Läs också Remissvaren visar: Länsstyrelser vill begränsa jakten på mängder av fågelarter