Expertgruppen i Renmarkskommittén får inte ta del av utredarens förslag.

Expertgruppen i Renmarkskommittén får inte ta del av utredarens förslag. Foto: Kjell-Erik Moseid

Experter får inte ta del av utredarens förslag: ”Vi känner inte till någonting”

Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson har i olika medier presenterat huvuddragen i de tre olika förslag gällande vem som ska få jaga och fiska på nästan halva landets yta. Men expertgruppen i Renmarkskommittén får däremot inte ta del av förslagen.

I Renmarkskommitténs expertgrupp finns företrädare för bland annat jägare, fiskare och markägare. Där finns också en rad jurister och företrädare för olika svenska myndigheter.
En sak har den stora expertgruppen gemensamt: De får inte veta vad som händer i den pågående utredningen av rennäringslagen.

Utredare tror att rätten till jakt och fiske tillhör samebyarna

Anders Blomberg är juridisk expert för Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han beklagar att expertgruppen får sväva i ovisshet.

– Jag tycker det är synd. Expertgruppen finns för att bidra med kunskap och stötta parlamentarikerna och utredaren. Om det som presenterats i media är ett diskussionsunderlag för det kommande lagförslaget är det synd att expertgruppen inte involveras, säger Anders Blomberg.

Vad händer nu i expertgruppen i det fortsatta arbetet?

– Vi vet inte hur arbetet eller vår roll ser ut framgent i utredningsarbetet. Vi känner inte till någonting kring den fortsatta processen i utredningen och vi väntar på en uppdaterad arbetsplan.

Varför finns då en expertgrupp om den inte får ta del av utredningsarbetet?

– Det är en bra fråga som jag retoriskt vill vända till utredaren.

Har LRF försökt få ta del av utredarens förslag?

– Nej, men jag vet att andra i expertgruppen har begärt ut förslagen från utredningens sekretariat, utredaren har valt att inte dela ut materialet, säger Anders Blomberg.

Fjälljaktsfrågan: Styrd utredning med flera färdiga slutsatser

Jägareförbundets representant i expertgruppen är Hans Geibrink. Inte heller han har fått ta del av förslagen som Eric M Runesson ventilerat i media.

– Det enda jag hört är att man just nu funderar på hur man på bästa sätt ska använda expertgruppen i det fortsatta utredningsarbetet, säger Hans Geibrink.

Stora organisationer kräver ändringar i direktiven om fjälljakten

De tre förslag som presenterats av utredaren i media är:

• Att göra som i Girjas. Alltså att samebyarna upplåter småviltsjakt och fiske.
• Göra ingenting. Lika som i dag.
• Att staten fråntas förvaltningen men har insyn, granskar hur det går till och sköter viltövervakning.

Fjälljaktsutredaren: ”Vi kommer inte hitta den perfekta lösningen”

Eric M Runesson. Foto: Högsta domstolen

Utredaren har sin slutsats klar:

– Övervägande skäl talar för att alla samebyar i Lappland kommer kunna visa att de har en ”Girjasrätt”, med utgångspunkt från de principer som Högsta domstolen uttalade i Girjasmålet. Det är det vi har att gå på, säger Eric M Runesson till NSD.

Renmarkskommitténs expertgrupp

Christina Allard Svenska Samers Riksförbund (jur.dr., biträdande professor rättsvetenskap)
Bertil Bengtsson (f.d. justitieråd)
Anders Blomberg Lantbrukarnas Riksförbund (juridisk expert)
Ove Bring (professor emeritus i folkrätt)
Kerstin Ejderstedt Fortifikationsverket (fastighetsjurist)
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Regioner(sektionschef)
Eva Furmark Trafikverket (strategisk planerare)
Hans Geibrink Svenska Jägarförbundet (jaktvårdskonsulent)
Marita Granström Riksorganisationen Same Ätnam (ordförande)
Lina Gruvhagen Justitiedepartementet (rättssakkunnig)
Richard Hager (docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt)
Anders Karlsson Sportfiskarna (bitr.generalsekreterare)
Tobias Kluge Svemin
Thomas Lundgren Energiföretagen
Annette Löf Sveriges Lantbruksuniversitet (forskare)
Anna-Carin Mangi Koncessionssamebyarnas intresseförening (renägare)
Matilda Månsson Sametinget (jurist)
Ingemar Näslund Länsstyrelsen Jämtland (vattenstrateg)
Cecilia Persson Skogsstyrelsen (specialist skogsbruk-rennäring)
Anna Skarhed (f.d. Justitiekansler)
Peter Sköld (professor i historia och samisk kultur)
Karin Sparrman Naturvårdsverket (chefsjurist)
Göran Ternbo Kulturdepartementet (ämnesråd)
Jan Olov Westerberg Statens Fastighetsverk (fastighetsdirektör)
Morgen Yngvesson Skogsindustrierna (skogsförvaltare)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev