Läs också Förbundet kritiskt mot länsstyrelsens avlysningar