av de tre veckor vid fågeljaktens inledning, alltså den period då regeringen vill att boende i Sverige ska ha förtur till småviltjakt på statens marker, togs bort av länsstyrelsen Jämtland, i och med att myndigheten avlyste småviltjakten med hänvisning till pågående älgjakt.

 

Bilden visar hur omfattande avlysningarna i småviltjakten varit på grund av älgjakt. Samtliga samebyar ovan är så kalalde kvoterad eområden där maximalt fem småviltjägare per dag får jaga inom ett ungefär 5.000 hektar stort jaktområde. Källa: Länsstyrelsen

Bilden visar hur omfattande avlysningarna i småviltjakten varit på grund av älgjakt. Samtliga samebyar ovan är så kallade kvotområden där maximalt fem småviltjägare per dag får jaga inom ett ungefär 5.000 hektar stort jaktområde. Källa: Länsstyrelsen

Omfattande avlysningar av småviltjakt på grund av pågående älgjakt gjordes även vid fågeljaktens inledning i samebyar som Mittådalen, Ruvthens Sijte, Handölsdalen och Kall.

 

En annan tolkning

Även i Norr- och Västerbotten avlyser länsstyrelserna stora områden för småviltjakt. Dessa avlysningar görs dock, enligt länsstyrelserna, av renskötselskäl.
Länsstyrelsen Jämtland är alltså den enda länsstyrelsen av fjällänen som avlyser småviltjakt på grund av älgjakt. I Norrbotten, till exempel görs en annan tolkning av rennäringslagen.

– Vi avlyser inte småviltjakt på grund av älgjakt. I så fall skulle det bli svårt att jaga småvilt ovan odlingsgränsen, sa Nicklas Tuorda, jakthandläggare vid länsstyrelsen Norrbotten, i en tidigare intervju med Svensk Jakt.

 

Bra fyllnadsgrad

Och småviltjakten tycks inte vara något problem för älgjakten i Norr- och Västerbottens samebyar. En snabb koll i rapporteringsverktyget Älgdata.se visar att fyllnadsgraden, alltså hur många älgar som fällts av de som tilldelats, generellt är hög inom samebyarna i de båda länen de senaste åren.

Paragraf 32

Avlysningarnas vara eller icke vara bottnar i tolkningar av Rennäringslagens paragraf 32. Den lyder: ”På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.
Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §.”

Och det är meningen med ”besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske” som öppnar för de skilda tolkningar som länsstyrelserna i fjällänen gör.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev