Naturvårdsverket lämnar nu över förslaget på nya jakttider till regeringen. Det föreslås bland annat utökade jakttider på gäss och klövvilt. Foto: Olle Olsson och Martin Källberg

Förslaget till nya jakttider klart – så kan din jakt påverkas

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider är klart. Myndigheten slopar bland annat det tidigare förslaget om att införa allmän jakt på ekorre.
Naturvårdsverkets förslag överlämnas nu till regeringen som ska ta beslut.

– Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Ingen vårbockjakt i Norrbotten och Jämtland

Jakttiderna ska uppfylla nationell lagstiftning, EU-rätten och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa, uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Ingen jakt på ekorre

Några arter har fått större uppmärksamhet som till exempel ekorren där det fanns ett förslag om att införa allmän jakt. Men myndigheten menar att det i remissyttrandena inte fanns ett starkt stöd för allmän jakt och därför tog Naturvårdsverket inte förslaget vidare.

Föreslår förlängd jakt på orrtupp och tjädertupp

Utökade allmänna jakttider föreslås exempelvis för klövvilt och gäss, vilket ger ökade möjligheter att förebygga skador, menar Naturvårdsverket.

Jakttiderna på älg: länsstyrelserna föreslås få fortsätta besluta om brunstuppehåll

De föreslagna jakttiderna för änder, gäss och klövvilt grundar sig i tankarna om ökad flerartsförvaltning, uppger Naturvårdsverket.

 

Regeringen beslutar

Efter att förslaget nu lämnas till regeringen fortsätter arbetet med jakttiderna där, med fortsatt beredning. Det är regeringen som avgör vilka slutliga ändringar av jakttiderna som beslutas och när de träder i kraft.

Så vill Naturvårdsverket förlänga ripjakten

Bakgrunden till översynen är att regeringen genom en ändring i jaktförordningen gett Naturvårdsverket ansvaret att se över de jakttider som regleras i förordningen och vid behov föreslå ändringar. Den förra översynen genomfördes år 2000.
Här kan du läsa hela Naturvårdsverkets förslag

Jakttiderna ses över

Under den inledande förslagsperioden fick Naturvårdsverket in förslag från en mängd aktörer.

Därefter tog Naturvårdsverket fram preliminära förslag för ändring av jakttider.

Under remissperioden kunde berörda aktörer lämna synpunkter på ett preliminärt förslag till ändrade jakttider. Remissperioden var etappindelad i två paket.

Naturvårdsverket lämnar nu det slutliga förslaget till regeringen. Därefter tar regeringens arbete vid, med fortsatt beredning av förslaget. Regeringen avgör när de nya jakttiderna träder i kraft.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev