Länsstyrelsen motiverar sitt beslut till avlysning med att jakt med lösspringande fågelhund efter ripa är en relativt arealkrävande jaktform och att renar då undviker att vistas i området. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägarna missnöjda med länsstyrelsen – kallar själva till möte med samebyar

Premium

Jägareförbundet Mitt Norrland vill nu träffa alla samebyar i Jämtland och Härjedalen för att hitta lösningar för småviltjakten. Enligt ordförande Gun Fahlander är det bästa lösningen. Hon anser att länsstyrelsen inte verkar intresserad av något samråd med berörda parter.

Samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen, vill inte att småviltsjakt ska upplåtas på deras året runt-marker under fem veckors tid, det vill säga under älgjakten i september och oktober. Samebyarna hänvisar till egen älgjakt och renskötsel.

En sameby har begärt avlysning under hela småviltsjakten. Dessutom har ytterligare två ansökningar om avlysning av renskötselskäl skickats till länsstyrelsen i Jämtland under augusti, från Jovnevaerie och Njarke sameby.

 

Beslut i nästa vecka

– Eftersom förutsättningarna för renskötseln är svåra att förutse och även förändras, behöver beslut tas i nära anslutning till att det börjar gälla. Länsstyrelsens utgångspunkt i handläggningen av dessa ärenden är densamma som tidigare år. Det innebär att vi försöker hitta lösningar där så många områden som möjligt kan upplåtas för småviltsjakt, säger chefsjurist Jon Paulsson i ett uttalande på länsstyrelsens hemsida.

Enligt länsstyrelsen kommer förmodligen ett beslut i nästa vecka men senast i början av september, minst fem dagar innan de träder i kraft.

 

Arealkrävande

Den 21 augusti tog länsstyrelsen beslut som berör områden i samebyarna Ruvhten Sijte, Jovnevaerie och Njarke. Beslutet innebär att småviltjakten är avlyst från den 25 augusti till den 4 september för Ruvhten Sijte och från 25 augusti till 7 september i Jovnevaerie och Njarke. Vissa områden inom samebyarna är öppen för småviltjakt. I motiveringen till beslutet vad gäller Jovnevaerie sameby, skriver länsstyrelsen att jakt med lösspringande fågelhund efter ripa är en relativt arealkrävande jaktform. ”När sådan jakt bedrivs undviker renarna dessa områden.”

– Det skulle vi vilja syna. Vad betyder arealkrävande, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland.

 

Protesterar

Jägareförbundet har skrivit till länsstyrelsen och bland annat protesterat mot att småviltjakten blir avlyst på grund av samebyarnas älgjakt.

Gun Fahlander.

– Jag fick ett svar av länsrådet med länkar till deras hemsida där de skrivit om småviltjakten, men jag uppfattade det inte som ett direkt svar på vår skrivelse. Nu kommer vi att försöka få till en träff med samebyarna. Länsstyrelsen verkar inte intresserad av dialog. De var inbjudna till ett möte med både jägare och samebyar nyligen men kom inte till den träffen, säger Gun Fahlander.

 

Inget samråd

Hon fortsätter:

– Vi trodde i början av sommaren att länsstyrelsen skulle bjuda in till samråd, men det vill man inte, utan det får vi göra själva. Nu kommer vi därför försöka träffa samebyarna. Det finns saker som vi kanske behöver vidarebefordra till jägarna. Vi kanske också kan finna nya lösningar som gagnar både småviltjakten och renskötseln. Man kanske kan dela vissa områden. Kunskapen om hur det ser ut i markerna har våra jägare och samebyarna.

 

Löpande kontakt

Göran Gabling, enhetschef vid länsstyrelsen, säger att länsstyrelsen inte har något emot att delta på samrådsmöten.

– Jag tror att inbjudan har gått till vår viltchef. Min uppfattning är att han inte tolkat det som någon inbjudan till något specifikt möte. Vi är som sagt inte negativa till att delta på sådana möten. Det är bra att ha möten med Jägareförbundet och samebyarna. Vi har också löpande kontakt med båda parter, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev