Länsstyrelsen verkar inte lita på den egna ripinventeringen och har nu kovänt i frågan om jakttiden på ripa.

Länsstyrelsen verkar inte lita på den egna ripinventeringen och har nu kovänt i frågan om jakttiden på ripa. Foto: Lars-Henrik Andersson

Länsstyrelsens kovändning i jakttidsfrågan – vill korta jakttiden på ripa

För ett år sedan ville länsstyrelsen i Norrbotten att jakttiden på ripa skulle förlängas med två veckor till sista mars. Nu vill länsstyrelsen i stället korta jakttiden, enligt remissvaret till Naturvårdsverket.

För drygt ett år sedan gick Naturvårdsverket ut med en inbjudan till samtliga länsstyrelser i landet att komma med synpunkter på jakttiderna. En rad organisationer, föreningar och företag erbjöds också möjligheten att komma med förslag. Dessa förslag bearbetades senare av en referensgrupp och utmynnade i Naturvårdsverkets jakttidsförslag. Ett förslag som länsstyrelserna nu fått tycka till om.

Remissvaren visar: Länsstyrelser vill begränsa jakten på mängder av fågelarter

Som Svensk Jakt nyligen kunde avslöja så vill länsstyrelsen i Norrbotten korta jakttiden på ripa och hänvisar till bland annat den svenska häckfågeltaxeringen. Men resultaten från den taxeringen menar Naturvårdsverket ska tas med en nypa salt och pekar på att observationsunderlaget är för tunt. I stället lyfter Naturvårdsverket fram resultaten från den årliga ripinventeringen som ett bättre underlag för att bedöma ripstammens storlek.

 

Litar inte på sin egen inventering

Men länsstyrelsen väljer att förlita sig mer på den svenska fågeltaxeringen än sin egna inventering: ”Trots den årliga ripinventeringens annorlunda utfall anser Länsstyrelsen att försiktighetsprincipen ska gälla för arten…”

Varje år i början av augusti, innan jakten börjar, inventerar jägare med hundar tillgången på ripa. Inventeringen i Norrbotten har genomförts sedan 1994. Resultatet rapporteras till Maria Hörnell Willebrand, en av landets ledande ripforskare, som analyserar siffrorna och vidarebefordrar resultatet till länsstyrelserna. Utifrån dessa resultat formar sedan länsstyrelserna villkoren för jakten i form av hur många ripor per dag jägarna får fälla och hur stort jakttrycket får vara i vissa områden innan jakten blir avlyst.

Ripforskare: Jakt påverkar inte ripstammen

Så här står det i Naturvårdsverkets jakttidsförslag: ”Vid låga tätheter av dalripa ger forskaren även en rekommendation kring eventuell minskning av jakttryck. Resultatet från inventeringarna ger ett mått på antal ripor per kvadratkilometer och antal kycklingar per par.”

 

Lät annorlunda

Men den inventeringsmodellen och resultaten verkar som sagt inte länsstyrelsen ha tagit hänsyn till i sitt remissvar över Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

Men för ett år sedan lät det dock annorlunda. Då var länsstyrelsen inne på linjen att förlänga jakttiden på ripa och såg då inget hinder ur biologisk synpunkt för att utöka jakttiden.
Dessutom skrev länsstyrelsen att ripjakten på statens mark ovan odlingsgränsen är begränsad eftersom jakten kan avslutas om jakttrycket blir för stort i ett område. Yttrandet gjordes av den då jaktansvarige vid länsstyrelsen, Roland Saitzkoff.

 

Naturmiljöenheten

När nu länsstyrelsen svarat på Naturvårdsverkets jakttidsförslag är det i stället enhetschefen vid naturresurs- och rennäringsenheten som handlagt ärendet och tjänstemän på naturmiljöenheten. Alltså inte de tjänstemän som jobbar med jaktfrågor och frågor som rör småviltjakten på statens mark odlingsgränsen.

 

Svensk Jakt har sedan gårdagen sökt länsstyrelsen i Norrbotten för en kommentar. Ansvarig enhetschef har nu lovat återkomma med en kommentar under eftermiddagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev