Småviltjakten är avlyst över stora områden på statens marker i bland annat Jämtland.

Småviltjakten är avlyst över stora områden på statens marker i bland annat Jämtland. Foto: Olle Olsson

Avlyst fjälljakt på grund av svårtolkad lagtext

Länsstyrelsen i Jämtland har avlyst småviltjakten på stora områden av statens marker. Skälet till avlysningarna är den pågående älgjakten. Bakgrunden till avlysningar är en svårtolkad paragraf i Rennäringslagen.

Jägare i Sverige ska ha förtur till fjälljakten på statens marker under ripjaktens första tre veckor. Det beslutade regeringen i april 2017.

Men ett problem för småviltjägarna är att en stor del av de tillgängliga jaktmarkerna blir avlysta av länsstyrelserna från och med att älgjakten drar igång den första måndagen i september.

Det som alltså skulle vara tre jaktveckor på fjället kan i sämsta fall bli bara en veckas jakt. Och när älgjakten är över för september är det fritt fram för jägare från hela världen att jaga småvilt på statens marker. De har nämligen tillträde till jakten från och med den 16 september.

 

Delade meningar

Att länsstyrelserna avlyser småviltjakt på statens marker är långtifrån något nytt. Men det råder ändå delade meningar bland myndigheterna om det egentligen är förenligt med rådande lagstiftning.

– Vår chefsjurist säger att det är solklart att markerna ska avlysas från småviltjakt i samband med älgjakten om samebyn begär detta, säger Tommy Dadell, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Jämtlands län.

Men hos länsstyrelsen i Norrbotten resonerar man annorlunda. I en tidigare intervju i Svensk Jakt hävdar Nicklas Tuorda, jakthandläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten, att en sameby inte ska få en ansökan om avlysning beviljad på grund av älgjakten.

– Vi avlyser inte småviltjakt på grund av älgjakt. I så fall skulle det bli svårt att jaga småvilt ovan odlingsgränsen, sa Nicklas Tuorda i intervjun.

 

Paragraf 32

Avlysningarnas vara eller icke vara bottnar i tolkningar av Rennäringslagens paragraf 32. Den lyder: ”På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.

Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §.”

 

Och det är meningen med ”besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske” som öppnar upp för tolkningar.

 

Kvoterade områden

I Härjedalen, till exempel, är 99 procent av småviltjakten på statens marker kvoterad. Kvoteringen är satt till maximalt fem småviltjägare per dag och jaktområde. Jaktområdena varierar något i storlek men ett område kan vara ungefär 5.000 hektar stort. Vissa områden är mindre, andra är större.

I de kvoterade jaktområdena i Härjedalen är majoriteten av markerna stängda för småviltjakt minst en vecka och som mest fram till och med den 25 september.

 

Är då fem småviltjägare på dessa stora jaktområden att betrakta som ett besvärande intrång i älgjakten?

– Ja, det anser länsstyrelsen Jämtlands chefsjurist. Och jag anser att det är jättefarligt att jaga småvilt i samma område där det jagas älg, säger Tommy Dadell.

 

Det finns gott om vandrare i fjällen just nu. Är det alltså farligt även för dem att gå i fjällen nu?

– Ja, det kan vara det. Det är därför vi till exempel säger åt älgjägarna att använda älgtorn vid jakten så de får bättre kulfång.

 

Men borde inte en handfull småviltjägare kunna samsas med älgjägarna? Det är ju ändå stora områden vi pratar om här.

– Ja, kanske. Vi har haft de här avlysningarna i väldigt många år och det finns alltid skäl att se över regelverket, säger Tommy Dadell.

 

Får inte överklagas

Hur det än står till med tolkningarna av lagtexten är en sak glasklar. Länsstyrelsens beslut att avlysa jakten får inte överklagas av annan än sameby. Detta enligt Rennäringslagens 99:e paragraf.

Även i Västerbottens län är stora jaktområden avlysta första veckan i september. Här anger länsstyrelsen dock att avlysningarna görs på grund av renskötsel.

Avlysta områden

Här kan du se en förteckning över avlysta jaktområden på grund av älgjakt i Jämtland

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev