Foto: Lars-Henrik Andersson

Så vill Naturvårdsverket förlänga ripjakten

Premium

Jaktstart den 25 augusti och förlängd vinterjakt i flera län. Det är Naturvårdsverket förslag till nya jakttider på dal- och fjällripa.

Naturvårdsverket anser att ripjakten även fortsättningsvis ska inledas den 25 augusti. ”Ripkycklingarna anses som självständiga och klarar sig själva oberoende av hönan från 50 dagar efter kläckning. Data som forskningen insamlat i Sverige har senaste kläckdatum den 4 juli och visar därför att vid nuvarande jaktstart den 25 augusti är kycklingarna självständiga”, skriver verket.

 

Rennäringsskäl

I processen till jakttiderna har det förts fram önskemål om en senarelagd starttid med hänsyn till rennäringen men det är inget som Naturvårdsverket tar fasta på. Istället konstaterar Naturvårdsverket att småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen beslutas av länsstyrelsen (Girjas sameby undantaget) och att jakten, enligt rennäringslagen, ska bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till rennäringens behov. Länsstyrelsen har därför också möjlighet att avlysa områden på statens mark med hänsyn till renskötseln med stöd av samma bestämmelse.

Remissvaren visar: Länsstyrelser vill begränsa jakten på mängder av fågelarter

Naturvårdsverket anser därför att det inte finns skäl att skjuta fram jaktstarten generellt eftersom renskötselns behov kan tillgodoses regionalt/lokalt där behov finns.

 

Förlängd jakt

Däremot vill Naturvårdsverket se en förlängd vinterjakt på ripa till den 15 mars i Jämtlands län samt i hela Västerbottens- och och Norrbottens län. Även länen Dalarna, Värmland, Gävleborg och Västernorrlands ska, enligt förslaget får en förlängd jakttid på ripa till och med den 15 mars.

”Förändringen innebär att jaktens sluttidpunkt blir enhetlig i hela utbredningsområdet genom ett senare avslut nedanför lappmarksgränsen”, skriver Naturvårdsverket.

 

Vana hårt vinterklimat

Verket konstaterar att ripor är anpassade till ett hårt vinterklimat och har möjlighet att söka sig till nya platser om förhållanden visar sig för kärva, till exempel om födotillgången är begränsad. Därför finner Naturvårdsverket inte att det finns några sådana hinder för att jaga dal- och fjällripa fram till den 15 mars över ripornas hela utbredningsområde.

 

Följas upp

Verket menar ändå att ripjakt under senare delen av säsongen kan påverka populationen i större utsträckning än den jakt som sker tidigt. Det är därför viktigt att man inom den adaptiva förvaltningen följer upp jaktens påverkan om jakttiden på ripa förlängs i enlighet med Naturvårdsverkets förslag.

Ripforskare: Jakt påverkar inte ripstammen

Sådan uppföljning bedöms dock kunna ske inom ramen för befintlig inventering- och förvaltningsmodell utan att särskilda åtgärder eller anpassningar behöver vidtas.

 

[totalpoll id=”156670″]

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev