Utredningens ordförande Eric M Runesson tror att det är samebyarna som har rätten till jakt och fiske på statens marker. Foto: Kjell-Erik Moseid & Lars-Henrik Andersson

Utredare tror att rätten till jakt och fiske tillhör samebyarna

Vem har rätt till att jaga och fiska på motsvarande 47 procent av Sverige yta? Det utreds just nu av Renmarkskommittén. Ordförande i utredningen är Eric M Runesson, han har sin uppfattning klar.
– Övervägande skäl talar för att alla samebyar i Lappland kommer kunna visa att de har en ”Girjasrätt”, säger han till NSD.

Just nu diskuterar en liten krets inom Renmarkskommittén hur det slutgiltiga lagförslaget ska se ut. I det arbetet får långt ifrån alla vara med. Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Sportfiskarna är starkt kritiska till det och organisationerna har därför skickat in en hemställan till regeringen där de påpekar allvarliga brister som, enligt dem, gör att utredningen långt ifrån är i ett läge där något förslag för framtiden ens bör diskuteras.

Stora organisationer kräver ändringar i direktiven om fjälljakten

– Att ett lagförslag behandlas innan riksdagens uttalande om att hänsyn ska tas till andra gruppers rättigheter är tillgodosett är anmärkningsvärt. Att utredaren och sekretariatet dessutom genomför arbetet utan expertgruppens insyn är inget vi kan acceptera och något som riskerar att kraftigt begränsa utredningens fortsatta möjligheter och resultat, säger Daniel Widman, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, till NSD.

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Även Lantbrukarnas riksförbund är kritiska till hur utredningen genomförs.

– Vi har hela tiden haft en kritik att den här utredningen görs i fel ordning, säger Magnus Kindbom, LRF:s skogsdirektör, till P4 Jämtland.

Tre förslag

I dagsläget är det alltså få som sett de förslag som tagits fram och diskuteras just nu. Men uppgifter i Sveriges Radio Jämtland och NSD gör gällande att det är tre huvudförslag som diskuteras. Dessa är:

• Att göra som i Girjas. Alltså att samebyarna upplåter småviltsjakt och fiske.

• Göra ingenting. Lika som i dag.

• Att staten fråntas förvaltningen men har insyn, granskar hur det går till och sköter viltövervakning.

Till samebyarna

– Det är skisser på hur man kan lägga upp det i tre olika modeller, men vi är inte riktigt framme än. Det är politikerna i den parlamentariska kommittén som ska visa vägen och vi inom sekretariatet måste förse dem med underlag för en diskussion, säger Eric M Runesson till NSD.

Fjälljaktsutredaren: ”Vi kommer inte hitta den perfekta lösningen”

Utredaren har dock redan en slutsats klar för sig.

– Övervägande skäl talar för att alla samebyar i Lappland kommer kunna visa att de har en ”Girjasrätt”, med utgångspunkt från de principer som Högsta domstolen uttalade i Girjasmålet. Det är det vi har att gå på, säger Eric M Runesson till NSD.

Fjälljaktsfrågan: Styrd utredning med flera färdiga slutsatser

Vad utredningen nu kommit fram till är kanske heller inte så förvånande. Redan i början av november förra året skrev Svensk Jakt att utredningen av rennäringslagen vid den tidpunkten hade en rad slutsatser klara.

 

Läs mer

Svensk Jakts artiklar om utredningen av rennäringslagen

 

Renmarkskommittén

utreder inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar i förhållande till staten har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske.
Utredningen ska vidare ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den gäller allt vilt.
Utredningen består av en kommitté med ledamöter som leds av ordförande Eric M Runesson, som är justitieråd i Högsta domstolen.
En grupp sakkunniga är kopplade till kommittén, samt sekreterare. De sakkunniga ska i samma utsträckning som ledamöter få del av de handlingar som är avsedda för kommittén. De har också rätt att närvara vid kommitténs sammanträden och att delta vid överläggningar. Det har däremot inte den expertgrupp som också är kopplad till utredningen.

De sakkunniga har rätt att delta vid kommitténs sammanträden och ta del av de handlingar som går ut till kommitténs ledamöter. Experterna har däremot inte motsvarande rätt. När det gäller experterna väljer i stället kommittén på vilket sätt experterna ska involveras.
I expertgruppen ingår andra intressen än samiska, till exempel Jägareförbundet, flera jurister, skogsförvaltare, med flera.

Ordförande
Eric M Runesson, (justitieråd)

Ledamöter
Isak From (S)
Liselott Hagberg (L)
Olof Johansson Rago (MP)
Emilia Töyrä (S)
John Widegren (M)
Linda Modig (C)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Michael Rubbestad  (SD)
Jessica Wetterling (V)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev